Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  5472/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Dmytro Zhuchenia
  (od: 06.12.2018)
Sídlo organizačnej zložky: 
Karpatské námestie 10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  (od: 06.12.2018)
IČO: 
52 062 554
  (od: 06.12.2018)
Deň zápisu: 
06.12.2018
  (od: 06.12.2018)
Právna forma: 
podnik zahraničnej fyzickej osoby
  (od: 06.12.2018)
Predmet činnosti: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 06.12.2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 06.12.2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 06.12.2018)
Administratívne služby
  (od: 06.12.2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 06.12.2018)
Dizajnérske činnosti
  (od: 06.12.2018)
Výroba bižutérie a suvenírov
  (od: 06.12.2018)
Textilná výroba
  (od: 06.12.2018)
Odevná výroba
  (od: 06.12.2018)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (od: 06.12.2018)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (od: 06.12.2018)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 06.12.2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 06.12.2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 06.12.2018)
Fotografické služby
  (od: 06.12.2018)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 06.12.2018)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (od: 06.12.2018)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 06.12.2018)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 06.12.2018)
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
  (od: 06.12.2018)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (od: 06.12.2018)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (od: 06.12.2018)
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (od: 06.12.2018)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (od: 06.12.2018)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 06.12.2018)
Výroba sviečok a tieniacej techniky
  (od: 06.12.2018)
Sťahovacie služby
  (od: 06.12.2018)
Kuriérske služby
  (od: 06.12.2018)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (od: 06.12.2018)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 06.12.2018)
Vedenie účtovníctva
  (od: 06.12.2018)
Informačná činnosť
  (od: 06.12.2018)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 06.12.2018)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 06.12.2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 06.12.2018)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 06.12.2018)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 06.12.2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 06.12.2018)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 06.12.2018)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 06.12.2018)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 06.12.2018)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 06.12.2018)
Chov vybraných druhov zvierat
  (od: 06.12.2018)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 06.12.2018)
Poskytovanie služieb v rybárstve
  (od: 06.12.2018)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (od: 06.12.2018)
Výroba kŕmnych zmesí
  (od: 06.12.2018)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (od: 06.12.2018)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 06.12.2018)
Finančný lízing
  (od: 06.12.2018)
Faktoring a forfaiting
  (od: 06.12.2018)
Verejné obstarávanie
  (od: 06.12.2018)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (od: 06.12.2018)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 06.12.2018)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 06.12.2018)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 06.12.2018)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 06.12.2018)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (od: 06.12.2018)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (od: 06.12.2018)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (od: 06.12.2018)
Služby požičovní
  (od: 06.12.2018)
Výroba nápojov
  (od: 06.12.2018)
Spracovanie kože
  (od: 06.12.2018)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (od: 06.12.2018)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (od: 06.12.2018)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (od: 06.12.2018)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (od: 06.12.2018)
Keramická výroba
  (od: 06.12.2018)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (od: 06.12.2018)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (od: 06.12.2018)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (od: 06.12.2018)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 06.12.2018)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 06.12.2018)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 06.12.2018)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (od: 06.12.2018)
Výroba hudobných nástrojov
  (od: 06.12.2018)
Výroba hračiek a hier
  (od: 06.12.2018)
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
  (od: 06.12.2018)
Prevádzkovanie úschovní
  (od: 06.12.2018)
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (od: 06.12.2018)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (od: 06.12.2018)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (od: 06.12.2018)
Zadávanie klinického skúšania liečiv
  (od: 06.12.2018)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (od: 06.12.2018)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (od: 06.12.2018)
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 06.12.2018)
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (od: 06.12.2018)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (od: 06.12.2018)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (od: 06.12.2018)
Prevádzka malých plavidiel
  (od: 06.12.2018)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 06.12.2018)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 06.12.2018)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 06.12.2018)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 06.12.2018)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 06.12.2018)
Záložne
  (od: 06.12.2018)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 06.12.2018)
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 06.12.2018)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 06.12.2018)
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (od: 06.12.2018)
Dopravná zdravotná služba
  (od: 06.12.2018)
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
  (od: 06.12.2018)
Vedúci organizačnej zložky: 
Dmytro Zhuchenia
Armeyskaia str. 1/1
Dnipropetrovsk 490 10
Ukrajina
Vznik funkcie: 06.12.2018
  (od: 06.12.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
samostatne
  (od: 06.12.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Podnik zahraničnej fyzickej osoby bol založený rozhodnutím zakladateľa zo dňa 09.11.2018 v zmysle ust. § 21 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 06.12.2018)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Dmytro Zhuchenia
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 06.12.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  22.10.2020
Dátum výpisu:  24.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR