Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  139759/B

Obchodné meno: 
Carex SK, s.r.o.
  (od: 07.11.2019)
ARCHITEKTONICKÁ AGENTÚRA, s.r.o.
  (od: 10.03.2007 do: 06.11.2019)
Sídlo: 
Ľanová 821
Miloslavov 900 42
  (od: 07.11.2019)
Agátová 3406/7A
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
  (od: 17.07.2019 do: 06.11.2019)
Okružná 279/4
Veľaty 076 15
  (od: 22.01.2016 do: 16.07.2019)
M. R. Štefánika 1161/184
Trebišov 075 01
  (od: 10.03.2007 do: 21.01.2016)
IČO: 
36 750 590
  (od: 10.03.2007)
Deň zápisu: 
10.03.2007
  (od: 10.03.2007)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 10.03.2007)
Predmet činnosti: 
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  (od: 10.03.2007)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (od: 10.03.2007)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (od: 10.03.2007)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru
  (od: 10.03.2007)
grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
  (od: 10.03.2007)
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (od: 10.03.2007)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (od: 10.03.2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 10.03.2007)
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
  (od: 10.03.2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (od: 10.03.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 10.03.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 10.03.2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 10.03.2007)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 10.03.2007)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 10.03.2007)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (od: 10.03.2007)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 10.03.2007)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (od: 10.03.2007)
prenájom stavebných strojov
  (od: 10.03.2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 10.03.2007)
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí, ktorá zahŕňa všetky činnosti súvisiace s obstarávaním, prerokúvaním územnoplánovacích podkladov a územných plánov obcí a zón a s udržiavaním ich aktuálneho stavu podľa § 2a) ods. 5 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (od: 22.09.2011)
projektovanie pozemných stavieb a výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 22.09.2011)
vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie
  (od: 22.09.2011)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie v odbore architektúra
  (od: 22.09.2011)
urbanizmus a územné plánovanie v oblasti územný rozvoj a územné plánovanie
  (od: 22.09.2011)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 22.05.2020)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 22.05.2020)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (od: 10.03.2007 do: 16.07.2019)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 10.03.2007 do: 16.07.2019)
Spoločníci: 
Soňa Farkašová
Čiližská 5005/16
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
  (od: 07.11.2019)
STARTUP Consult, s.r.o.
Obchodná 39
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (od: 17.07.2019 do: 06.11.2019)
Ing. arch. Ján Jakubčík
Okružná 279/4
Veľaty 076 15
  (od: 10.03.2007 do: 16.07.2019)
Ing. arch. Viktória Jakubčíková
Okružná 279/4
Veľaty 076 15
  (od: 10.03.2007 do: 21.09.2011)
Mgr. Veronika Jakubčíková
Okružná 279/4
Veľaty 076 15
  (od: 10.03.2007 do: 21.09.2011)
Dominik Račko
Kudlovská 331/136
Humenné 066 01
  (od: 17.07.2019 do: 06.11.2019)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Soňa Farkašová
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR
  (od: 07.11.2019)
Ing. arch. Ján Jakubčík
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 10.03.2007 do: 04.12.2009)
Ing. arch. Viktória Jakubčíková
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 10.03.2007 do: 04.12.2009)
Mgr. Veronika Jakubčíková
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 10.03.2007 do: 04.12.2009)
Ing. arch. Ján Jakubčík
Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR
  (od: 05.12.2009 do: 21.09.2011)
Ing. arch. Viktória Jakubčíková
Vklad: 1 659,695944 EUR Splatené: 1 659,695944 EUR
  (od: 05.12.2009 do: 21.09.2011)
Mgr. Veronika Jakubčíková
Vklad: 1 659,695944 EUR Splatené: 1 659,695944 EUR
  (od: 05.12.2009 do: 21.09.2011)
Ing. arch. Ján Jakubčík
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR
  (od: 22.09.2011 do: 16.07.2019)
STARTUP Consult, s.r.o.
Vklad: 1 640 EUR Splatené: 1 640 EUR
  (od: 17.07.2019 do: 06.11.2019)
Dominik Račko
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 17.07.2019 do: 06.11.2019)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 22.09.2011)
konatelia
  (od: 10.03.2007 do: 21.09.2011)
Soňa Farkašová
Čiližská 5005/16
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 01.07.2019
  (od: 07.11.2019)
Ing. arch. Ján Jakubčík
Okružná 279/4
Veľaty 076 15
Vznik funkcie: 10.03.2007
  (od: 10.03.2007 do: 21.09.2011)
Ing. arch. Ján Jakubčík
Okružná 279/4
Veľaty 076 15
Vznik funkcie: 10.03.2007 Skončenie funkcie: 17.08.2011
  (od: 22.09.2011 do: 21.09.2011)
Ing. arch. Ján Jakubčík
Okružná 279/4
Veľaty 076 15
Vznik funkcie: 17.08.2011
  (od: 22.09.2011 do: 16.07.2019)
Ing. arch. Ján Jakubčík
Okružná 279/4
Veľaty 076 15
Vznik funkcie: 17.08.2011 Skončenie funkcie: 27.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. arch. Viktória Jakubčíková
Okružná 279/4
Veľaty 076 15
Vznik funkcie: 10.03.2007
  (od: 10.03.2007 do: 21.09.2011)
Ing. arch. Viktória Jakubčíková
Okružná 279/4
Veľaty 076 15
Vznik funkcie: 10.03.2007 Skončenie funkcie: 17.08.2011
  (od: 22.09.2011 do: 21.09.2011)
Mgr. Veronika Jakubčíková
Okružná 279/4
Veľaty 076 15
Vznik funkcie: 10.03.2007
  (od: 10.03.2007 do: 21.09.2011)
Mgr. Veronika Jakubčíková
Okružná 279/4
Veľaty 076 15
Vznik funkcie: 10.03.2007 Skončenie funkcie: 17.08.2011
  (od: 22.09.2011 do: 21.09.2011)
Dominik Račko
Kudlovská 331/136
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 27.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 06.11.2019)
Dominik Račko
Kudlovská 331/136
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 27.06.2019 Skončenie funkcie: 01.07.2019
  (od: 07.11.2019 do: 06.11.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 22.09.2011)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 10.03.2007 do: 21.09.2011)
Základné imanie: 
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 22.09.2011)
6 638,783776 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR
  (od: 05.12.2009 do: 21.09.2011)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 10.03.2007 do: 04.12.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  28.05.2020
Dátum výpisu:  30.05.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR