Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3504/B

Obchodné meno: 
Pro Partners Asset Management, a.s.
  (od: 14.12.2006 do: 23.04.2015)
Partners Asset Management. a.s.
  (od: 10.12.2002 do: 13.12.2006)
AGROCONS BANSKÁ BYSTRICA, a.s.
  (od: 28.04.1992 do: 09.12.2002)
Sídlo: 
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (od: 01.12.2004 do: 23.04.2015)
Skuteckého 39
Banská Bystrica 974 65
  (od: 23.06.1993 do: 30.11.2004)
Kollárova 40
Banská Bystrica 974 65
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
IČO: 
31 562 591
  (od: 28.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 28.04.1992)
Deň výmazu: 
24.04.2015
  (od: 24.04.2015)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 24.04.2015)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.04.1992)
Predmet činnosti: 
prieskumné práce pre investičnú výstavbu, najmä výkony geologické a hydrogeologické, pedologické, vrátane laboratórnych rozborov a geodetické práce
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
rozvojové, investičné, zastavovacie a objemové štúdie a prípravná dokumentácia stavieb
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
projektová dokumentácia všetkých druhov stavieb vrátane meliorácii
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
projekty rekonštrukcií stavieb
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
ekologické štúdie a komplexné riešenie čistiarni odpadových vôd, výroba bioplynu
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
inžinierska činnosť všetkého druhu, vrátane zabezpečenia komplexnej dodávky stavieb
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
minimalizácia spotreby palív a energie
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
hospodársko - technické úpravy pozemkov, pozemkové úpravy súvisiace s rozčlenením pozemkov individuálnych vlastníkov
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
projekty rekultivácií a zúrodnenia pôdneho fondu
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
konzultačná a poradenská činnosť, servisné, obchodné, marketingové a informačné služby v oblasti poľnohospodárstva a investičnej výstavby
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
urbanizmus, územné plánovanie, generely ozelenovania, rekonštrukcie a výsadba parkov
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
obchodná činnosť v tuzemsku i v zahraničí, najmä v súvislosti s investičnou výstavbou, príp. ostatné podľa osobitných oprávnení a predpisov
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
kadernícke služby
  (od: 06.06.1996 do: 09.12.2002)
kozmetické služby
  (od: 06.06.1996 do: 09.12.2002)
geodetické práce a pozemkové úpravy
  (od: 23.06.1993 do: 09.09.2004)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 06.06.1996 do: 09.12.2002)
ubytovacie a reštauračné služby
  (od: 06.06.1996 do: 09.12.2002)
vykonávanie geologických prác - projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu
  (od: 23.06.1993 do: 09.09.2004)
vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie a dokumentácií zadania a projekty všetkých druhov stavieb
  (od: 23.06.1993 do: 23.04.2015)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a investičnej výstavby
  (od: 23.06.1993 do: 23.04.2015)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v oblasti stavebníctva
  (od: 23.06.1993 do: 23.04.2015)
inžierska činnosť
  (od: 23.06.1993 do: 23.04.2015)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (od: 06.06.1996 do: 23.04.2015)
vedenie účtovníctva
  (od: 06.06.1996 do: 23.04.2015)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii - prevádzkovanie sauny
  (od: 06.06.1996 do: 23.04.2015)
sprostredkovanie kultúrnych a športových podujatí
  (od: 06.06.1996 do: 23.04.2015)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (od: 06.06.1996 do: 23.04.2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.1996 do: 23.04.2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.1996 do: 23.04.2015)
prenájom nehnuteľností
  (od: 06.06.1996 do: 23.04.2015)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 06.06.1996 do: 23.04.2015)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení
  (od: 06.06.1996 do: 23.04.2015)
poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom
  (od: 10.09.2004 do: 23.04.2015)
faktoring a forfaiting
  (od: 10.09.2004 do: 23.04.2015)
činnosť organizačných poradcov
  (od: 22.11.2007 do: 23.04.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.06.1996 do: 23.04.2015)
predstavenstvo
  (od: 15.06.1995 do: 05.06.1996)
predstavenstvo
  (od: 28.04.1992 do: 14.06.1995)
Ing. Róbert Bartek - člen
Zákvašov 1522/34-9
Považská Bystrica
Skončenie funkcie: 23.08.2002
  (od: 25.08.2000 do: 09.12.2002)
Ing. Pavel Běčák - - člen
Magurská 9
Banská Bystrica
  (od: 15.06.1995 do: 05.06.1996)
Ing. Pavel Běčák - - člen
Magurská 9
Banská Bystrica
  (od: 06.06.1996 do: 22.02.2000)
Edita Božková - - člen
Šalgotarjánska 1
Banská Bystrica
  (od: 15.06.1995 do: 05.06.1996)
Ing. Maroš Buocik - - člen
Dedovec 1037/54
Považská Bystrica
  (od: 27.10.1998 do: 24.08.2000)
Ing. Rastislav Danišek - - predseda
Letohradská 8
Svätý Jur
Skončenie funkcie: 23.08.2002
  (od: 27.10.1998 do: 09.12.2002)
RNDr. Daniel Dobrota - - člen
Limbová 21
Banská Bystrica
  (od: 27.08.1993 do: 15.06.1994)
Ing. Jozef Dóša - - člen
Javornícka 8
Banská Bystrica
  (od: 27.08.1993 do: 15.06.1994)
Marian Fillo - - člen
Poľná 48
Banská Bystrica
  (od: 28.04.1992 do: 26.08.1993)
Mgr. Ján Huňor - člen
Karpatské námestie 7775/27
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 16.04.1999
  (od: 26.05.2006 do: 09.03.2009)
Mgr. Ján Huňor - člen
Karpatské námestie 7775/27
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 16.04.1999 Skončenie funkcie: 27.02.2009
  (od: 10.03.2009 do: 09.03.2009)
Mgr. Ján Huňor - člen
Kuzmányho 6
Turčianske Teplice
  (od: 23.02.2000 do: 12.01.2004)
Mgr. Ján Huňor - člen
Kuzmányho 6
Turčianske Teplice
Vznik funkcie: 16.04.1999
  (od: 13.01.2004 do: 25.05.2006)
Ing. Ján Janec - - člen
J. Haška 30
Banská Bystrica
  (od: 09.03.1995 do: 14.06.1995)
Petr Matovič - predseda
Dlhé Diely I 578/2
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 23.08.2002
  (od: 11.04.2008 do: 09.03.2009)
Petr Matovič - predseda
Dlhé Diely I 578/2
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 23.08.2002 Skončenie funkcie: 27.02.2009
  (od: 10.03.2009 do: 09.03.2009)
Petr Matovič - predseda
Segnerova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 23.08.2002
  (od: 10.12.2002 do: 10.04.2008)
Petr Matovič - predseda predstavenstva
Dlhé Diely I 578/2
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 27.02.2009
  (od: 10.03.2009 do: 10.02.2015)
Petr Matovič - predseda predstavenstva
Dlhé Diely I 578/2
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 27.02.2009 Skončenie funkcie: 09.01.2015
  (od: 11.02.2015 do: 10.02.2015)
Ing. Jaromír Ondrejka - - člen
Šalgotarjánska 1
Banská Bystrica
  (od: 06.06.1996 do: 25.05.1997)
Zora Richtárechová - - člen
Jabloňová 30
Banská Bystrica
  (od: 26.05.1997 do: 26.10.1998)
Ing. Eva Sihelská - - člen
100
Dúbravica
  (od: 28.04.1992 do: 26.08.1993)
Ing. Eva Sihelská - - predseda
100
Dúbravica
  (od: 16.06.1994 do: 14.06.1995)
Pavol Solivajs - - člen
Poľná 6
Banská Bystrica
  (od: 16.06.1994 do: 14.06.1995)
Pavol Solivajs - - predseda
Poľná 6
Banská Bystrica
  (od: 15.06.1995 do: 05.06.1996)
Pavol Solivajs - - predseda
Poľná 6
Banská Bystrica
  (od: 06.06.1996 do: 26.10.1998)
Mgr. Jozef Suchdolský - - predseda
Gerlachovská 4
Banská Bystrica
  (od: 27.08.1993 do: 15.06.1994)
JUDr. Valentín Sýkora - - člen
Moskovská 29
Banská Bystrica
  (od: 27.08.1993 do: 15.06.1994)
Ing. Marian Šotkovský - - člen
Moskovská 5
Banská Bystrica
  (od: 28.04.1992 do: 26.08.1993)
Ing. Miloš Ťatliak - - predseda
Družby 1
Banská Bystrica
  (od: 28.04.1992 do: 26.08.1993)
Ing. Ervín Taufer - - podpredseda
Gorkého 10
Sliač
  (od: 28.04.1992 do: 08.03.1995)
Ing. Vanda Vránska - člen
Ružomberská 18
Bratislava
Vznik funkcie: 23.08.2002
  (od: 10.12.2002 do: 09.03.2009)
Ing. Vanda Vránska - člen
Ružomberská 18
Bratislava
Vznik funkcie: 23.08.2002 Skončenie funkcie: 27.02.2009
  (od: 10.03.2009 do: 09.03.2009)
Ing. Vanda Vránska - člen predstavenstva
K Lomu 7485/5
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 27.02.2009
  (od: 10.03.2009 do: 10.02.2015)
Ing. Vanda Vránska - člen predstavenstva
K Lomu 7485/5
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 27.02.2009 Skončenie funkcie: 09.01.2015
  (od: 11.02.2015 do: 10.02.2015)
Ing. Tomáš Zedníček - člen predstavenstva
1. mája 19
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 27.02.2009
  (od: 10.03.2009 do: 10.02.2015)
Ing. Tomáš Zedníček - člen predstavenstva
1. mája 19
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 27.02.2009 Skončenie funkcie: 09.01.2015
  (od: 11.02.2015 do: 10.02.2015)
Petr Matovič - predseda predstavenstva
Dlhé Diely I 578/2
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 09.01.2015
  (od: 11.02.2015 do: 23.04.2015)
Ing. Tomáš Zedníček - člen predstavenstva
1. mája 1730/19
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 09.01.2015
  (od: 11.02.2015 do: 23.04.2015)
Ing. Vanda Vránska - člen predstavenstva
K Lomu 7485/5
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 09.01.2015
  (od: 11.02.2015 do: 23.04.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokuristi spoločnosti. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva a prokuristi spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokuristi tiež dodatok označujúci prokúru.
  (od: 06.06.1996 do: 23.04.2015)
Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti samostatne. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 15.06.1995 do: 05.06.1996)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 28.04.1992 do: 14.06.1995)
Prokúra: 
Ing. Eva Sihelská
100
Dúbravica
  (od: 15.11.1993 do: 15.06.1994)
Ing. Marian Šotkovský
Moskovská 5
Banská Bystrica
  (od: 15.11.1993 do: 15.06.1994)
Na zastupovanie a podpisovanie spoločnosti je potrebný prejav obidvoch prokuristov.
  (od: 15.11.1993 do: 15.06.1994)
Základné imanie: 
5 319 364,47 EUR Rozsah splatenia: 5 319 364,47 EUR
  (od: 10.03.2009 do: 23.04.2015)
160 445 700 Sk Rozsah splatenia: 160 445 700 Sk
  (od: 13.01.2004 do: 09.03.2009)
80 445 700 Sk
  (od: 01.02.2002 do: 12.01.2004)
12 204 000 Sk
  (od: 24.03.1997 do: 31.01.2002)
16 272 000 Sk
  (od: 09.03.1995 do: 23.03.1997)
12 204 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 08.03.1995)
Akcie: 
Počet: 12204
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 10.03.2009 do: 23.04.2015)
Počet: 682417
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3,31 EUR
  (od: 10.03.2009 do: 23.04.2015)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331 939,18 EUR
  (od: 10.03.2009 do: 23.04.2015)
Počet: 12204
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.01.2006 do: 09.03.2009)
Počet: 682417
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 18.01.2006 do: 09.03.2009)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk
  (od: 18.01.2006 do: 09.03.2009)
Počet: 12204
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.01.2004 do: 17.01.2006)
Počet: 682417
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 13.01.2004 do: 17.01.2006)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk
  (od: 13.01.2004 do: 17.01.2006)
Počet: 12204
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.12.2002 do: 12.01.2004)
Počet: 682417
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 10.12.2002 do: 12.01.2004)
Počet: 12204
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.02.2002 do: 09.12.2002)
Počet: 682417
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 01.02.2002 do: 09.12.2002)
Počet: 12204
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.08.2000 do: 31.01.2002)
Počet: 12204
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.03.1997 do: 24.08.2000)
Počet: 16272
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.03.1995 do: 23.03.1997)
Počet: 12204
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.06.1993 do: 08.03.1995)
Počet: 11838
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
Počet: 366
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 22.06.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Buocik - člen
Dedovec 1037/54
Považská Bystrica
  (od: 15.06.1999 do: 24.08.2000)
Ing. Rastislav Danišek
Letohradská 8
Svätý Jur
Vznik funkcie: 27.08.2002
  (od: 10.12.2002 do: 19.07.2006)
Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 27.08.2002
  (od: 20.07.2006 do: 13.11.2008)
Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 27.08.2002 Skončenie funkcie: 30.10.2008
  (od: 14.11.2008 do: 13.11.2008)
Ing. Marian Dolný - - predseda
Umanského 20
Banská Bystrica
  (od: 28.04.1992 do: 26.08.1993)
Marián Fillo - - člen
Poľná 48
Banská Bystrica
  (od: 16.06.1994 do: 05.06.1996)
Ing. Pavol Krajč - predseda
Ružová 50
Košice
  (od: 15.06.1999 do: 12.01.2004)
Ing. Pavol Krajč - predseda
Ružová 50
Košice
Vznik funkcie: 29.10.1998
  (od: 13.01.2004 do: 13.11.2008)
Ing. Pavol Krajč - predseda
Ružová 50
Košice
Vznik funkcie: 29.10.1998 Skončenie funkcie: 30.10.2008
  (od: 14.11.2008 do: 13.11.2008)
Ing. Daniel Krchňavý - - člen
Niva 3
Medzibrod
  (od: 26.05.1997 do: 14.06.1999)
Ing. Miroslav Kusala - - člen
ČSA 10
Banská Bystrica
  (od: 28.04.1992 do: 26.08.1993)
Ing. Ján Rajčan - - člen
Krivánska 12
Banská Bystrica
  (od: 06.06.1996 do: 14.06.1999)
Ing. Augustín Richtárech - - predseda
Jabloňová 30
Banská Bystrica
  (od: 27.08.1993 do: 05.06.1996)
Ing. Augustín Richtárech - - predseda
Jabloňová 30
Banská Bystrica
  (od: 06.06.1996 do: 14.06.1999)
Pavol Solivajs - - člen
Poľná 6
Banská Bystrica
  (od: 27.08.1993 do: 15.06.1994)
Ing. Miroslav Šimonfy - - člen
Nemčianska cesta 11
Banská Bystrica
  (od: 27.08.1993 do: 05.06.1996)
Ing. Miroslav Šimonfy - - člen
Nemčianska cesta 11
Banská Bystrica
  (od: 06.06.1996 do: 25.05.1997)
Ing. Tatiana Ťapušková - člen
Ľudovít Štúra 5
Prievidza
Skončenie funkcie: 27.08.2002
  (od: 25.08.2000 do: 09.12.2002)
Ing. Miroslav Vester - člen
Jána Smreka 5
Bratislava
  (od: 15.06.1999 do: 12.01.2004)
Ing. Miroslav Vester - člen
Jána Smreka 5
Bratislava
Vznik funkcie: 29.10.1998
  (od: 13.01.2004 do: 30.11.2004)
Ing. Miroslav Vester - člen
Štefana Králika 5
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 29.10.1998
  (od: 01.12.2004 do: 13.11.2008)
Ing. Miroslav Vester - člen
Štefana Králika 5
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 29.10.1998 Skončenie funkcie: 30.10.2008
  (od: 14.11.2008 do: 13.11.2008)
Ing. Mária Vrábová - - člen
Dolná 2
Banská Bystrica
  (od: 28.04.1992 do: 26.08.1993)
Ing. Rastislav Danišek - člen
Zuby 1537/3
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 30.10.2008 Skončenie funkcie: 08.01.2015
  (od: 11.02.2015 do: 10.02.2015)
Ing. Pavol Krajč - predseda
Ružová 50
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.10.2008 Skončenie funkcie: 08.01.2015
  (od: 11.02.2015 do: 10.02.2015)
Ing. Miroslav Vester - člen
Štefana Králika 5
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 30.10.2008 Skončenie funkcie: 08.01.2015
  (od: 11.02.2015 do: 10.02.2015)
Ing. Rastislav Danišek - člen
Zuby 1537/3
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 08.01.2015
  (od: 11.02.2015 do: 23.04.2015)
Ing. Pavol Krajč - predseda
Ružová 50
Košice 040 01
Vznik funkcie: 08.01.2015
  (od: 11.02.2015 do: 23.04.2015)
Ing. Miroslav Vester - člen
Štefana Králika 5
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 08.01.2015
  (od: 11.02.2015 do: 23.04.2015)
Ing. Rastislav Danišek - člen
Zuby 1537/3
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 30.10.2008
  (od: 14.11.2008 do: 10.02.2015)
Ing. Pavol Krajč - predseda
Ružová 50
Košice 040 01
Vznik funkcie: 30.10.2008
  (od: 14.11.2008 do: 10.02.2015)
Ing. Miroslav Vester - člen
Štefana Králika 5
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 30.10.2008
  (od: 14.11.2008 do: 10.02.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zaklad.zmluvou zo dňa 13.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade s §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozhod. o schválení privat.proj. č.125 zo dňa 27.3. 1992 a zák.č. 92/91 Zb.
  (od: 28.04.1992 do: 23.04.2015)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 403
  (od: 23.06.1993 do: 23.04.2015)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.8.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.03.1995 do: 23.04.2015)
. Valné zhromaždenie konané dňa 27.4.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 15.06.1995 do: 23.04.2015)
. Valné zhromaždenie dňa 13.5.1996 schválilo zmenu stanov.
  (od: 06.06.1996 do: 23.04.2015)
. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 8.7.1996 schválilo zníženie základného imania zo sumy 16 272 000 Sk na sumu 12 204 000 Sk.
  (od: 11.07.1996 do: 23.04.2015)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 08.07.1996 schválilo zníženie základného imania a zmenu stanov.
  (od: 24.03.1997 do: 23.04.2015)
. Zapisuje sa zmena v osobách členov dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 29.10.1998.
  (od: 15.06.1999 do: 23.04.2015)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia dozornej rady zo dňa 16.4.1999.
  (od: 23.02.2000 do: 23.04.2015)
. Na valnom zhromaždení dňa 11.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 25.08.2000 do: 23.04.2015)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia, zo dňa 22.12.2000 v NZ 707/00, napísanej JUDr. Danielou Šikutovou, Lazaretská 3a, Bratislava a z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.02.2001 v NZ 76/01, napísanej tou istou notárkou. Uvedenými uzneseniami mimoriadnych valných zhromaž- dení, rozhodli o zvýšení základného imania v dôsledku zlúčenia so spoločnosťami: SYNDIKÁT, a.s., IČO 35 719 532, Bratislava, Segnerova 4, BETA - obchodná a.s., IČO 17 334 969, Bratislava, Jesen- ského 12, BIOS, a.s., IČO 31 558 160, Banská Bystrica, Skuteckého 39, v zmysle ust. § 69, odst. 3 Obch.zák., pričom a.s. AGROCONS Banská Bystrica sa stáva právnym nástup- com zlučovaných spoločností v celom rozsahu práv a po- vinností ku dňu 01.02.2002.
  (od: 01.02.2002 do: 23.04.2015)
. Riadne valné zhromaždenie prijalo dňa 27.08.2002 zmeny stanov spoločnosti. . Forma akcií: na doručiteľa
  (od: 10.12.2002 do: 23.04.2015)
. Valné zhromaždenie dňa 14.11.2003 schválilo zmeny stanov.
  (od: 13.01.2004 do: 23.04.2015)
Notárska zápisnica č. N 6072/2007, Nz 44845/2007, NCRls 44498/2007 zo dňa 06.11.2007, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.10.2007.
  (od: 22.11.2007 do: 23.04.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2008.
  (od: 14.11.2008 do: 23.04.2015)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 27.2.2009.
  (od: 10.03.2009 do: 23.04.2015)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 225/2010 Nz 58992/2010 zo dňa 31.12.2010 o zlúčení so spoločnosťou World Solutions, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 727 296, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 44174/B a spoločnosťou Pro Partners, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 682 159, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 999/B, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Pro Partners Asset Management, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 31 562 591, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3504/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 226/2010, Nz 58993/2010 31.12.2010 stáva právnym nástupcom spoločností World Solutions, s.r.o. a Pro Partners, a.s. a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (od: 27.01.2011 do: 23.04.2015)
Súd vymenúva AVA audit, spol. s r. o. , Lazovná 14614/71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 034 819, Licencia SKAU č. 249, za nezávislého experta na preskúmanie návrhu zmluvy o splynutí spoločnosti Pro Partners Asset Management, a. s. , Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 31 562 591 a Pro Partners Holding, a. s. , Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 831 014.
  (od: 12.12.2014 do: 23.04.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.01.2015. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.01.2015.
  (od: 11.02.2015 do: 23.04.2015)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 27.01.2011 do: 23.04.2015)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 24.04.2015)
Právny nástupca: 
Pro Partners Holding, a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (od: 24.04.2015)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Pro Partners, a. s.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (od: 27.01.2011)
World Solutions, s. r. o.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (od: 27.01.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  21.08.2019
Dátum výpisu:  23.08.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR