Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10544/P

Obchodné meno: 
CHEMES, a.s. Humenné
  (od: 31.08.1994)
Sídlo: 
Chemlonská 1
Humenné 066 33
  (od: 16.08.2018)
Lazaretská 24
Bratislava 811 08
  (od: 03.11.2017 do: 15.08.2018)
Chemlonská 1
Humenné 066 33
  (od: 31.08.1994 do: 02.11.2017)
IČO: 
31 695 426
  (od: 31.08.1994)
Deň zápisu: 
31.08.1994
  (od: 31.08.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.08.1994)
Predmet činnosti: 
výroba tepla, elektrickej energie, tlakového vzduchu, dusíka, chladiacich a technologických vôd a ich predaj
  (od: 31.08.1994)
vedenie účtovníctva
  (od: 10.09.1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 10.09.1996)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (od: 10.09.1996)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 10.09.1996)
rozvod a predaj pitnej vody
  (od: 10.09.1996)
čistenie a údržba ciest, chodníkov
  (od: 10.09.1996)
čistenie a údržba kanálov
  (od: 10.09.1996)
výroba chladu
  (od: 10.09.1996)
parkovacie služby
  (od: 30.11.2000)
výskum trhu a verejnej mienky, marketing
  (od: 30.11.2000)
skladovanie a manipulácia s tuhými palivami a tovarmi
  (od: 30.11.2000)
poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a požiarno-asistenčné práce
  (od: 30.11.2000)
prevádzka čistenia odpadových vôd (biologické a chemické čistenie)
  (od: 02.07.2002)
faktoring a forfaiting
  (od: 02.07.2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, najmä ich zhromažďovanie, preprava, skladovanie, zneškodňovanie, zber, úprava, triedenie, spracovanie a využívanie odpadov ako zdrojov druhotných surovín a energie
  (od: 19.12.2003)
správa registratúry
  (od: 20.12.2007)
poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti ochrany životného prostredia okrem vydávania odborných posudkov
  (od: 20.12.2007)
opravy a montáž určených meradiel
  (od: 13.10.2010)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na miesta budúcej prevádzky a to technických zariadení elektrických s napätím do 123 kV vrátane bleskozvodov triedy A,B
  (od: 13.10.2010)
výroba vyhradených technických zariadení v rozsahu - elektrické rozvádzače do 1 000V v objektoch triedy A
  (od: 13.10.2010)
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (od: 13.10.2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 13.10.2010)
elektroenergetika
  (od: 13.10.2010)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 13.10.2010)
dodávka plynu, distribúcia plynu
  (od: 06.04.2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 14.04.2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 14.04.2015)
skladovanie
  (od: 14.04.2015)
pohostinská činnosť a prevádzkovanie závodnej kuchyne a bufetov
  (od: 14.04.2015)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 14.04.2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 14.04.2015)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 14.04.2015)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 14.04.2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 14.04.2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 14.04.2015)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 14.04.2015)
výroba technických plynov
  (od: 14.04.2015)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke, a oprav vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu - technické zariadenia tlakové skupina Aa2,a3,a4,b1,b2,e technické zariadenia tlakové skupina Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3,f4
  (od: 14.04.2015)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových, a oprav vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcia v rozsahu - technické zariadenia plynové skupina Ad,f,g, technické zariadenia plynové skupina Bd,f,g, Médium: technické a vykurovacie plyny
  (od: 14.04.2015)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 14.04.2015)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 14.04.2015)
kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
  (od: 14.04.2015)
zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
  (od: 14.04.2015)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (od: 14.04.2015)
technik požiarnej ochrany
  (od: 14.04.2015)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 08.08.2015)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (od: 12.12.2017)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 01.05.2018)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 01.05.2018)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 01.05.2018)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 01.05.2018)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 01.05.2018)
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
  (od: 20.12.2007 do: 13.04.2015)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 20.12.2007 do: 13.04.2015)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností, najmä stroje a dopravné zariadenia
  (od: 02.07.2002 do: 13.04.2015)
prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana štátnych hmotných rezerv
  (od: 30.11.2000 do: 13.04.2015)
ostatné služby v doprave - zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou železničnej dopravy (prístavba vagónov, manipulácia)
  (od: 30.11.2000 do: 13.04.2015)
poradenská a expertízna činnosť v oblasti bezpečnosti práce
  (od: 30.11.2000 do: 13.04.2015)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie, sprievodca cestovného ruchu
  (od: 30.11.2000 do: 30.10.2002)
prevádzkovanie trhového miesta
  (od: 30.11.2000 do: 13.04.2015)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 30.11.2000 do: 13.04.2015)
počítačové a súvisiace činnosti a služby s tým spojené
  (od: 30.11.2000 do: 13.04.2015)
veľkoobchod a maloobchod mäso, mäsové výrobky, hydina, hydinové výrobky, ryby, rybie výrobky, papierníctvo, kvety, noviny, časopisy, cigarety a tabakové výrobky, domáce potreby, sklo, porcelán, obalový materiál, mraziarenský tovar
  (od: 30.11.2000 do: 13.04.2015)
reštauračné služby, ubytovacie služby, bufet, závodné stravovanie
  (od: 31.08.1994 do: 30.04.2018)
výroba a predaj textilných výrobkov z prírodných a syntetických vlákien
  (od: 31.08.1994 do: 13.04.2015)
revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov do objektov triedy A
  (od: 10.09.1996 do: 13.04.2015)
revízie a skúšky vyhradených tlakových nádob NTL a STL plynovodov a prípojok podľa STN 38 6413, odberné plynové zariadenia v budovách podľa STN 38 6441
  (od: 10.09.1996 do: 13.04.2015)
prenájom malej mechanizácie, náradia, strojov a prístrojovej techniky, motorových vozidiel, stavebných strojov a iných technických a interiérových zariadení
  (od: 10.09.1996 do: 13.04.2015)
vedľajšia činnosť v cestnej a železničnej doprave
  (od: 10.09.1996 do: 13.04.2015)
prekladištia nákladov, nakládka, vykládka, skladovanie
  (od: 10.09.1996 do: 13.04.2015)
údržba a oprava motorových vozidiel, motorových dopravných vozíkov, nízkozdvižných paletovacích vozíkov a ich súčastí
  (od: 10.09.1996 do: 13.04.2015)
poskytovanie colných záruk
  (od: 31.03.1999 do: 13.04.2015)
poskytovanie služieb colnej deklarácie
  (od: 31.03.1999 do: 13.04.2015)
reklamná činnosť
  (od: 30.11.2000 do: 13.04.2015)
výroba a montáž strojov, zariadení, oceľových konštrukcií, technologických celkov, náhradných dielov, ich povrchová úprava
  (od: 31.08.1994 do: 13.04.2015)
maloobchod: textil, textilné výrobky, potraviny, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje
  (od: 31.08.1994 do: 13.04.2015)
sprostredkovanie marketingu, propagačnej činnosti ako aj ich výkon
  (od: 31.08.1994 do: 13.04.2015)
sprostredkovanie a obstaranie obchodov všetkého druhu
  (od: 31.08.1994 do: 13.04.2015)
výkony a sprostredkovanie v oblasti kultúrnych činností, ich organizácia a prevádzka
  (od: 31.08.1994 do: 13.04.2015)
sprostredkovateľská a obstarávacia činnosť pri výrobnej spolupráci, pri predaji a nákupe v oblasti predmetu podnikania v tuzemsku a zahraničí
  (od: 31.08.1994 do: 13.04.2015)
distribúcia a predaj podnikových novín
  (od: 31.08.1994 do: 13.04.2015)
maloobchod: nábytok a výrobky z dreva, priemyselný tovar, spotrebná elektronika
  (od: 06.09.1995 do: 13.04.2015)
agentúrna činnosť - oganizovanie seminárov, kurzov a školení
  (od: 06.09.1995 do: 13.04.2015)
projekčná činnosť v oblasti strojárenskej výroby
  (od: 06.09.1995 do: 13.04.2015)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
  (od: 06.09.1995 do: 13.04.2015)
cestná nákladná doprava
  (od: 06.09.1995 do: 13.04.2015)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 06.09.1995 do: 13.04.2015)
neverejná cestná nehromadná osobná doprava
  (od: 06.09.1995 do: 13.04.2015)
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (od: 15.11.1995 do: 13.04.2015)
podnik zabezpečujúci ochranu majetku a osôb
  (od: 15.11.1995 do: 13.04.2015)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 14.04.2015 do: 30.04.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 13.10.2010 do: 13.04.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.07.2002)
predstavenstvo
  (od: 31.08.1994 do: 01.07.2002)
Ing. Vladimír Skoupil - predseda predstavenstva
Laborecká 38
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.08.2009
  (od: 02.10.2009)
Ing. Vladimír Kokuľa - podpredseda predstavenstva
Osloboditeľov 1577/6
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.10.2018
  (od: 07.02.2019)
Ing. Ondrej Jurko - podpredseda predstavenstva
94
Ľubiša 067 11
Vznik funkcie: 09.03.2020
  (od: 27.03.2020)
Ing. Emil Babjak - člen
Třebíčska 10
Humenné
  (od: 31.08.1994 do: 09.09.1996)
Ing. Emil Babjak - člen
Třebíčska 10
Humenné
  (od: 10.09.1996 do: 29.05.2001)
Ing. Peter Babjak - člen predstavenstva
196
Hažín nad Cirochou 067 83
Vznik funkcie: 18.11.2009
  (od: 16.12.2009 do: 02.11.2017)
Ing. Peter Babjak - člen predstavenstva
196
Hažín nad Cirochou 067 83
Vznik funkcie: 18.11.2009 Skončenie funkcie: 23.10.2017
  (od: 03.11.2017 do: 02.11.2017)
Ing. Štefan Brinkoš - člen
Laborecká 1891/45
Humenné
  (od: 10.09.1996 do: 28.07.2003)
Ing. Štefan Brinkoš - člen
Laborecká 1891/45
Humenné
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 29.07.2003 do: 07.03.2004)
Ing. Štefan Brinkoš - člen
Laborecká 1891/45
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 08.03.2004 do: 27.06.2006)
Ing. Štefan Brinkoš - člen
Laborecká 45
Humenné
  (od: 31.08.1994 do: 09.09.1996)
Ing. Štefan Brinkoš - člen
Na Lieskovčíku 5514/2
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 28.06.2006 do: 05.01.2007)
Ing. Štefan Brinkoš - člen
Na Lieskovčíku 5514/2
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002 Skončenie funkcie: 01.01.2007
  (od: 06.01.2007 do: 05.01.2007)
Ing. Štefan Brinkoš - člen predstavenstva
Na Lieskovčíku 5514/2
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 06.08.2009
  (od: 08.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Štefan Brinkoš - člen predstavenstva
Na Lieskovčíku 5514/2
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 06.08.2009 Skončenie funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Štefan Brinkoš - podpredseda
Na Lieskovčíku 5514/2
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 02.01.2007
  (od: 06.01.2007 do: 29.09.2008)
Ing. Štefan Brinkoš - podpredseda
Na Lieskovčíku 5514/2
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 02.01.2007 Skončenie funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 29.09.2008)
Ing. Ján Gerboc - člen
B. Němcovej 2575/26
Snina 069 01
Vznik funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 07.08.2009)
Ing. Ján Gerboc - člen
B. Němcovej 2575/26
Snina 069 01
Vznik funkcie: 07.08.2008 Skončenie funkcie: 06.08.2009
  (od: 08.08.2009 do: 07.08.2009)
Ing. František Chvostaľ - člen
44
Dlhé nad Cirochou
  (od: 30.05.2001 do: 28.07.2003)
Ing. František Chvostaľ - člen
44
Dlhé nad Cirochou
Vznik funkcie: 04.05.2001
  (od: 29.07.2003 do: 07.03.2004)
Ing. František Chvostaľ - člen
44
Dlhé nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 04.05.2001
  (od: 08.03.2004 do: 05.01.2007)
Ing. František Chvostaľ - člen
44
Dlhé nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 04.05.2001 Skončenie funkcie: 01.01.2007
  (od: 06.01.2007 do: 05.01.2007)
Ing. František Chvostaľ - člen predstavenstva
44
Dlhé nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 01.10.2009)
Ing. František Chvostaľ - člen predstavenstva
44
Dlhé nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 17.08.2009 Skončenie funkcie: 31.08.2009
  (od: 02.10.2009 do: 01.10.2009)
Ing. František Chvostaľ - podpredseda
44
Dlhé nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 02.01.2007
  (od: 06.01.2007 do: 29.09.2008)
Ing. František Chvostaľ - podpredseda
44
Dlhé nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 02.01.2007 Skončenie funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 29.09.2008)
Ing. František Chvostaľ - podpredseda
44
Dlhé nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 18.08.2009)
Ing. František Chvostaľ - podpredseda
44
Dlhé nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 07.08.2008 Skončenie funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. František Chvostaľ - podpredseda predstavenstva
44
Dlhé nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 31.08.2009
  (od: 02.10.2009 do: 26.03.2020)
Ing. František Chvostaľ - podpredseda predstavenstva
44
Dlhé nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 31.08.2009 Skončenie funkcie: 09.03.2020
  (od: 27.03.2020 do: 26.03.2020)
Ing. Michal Jancura - člen
Tyršova 8
Humenné
Skončenie funkcie: 31.05.2002
  (od: 30.09.1999 do: 01.07.2002)
Ing. Peter Kušnír - predseda
Gercenova 3522/8A
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 07.08.2009)
Ing. Peter Kušnír - predseda
Gercenova 3522/8A
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 07.08.2008 Skončenie funkcie: 06.08.2009
  (od: 08.08.2009 do: 07.08.2009)
Ing. Ivan Matias - člen
26.novembra 6
Humenné
  (od: 31.08.1994 do: 09.09.1996)
Ing. Ivan Matias - člen
Čsl. Armády 1370/12
Humenné
  (od: 10.09.1996 do: 01.07.2002)
Ing. Ivan Matias - predseda
Čsl. Armády 1370/12
Humenné
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 02.07.2002 do: 07.03.2004)
Ing. Ivan Matias - predseda
Čsl. Armády 1370/12
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 08.03.2004 do: 05.01.2007)
Ing. Ivan Matias - predseda
Čsl. Armády 1370/12
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002 Skončenie funkcie: 31.12.2006
  (od: 06.01.2007 do: 05.01.2007)
Ing. Marek Matias - člen
26. novembra 6
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 01.01.2007
  (od: 06.01.2007 do: 29.09.2008)
Ing. Marek Matias - člen
26. novembra 6
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 01.01.2007 Skončenie funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 29.09.2008)
Ing. Marek Matias - podpredseda predstavenstva
Na Lieskovčíku 5516/4
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 01.03.2010
  (od: 27.03.2010 do: 06.02.2019)
Ing. Marek Matias - podpredseda predstavenstva
Na Lieskovčíku 5516/4
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 01.03.2010 Skončenie funkcie: 31.10.2018
  (od: 07.02.2019 do: 06.02.2019)
Ing. Peter Mauritz - člen
Třebíčska 10
Humenné
  (od: 31.08.1994 do: 09.09.1996)
Ing. Peter Mauritz - člen
Třebíčska 10
Humenné
  (od: 10.09.1996 do: 01.07.2002)
Ing. Peter Mauritz - podpredseda
Třebíčska 1836/10
Humenné
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 02.07.2002 do: 07.03.2004)
Ing. Peter Mauritz - podpredseda
Třebíčska 1836/10
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 08.03.2004 do: 05.01.2007)
Ing. Peter Mauritz - podpredseda
Třebíčska 1836/10
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002 Skončenie funkcie: 31.12.2006
  (od: 06.01.2007 do: 05.01.2007)
Bc. Ján Molnár - podpredseda predstavenstva
Brestovská 168/52
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.08.2009
  (od: 02.10.2009 do: 26.03.2010)
Bc. Ján Molnár - podpredseda predstavenstva
Brestovská 168/52
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.08.2009 Skončenie funkcie: 01.03.2010
  (od: 27.03.2010 do: 26.03.2010)
Bc. Ján Molnár - predseda predstavenstva
Brestovská 168/52
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 01.10.2009)
Bc. Ján Molnár - predseda predstavenstva
Brestovská 168/52
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 17.08.2009 Skončenie funkcie: 31.08.2009
  (od: 02.10.2009 do: 01.10.2009)
Ing. Tomáš Murajda - člen
Bojnická 6954/19
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 07.08.2009)
Ing. Tomáš Murajda - člen
Bojnická 6954/19
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 07.08.2008 Skončenie funkcie: 06.08.2009
  (od: 08.08.2009 do: 07.08.2009)
Ing. Vasil Rabajda - člen
Čsl. armády 1722/31
Humenné
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 02.07.2002 do: 07.03.2004)
Ing. Vasil Rabajda - člen
Čsl. armády 1722/31
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 08.03.2004 do: 27.06.2006)
Ing. Vasil Rabajda - člen
Pugačevova 1388/21
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 28.06.2006 do: 29.09.2008)
Ing. Vasil Rabajda - člen
Pugačevova 1388/21
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002 Skončenie funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 29.09.2008)
Ing. Vasil Rabajda - podpredseda predstavenstva
Pugačevová 1388/21
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 06.08.2009
  (od: 08.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Vasil Rabajda - podpredseda predstavenstva
Pugačevová 1388/21
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 06.08.2009 Skončenie funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Ján Rajňak - člen
Kudlovska 169
Humenné
  (od: 31.08.1994 do: 09.09.1996)
Ing. Ján Rajňak - člen
Kudlovska 169
Humenné
Skončenie funkcie: 31.05.2002
  (od: 10.09.1996 do: 01.07.2002)
Ing. Stanislav Rehuš - člen
Třebíčska 20
Humenné
  (od: 31.08.1994 do: 09.09.1996)
Ing. Stanislav Rehuš - člen
Třebíčska 20
Humenné
  (od: 10.09.1996 do: 01.07.2002)
Ing. Stanislav Rehuš - podpredseda
Třebíčska 1833/1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 28.06.2006 do: 05.01.2007)
Ing. Stanislav Rehuš - podpredseda
Třebíčska 1833/1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002 Skončenie funkcie: 31.12.2006
  (od: 06.01.2007 do: 05.01.2007)
Ing. Stanislav Rehuš - podpredseda
Třebíčska 20
Humenné
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 02.07.2002 do: 07.03.2004)
Ing. Stanislav Rehuš - podpredseda
Třebíčska 20
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 08.03.2004 do: 27.06.2006)
Ing. Stanislav Rehuš - predseda
Třebíčska 1833/1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 01.01.2007
  (od: 06.01.2007 do: 29.09.2008)
Ing. Stanislav Rehuš - predseda
Třebíčska 1833/1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 01.01.2007 Skončenie funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 29.09.2008)
Ing. Stanislav Rehúš - člen predstavenstva
Třebíčska 1833/1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 15.12.2009)
Ing. Stanislav Rehúš - člen predstavenstva
Třebíčska 1833/1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 17.08.2009 Skončenie funkcie: 18.11.2009
  (od: 16.12.2009 do: 15.12.2009)
Ing. Stanislav Rehúš - podpredseda
Třebíčska 1833/1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 07.08.2009)
Ing. Stanislav Rehúš - podpredseda
Třebíčska 1833/1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 07.08.2008 Skončenie funkcie: 06.08.2009
  (od: 08.08.2009 do: 07.08.2009)
Ing. Stanislav Rehúš - predseda predstavenstva
Třebíčska 1833/1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 06.08.2009
  (od: 08.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Stanislav Rehúš - predseda predstavenstva
Třebíčska 1833/1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 06.08.2009 Skončenie funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Vladimír Skoupil - podpredseda predstavenstva
Laborecká 38
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 01.10.2009)
Ing. Vladimír Skoupil - podpredseda predstavenstva
Laborecká 38
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 17.08.2009 Skončenie funkcie: 31.08.2009
  (od: 02.10.2009 do: 01.10.2009)
Ing. Michal Stanko - člen
Laborecká 20
Humenné
  (od: 31.08.1994 do: 14.11.1995)
JUDr. Ing. František Šimčák - člen predstavenstva
Trnavská 88
Košice 040 11
Vznik funkcie: 31.08.2009
  (od: 02.10.2009 do: 07.08.2015)
JUDr. Ing. František Šimčák - člen predstavenstva
Trnavská 88
Košice 040 11
Vznik funkcie: 31.08.2009 Skončenie funkcie: 29.07.2015
  (od: 08.08.2015 do: 07.08.2015)
JUDr. Ing. František Šimčák - podpredseda predstavenstva
Trnavská 88
Košice 040 11
Vznik funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 01.10.2009)
JUDr. Ing. František Šimčák - podpredseda predstavenstva
Trnavská 88
Košice 040 11
Vznik funkcie: 17.08.2009 Skončenie funkcie: 31.08.2009
  (od: 02.10.2009 do: 01.10.2009)
Ing. Ján Šurin - člen
39
Jankovce
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 02.07.2002 do: 07.03.2004)
Ing. Ján Šurin - člen
39
Jankovce 067 24
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 08.03.2004 do: 05.01.2007)
Ing. Ján Šurin - člen
39
Jankovce 067 24
Vznik funkcie: 31.05.2002 Skončenie funkcie: 31.12.2006
  (od: 06.01.2007 do: 05.01.2007)
Ing. Ján Šurin - člen predstavenstva
Jankovce 39
Lukačovce pri Humennom 067 24
Vznik funkcie: 06.08.2009
  (od: 08.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Ján Šurin - člen predstavenstva
Jankovce 39
Lukačovce pri Humennom 067 24
Vznik funkcie: 06.08.2009 Skončenie funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú pri všetkých úkonoch dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že podpisujúci pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám.
  (od: 14.03.2019)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spoločnosti alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva spoločnosti alebo podpis dvoch členov predstavenstva.
  (od: 15.10.2009 do: 13.03.2019)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja podpredsedovia predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva spoločnosti alebo podpis dvoch podpredsedov predstavenstva spoločnosti.
  (od: 02.10.2009 do: 14.10.2009)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň 2 (slovom: dvaja) členovia predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy podpredseda predstavenstva; spoločné konanie a podpisovanie dvoch podpredsedov spoločnosti je vylúčené. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis aspoň 2 (slovom: dvaja) členov predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy podpredseda predstavenstva; spoločné podpisovanie dvoch podpredsedov spoločnosti je vylúčené.
  (od: 30.09.2008 do: 01.10.2009)
Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Za spoločnosť podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom vždy bude jedným z nich predseda alebo podpredseda predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja konajúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 02.07.2002 do: 29.09.2008)
Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Za spoločnosť podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 31.08.1994 do: 01.07.2002)
Základné imanie: 
12 769 426 EUR Rozsah splatenia: 12 769 426 EUR
  (od: 09.04.2020)
16 769 426 EUR Rozsah splatenia: 16 769 426 EUR
  (od: 26.04.2014 do: 08.04.2020)
28 188 662,362734 EUR Rozsah splatenia: 28 188 662,362734 EUR
  (od: 21.01.2009 do: 25.04.2014)
849 211 640 Sk Rozsah splatenia: 849 211 640 Sk
  (od: 26.04.2005 do: 20.01.2009)
732 079 000 Sk Rozsah splatenia: 732 079 000 Sk
  (od: 08.03.2004 do: 25.04.2005)
862 079 000 Sk
  (od: 29.07.2003 do: 07.03.2004)
1 183 750 000 Sk
  (od: 14.10.2002 do: 28.07.2003)
1 286 685 000 Sk
  (od: 31.08.1994 do: 13.10.2002)
Akcie: 
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 188 662 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 26.04.2014)
Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 145 191 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 09.04.2020)
Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 145 191 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 26.04.2014 do: 08.04.2020)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 188 662,362734 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 13.08.2009 do: 25.04.2014)
Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 7 000 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 13.08.2009 do: 25.04.2014)
Počet: 732079
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 38,504946 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 21.01.2009 do: 12.08.2009)
Počet: 732079
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 160 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 30.09.2008 do: 20.01.2009)
Počet: 732079
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 160 Sk
  (od: 26.04.2005 do: 29.09.2008)
Počet: 732079
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 08.03.2004 do: 25.04.2005)
Počet: 862079
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.10.2002 do: 07.03.2004)
Počet: 321671
Druh: na meno, prioritné
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.11.2002 do: 28.07.2003)
Počet: 321671
Druh: na doručiteľa, prioritné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.10.2002 do: 19.11.2002)
Počet: 965014
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.03.2000 do: 13.10.2002)
Počet: 321671
Druh: na doručiteľa, prioritné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.03.2000 do: 13.10.2002)
Počet: 1286685
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.11.1995 do: 15.03.2000)
Počet: 1286685
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.08.1994 do: 14.11.1995)
Akcionár: 
CHEMOL s.r.o.
Mierová 62
Humenné 066 01
  (od: 02.10.2009)
NOVACHEM a.s.
Chemlonská 1
Humenné 066 33
  (od: 08.03.2004 do: 29.09.2008)
NOVACHEM a.s.
Chemlonská 1
Humenné 066 33
  (od: 13.08.2009 do: 01.10.2009)
NOVACHEM, a.s. Humenné
Chemlonská 1
Humenné
  (od: 20.11.2002 do: 07.03.2004)
Dozorná rada: 
Ing. Martin Vinčúr
49
Slovenská Volová 067 22
Vznik funkcie: 28.06.2006
  (od: 08.08.2006)
Ing. Peter Tóth
SNP 2509/24
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 15.01.2015
  (od: 01.05.2018)
Ing. František Chvostaľ
Sv. Anny 44/53
Dlhé nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 15.06.2020
  (od: 27.06.2020)
Mgr. Martin Antal - člen
Líščie Nivy 8
Bratislava
  (od: 31.08.1994 do: 31.08.1995)
Ing. Emil Babják - člen
Třebíčska 1836/10
Humenné
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 16.12.2003 do: 07.03.2004)
Ing. Emil Babják - člen
Třebíčska 1836/10
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 08.03.2004 do: 29.09.2008)
Ing. Emil Babják - člen
Třebíčska 1836/10
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 30.05.2003 Skončenie funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 29.09.2008)
Ing. Pavol Baranec - člen
Kuzmániho 923/24/10
Považská Bystrica
  (od: 01.09.1995 do: 09.09.1996)
Ing. Pavol Baranec - člen
Kuzmániho 923/24/10
Považská Bystrica
  (od: 10.09.1996 do: 01.07.2002)
Ing. Pavol Baranec - člen
Kuzmányho 923/24-10
Považská Bystrica
  (od: 31.08.1994 do: 22.08.1995)
Ing. Pavol Baranec - predseda
Kuzmániho 923/24/10
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 31.05.2002 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 02.07.2002 do: 28.07.2003)
RNDr. Jozef Hrabina
Spádová 10
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 15.10.2008
  (od: 25.10.2008 do: 07.08.2009)
RNDr. Jozef Hrabina
Spádová 10
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 15.10.2008 Skončenie funkcie: 06.08.2009
  (od: 08.08.2009 do: 07.08.2009)
RNDr. Šarlota Jágerská - člen
Mládežnícka 2
Banská Bystrica
  (od: 23.08.1995 do: 31.08.1995)
Ing. Michal Jancura
Tyršova 8
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 06.08.2009
  (od: 08.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Michal Jancura
Tyršova 8
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 06.08.2009 Skončenie funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Michal Jancura - člen
Tyršova 8
Humenné
  (od: 31.08.1994 do: 09.09.1996)
Ing. Michal Jancura - člen
Tyršova 8
Humenné
  (od: 10.09.1996 do: 29.09.1999)
Ing. Michal Jancura - člen
Tyršova 8
Humenné
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 16.12.2003 do: 07.03.2004)
Ing. Michal Jancura - člen
Tyršova 8
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 08.03.2004 do: 05.01.2007)
Ing. Michal Jancura - člen
Tyršova 8
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 30.05.2003 Skončenie funkcie: 31.12.2006
  (od: 06.01.2007 do: 05.01.2007)
JUDr. Ján Kavulič - člen
Mierová 1909/66
Humenné
Vznik funkcie: 10.09.1999 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 10.09.1996 do: 28.07.2003)
JUDr. Ján Kavulič - člen
Mierová 66
Humenné
  (od: 31.08.1994 do: 22.08.1995)
JUDr. Ján Kavulič - člen
Mierová 66
Humenné
  (od: 01.09.1995 do: 09.09.1996)
Mgr. Martin Kvietik
Holubyho 1280/1
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 24.10.2008)
Mgr. Martin Kvietik
Holubyho 1280/1
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 07.08.2008 Skončenie funkcie: 15.10.2008
  (od: 25.10.2008 do: 24.10.2008)
Ing. Ivan Mitošinka - člen
Bajzova 8
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.05.2002
  (od: 31.03.1999 do: 01.07.2002)
Dávid Molnár
Brestovská 168/52
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 03.02.2015)
Dávid Molnár
Brestovská 168/52
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 17.08.2009 Skončenie funkcie: 15.01.2015
  (od: 04.02.2015 do: 03.02.2015)
Ing. Peter Nemec - člen
Bartókova 6
Bratislava
  (od: 23.08.1995 do: 09.09.1996)
Ing. Peter Nemec - člen
Bartókova 6
Bratislava
  (od: 10.09.1996 do: 30.03.1999)
Ing. Ľuboš Plšek - člen
153
Jasenov
Skončenie funkcie: 31.05.2002
  (od: 30.09.1999 do: 01.07.2002)
Ing. Ján Rajňák - člen
Kudlovská 2018/169
Humenné
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 02.07.2002 do: 07.03.2004)
Ing. Ján Rajňák - člen
Kudlovská 2018/169
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 08.03.2004 do: 05.01.2007)
Ing. Ján Rajňák - člen
Kudlovská 2018/169
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002 Skončenie funkcie: 02.01.2007
  (od: 06.01.2007 do: 05.01.2007)
Ing. Ján Rajňák - podpredseda
Kudlovská 2018/169
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 03.01.2007
  (od: 06.01.2007 do: 29.09.2008)
Ing. Ján Rajňák - podpredseda
Kudlovská 2018/169
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 03.01.2007 Skončenie funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 29.09.2008)
Ing. Emil Smolej - člen
Hrnčiarska 1699/17
Humenné
  (od: 02.07.2002 do: 28.07.2003)
Ing. Emil Smolej - člen
Hrnčiarska 1699/17
Humenné
Vznik funkcie: 10.09.1999
  (od: 29.07.2003 do: 07.03.2004)
Ing. Emil Smolej - člen
Hrnčiarska 1699/17
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 10.09.1999
  (od: 08.03.2004 do: 07.08.2006)
Ing. Emil Smolej - člen
Hrnčiarska 1699/17
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 10.09.1999 Skončenie funkcie: 28.06.2006
  (od: 08.08.2006 do: 07.08.2006)
Ing. Emil Smolej - člen
Hrnčiarska 17
Humenné
  (od: 30.09.1999 do: 01.07.2002)
Ing. Jozef Šuhajda - člen
Košická 12
Humenné
  (od: 31.08.1994 do: 31.08.1995)
Ing. Ján Šurin - člen
39
Jankovce
  (od: 01.09.1995 do: 09.09.1996)
Ing. Ján Šurin - člen
39
Jankovce
Skončenie funkcie: 31.05.2002
  (od: 10.09.1996 do: 01.07.2002)
Ing. Peter Šurin
39
Jankovce 067 04
Vznik funkcie: 01.01.2007
  (od: 06.01.2007 do: 29.09.2008)
Ing. Peter Šurin
39
Jankovce 067 04
Vznik funkcie: 01.01.2007 Skončenie funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 29.09.2008)
Ing. Štefan Topľanský
Osloboditeľov 1577/6
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 07.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 18.08.2009)
Ing. Štefan Topľanský
Osloboditeľov 1577/6
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 07.08.2008 Skončenie funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Štefan Topľanský - člen
Osloboditeľov 7
Humenné
  (od: 31.08.1994 do: 09.09.1996)
Ing. Štefan Topľanský - člen
Osloboditeľov 7
Humenné
  (od: 10.09.1996 do: 01.07.2002)
Ing. Štefan Topľanský - podpredseda
Osloboditeľov 1577/6
Humenné
Vznik funkcie: 31.05.2002 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 02.07.2002 do: 28.07.2003)
Ing. Štefan Topľanský - predseda
Osloboditeľov 1577/6
Humenné
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 29.07.2003 do: 07.03.2004)
Ing. Štefan Topľanský - predseda
Osloboditeľov 1577/6
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 08.03.2004 do: 29.09.2008)
Ing. Štefan Topľanský - predseda
Osloboditeľov 1577/6
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 30.05.2003 Skončenie funkcie: 06.08.2008
  (od: 30.09.2008 do: 29.09.2008)
Ing. Peter Tóth
Vojenská 46
Veľké Kapušany 079 01
Vznik funkcie: 15.01.2015
  (od: 04.02.2015 do: 30.04.2018)
Ing. Boris Voroňák - člen
Lipová 741/25
Humenné
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 02.07.2002 do: 07.03.2004)
Ing. Boris Voroňák - člen
Lipová 741/25
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002
  (od: 08.03.2004 do: 05.01.2007)
Ing. Boris Voroňák - člen
Lipová 741/25
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 31.05.2002 Skončenie funkcie: 31.12.2006
  (od: 06.01.2007 do: 05.01.2007)
Ing. Richard Gavaľa
Jasenov 331
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 17.08.2009 Skončenie funkcie: 15.06.2020
  (od: 27.06.2020 do: 26.06.2020)
Ing. Richard Gavaľa
Jasenov 331
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 17.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 26.06.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.8.1994 č. N 198/94, Nz 197/94, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák.č. 513/91 Zb. na základe rozhodnutia MPSPNM SR č. 72 zo dňa 8.7. 1994 o privatizácii časti majetku podniku CHEMES, štátny podnik Humenné so sídlom v Humennom. Stary spis: Sa 505
  (od: 31.08.1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1995. Stary spis: Sa 505
  (od: 23.08.1995)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 9.6.1995. Stary spis: Sa 505
  (od: 01.09.1995)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 20.10.1995. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 20.5.1996. Stary spis: Sa 505
  (od: 10.09.1996)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 1.3.1999.
  (od: 31.03.1999)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 10.9.1999.
  (od: 30.09.1999)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 24.11.2000. Úplné znenie stanov zo dňa 24.11.2000. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločností REKREA CHEMES s.r.o. Humenné, so sídlom v Humennom, Námestie slobody 51, IČO: 31 724 345 pôvodne zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 2911/P a CHEMES TRADING, s.r.o., so sídlom v Humennom, Chemlonská 1, IČO: 36 452 203 pôvodne zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 10867/P následným zlúčením so spoločnosťou CHEMES, a.s. Humenné ku dňu 30.11.2000.
  (od: 30.11.2000)
Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločnosti LINDA CHEMES, s.r.o., so sídlom v Humennom, Chemlonská 1, IČO: 36 452 335 pôvodne zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 10880/P následným zlúčením so spoločnosťou CHEMES, a.s. Humenné ku dňu 1.1.2001.
  (od: 22.12.2000)
Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločnosti Chemtex, s.r.o., so sídlom v Humennom, Chemlonská 1, IČO: 31 734 057 pôvodne zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 3303/P následným zlúčením so spoločnosťou CHEMES, a.s. Humenné ku dňu 1.6.2001.
  (od: 30.05.2001)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 31.05.2002. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.7.2002 o znížení základného imania z 1.286.685.000,- Sk na 1.183.750.000,- Sk, uložené v zbierke listín obchodného registra dňa 1.8.2002.
  (od: 02.07.2002)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 26.7.2002. Zníženie základného imania z 1 286 685 000,-Sk na 1 183 750 000,-Sk zapísané v obchodnom registri dňa 14.10.2002.
  (od: 14.10.2002)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 24.10.2002. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločnosti POLYMER, s.r.o. so sídlom Chemlonská 1, Humenné, IČO: 36 477 168, pôvodne zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 13243/P následným zlúčením so spoločnosťou CHEMES, a.s. Humenné ku dňu 1.11.2002.
  (od: 31.10.2002)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.3.2003 o znížení základného imania z 1.183.750.000,- Sk na 862.079.000,- Sk uložené v zbierke listín 28.3.2003. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 30.5.2003. Zníženie základného imania z 1.183.750.000,- Sk na 862.079.000,- Sk zapísané v obchodnom registri 29.7.2003.
  (od: 29.07.2003)
Zníženie základného imania z 862.079.000,- Sk na 732.079.000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 8.3.2004.
  (od: 08.03.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 492/2017, Nz 38371/2017, NCRls 39131/2017 spísanej dňa 24.10.2017.
  (od: 12.12.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 07.09.2007)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
STROJÁRNE CHEMES, s.r.o.
Chemlonská 1
Humenné 066 01
  (od: 07.09.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  09.07.2020
Dátum výpisu:  10.07.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR