Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10544/P

Obchodné meno: 
CHEMES, a.s. Humenné
  (od: 31.08.1994)
Sídlo: 
Chemlonská 1
Humenné 066 33
  (od: 16.08.2018)
IČO: 
31 695 426
  (od: 31.08.1994)
Deň zápisu: 
31.08.1994
  (od: 31.08.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.08.1994)
Predmet činnosti: 
výroba tepla, elektrickej energie, tlakového vzduchu, dusíka, chladiacich a technologických vôd a ich predaj
  (od: 31.08.1994)
vedenie účtovníctva
  (od: 10.09.1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 10.09.1996)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (od: 10.09.1996)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 10.09.1996)
rozvod a predaj pitnej vody
  (od: 10.09.1996)
čistenie a údržba ciest, chodníkov
  (od: 10.09.1996)
čistenie a údržba kanálov
  (od: 10.09.1996)
výroba chladu
  (od: 10.09.1996)
parkovacie služby
  (od: 30.11.2000)
výskum trhu a verejnej mienky, marketing
  (od: 30.11.2000)
skladovanie a manipulácia s tuhými palivami a tovarmi
  (od: 30.11.2000)
poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a požiarno-asistenčné práce
  (od: 30.11.2000)
prevádzka čistenia odpadových vôd (biologické a chemické čistenie)
  (od: 02.07.2002)
faktoring a forfaiting
  (od: 02.07.2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, najmä ich zhromažďovanie, preprava, skladovanie, zneškodňovanie, zber, úprava, triedenie, spracovanie a využívanie odpadov ako zdrojov druhotných surovín a energie
  (od: 19.12.2003)
správa registratúry
  (od: 20.12.2007)
poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti ochrany životného prostredia okrem vydávania odborných posudkov
  (od: 20.12.2007)
opravy a montáž určených meradiel
  (od: 13.10.2010)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na miesta budúcej prevádzky a to technických zariadení elektrických s napätím do 123 kV vrátane bleskozvodov triedy A,B
  (od: 13.10.2010)
výroba vyhradených technických zariadení v rozsahu - elektrické rozvádzače do 1 000V v objektoch triedy A
  (od: 13.10.2010)
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (od: 13.10.2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 13.10.2010)
elektroenergetika
  (od: 13.10.2010)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 13.10.2010)
dodávka plynu, distribúcia plynu
  (od: 06.04.2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 14.04.2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 14.04.2015)
skladovanie
  (od: 14.04.2015)
pohostinská činnosť a prevádzkovanie závodnej kuchyne a bufetov
  (od: 14.04.2015)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 14.04.2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 14.04.2015)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 14.04.2015)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 14.04.2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 14.04.2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 14.04.2015)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 14.04.2015)
výroba technických plynov
  (od: 14.04.2015)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke, a oprav vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu - technické zariadenia tlakové skupina Aa2,a3,a4,b1,b2,e technické zariadenia tlakové skupina Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3,f4
  (od: 14.04.2015)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových, a oprav vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcia v rozsahu - technické zariadenia plynové skupina Ad,f,g, technické zariadenia plynové skupina Bd,f,g, Médium: technické a vykurovacie plyny
  (od: 14.04.2015)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 14.04.2015)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 14.04.2015)
kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
  (od: 14.04.2015)
zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
  (od: 14.04.2015)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (od: 14.04.2015)
technik požiarnej ochrany
  (od: 14.04.2015)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 08.08.2015)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (od: 12.12.2017)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 01.05.2018)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 01.05.2018)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 01.05.2018)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 01.05.2018)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 01.05.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.07.2002)
Ing. Vladimír Skoupil - predseda predstavenstva
Laborecká 38
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.08.2009
  (od: 02.10.2009)
Ing. Vladimír Kokuľa - podpredseda predstavenstva
Osloboditeľov 1577/6
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.10.2018
  (od: 07.02.2019)
Ing. Ondrej Jurko - podpredseda predstavenstva
94
Ľubiša 067 11
Vznik funkcie: 09.03.2020
  (od: 27.03.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú pri všetkých úkonoch dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že podpisujúci pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám.
  (od: 14.03.2019)
Základné imanie: 
12 769 426 EUR Rozsah splatenia: 12 769 426 EUR
  (od: 09.04.2020)
Akcie: 
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 188 662 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 26.04.2014)
Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 145 191 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 09.04.2020)
Akcionár: 
CHEMOL s.r.o.
Mierová 62
Humenné 066 01
  (od: 02.10.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Martin Vinčúr
49
Slovenská Volová 067 22
Vznik funkcie: 28.06.2006
  (od: 08.08.2006)
Ing. Peter Tóth
SNP 2509/24
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 15.01.2015
  (od: 01.05.2018)
Ing. František Chvostaľ
Sv. Anny 44/53
Dlhé nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 15.06.2020
  (od: 27.06.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.8.1994 č. N 198/94, Nz 197/94, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák.č. 513/91 Zb. na základe rozhodnutia MPSPNM SR č. 72 zo dňa 8.7. 1994 o privatizácii časti majetku podniku CHEMES, štátny podnik Humenné so sídlom v Humennom. Stary spis: Sa 505
  (od: 31.08.1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1995. Stary spis: Sa 505
  (od: 23.08.1995)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 9.6.1995. Stary spis: Sa 505
  (od: 01.09.1995)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 20.10.1995. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 20.5.1996. Stary spis: Sa 505
  (od: 10.09.1996)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 1.3.1999.
  (od: 31.03.1999)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 10.9.1999.
  (od: 30.09.1999)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 24.11.2000. Úplné znenie stanov zo dňa 24.11.2000. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločností REKREA CHEMES s.r.o. Humenné, so sídlom v Humennom, Námestie slobody 51, IČO: 31 724 345 pôvodne zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 2911/P a CHEMES TRADING, s.r.o., so sídlom v Humennom, Chemlonská 1, IČO: 36 452 203 pôvodne zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 10867/P následným zlúčením so spoločnosťou CHEMES, a.s. Humenné ku dňu 30.11.2000.
  (od: 30.11.2000)
Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločnosti LINDA CHEMES, s.r.o., so sídlom v Humennom, Chemlonská 1, IČO: 36 452 335 pôvodne zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 10880/P následným zlúčením so spoločnosťou CHEMES, a.s. Humenné ku dňu 1.1.2001.
  (od: 22.12.2000)
Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločnosti Chemtex, s.r.o., so sídlom v Humennom, Chemlonská 1, IČO: 31 734 057 pôvodne zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 3303/P následným zlúčením so spoločnosťou CHEMES, a.s. Humenné ku dňu 1.6.2001.
  (od: 30.05.2001)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 31.05.2002. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.7.2002 o znížení základného imania z 1.286.685.000,- Sk na 1.183.750.000,- Sk, uložené v zbierke listín obchodného registra dňa 1.8.2002.
  (od: 02.07.2002)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 26.7.2002. Zníženie základného imania z 1 286 685 000,-Sk na 1 183 750 000,-Sk zapísané v obchodnom registri dňa 14.10.2002.
  (od: 14.10.2002)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 24.10.2002. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločnosti POLYMER, s.r.o. so sídlom Chemlonská 1, Humenné, IČO: 36 477 168, pôvodne zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 13243/P následným zlúčením so spoločnosťou CHEMES, a.s. Humenné ku dňu 1.11.2002.
  (od: 31.10.2002)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.3.2003 o znížení základného imania z 1.183.750.000,- Sk na 862.079.000,- Sk uložené v zbierke listín 28.3.2003. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 30.5.2003. Zníženie základného imania z 1.183.750.000,- Sk na 862.079.000,- Sk zapísané v obchodnom registri 29.7.2003.
  (od: 29.07.2003)
Zníženie základného imania z 862.079.000,- Sk na 732.079.000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 8.3.2004.
  (od: 08.03.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 492/2017, Nz 38371/2017, NCRls 39131/2017 spísanej dňa 24.10.2017.
  (od: 12.12.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 07.09.2007)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
STROJÁRNE CHEMES, s.r.o.
Chemlonská 1
Humenné 066 01
  (od: 07.09.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  10.07.2020
Dátum výpisu:  13.07.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR