Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  36251/B

Obchodné meno: 
VINTON DEVELOPMENT, s.r.o.
  (od: 28.05.2005)
Sídlo: 
Ševčenkova 36
Bratislava 851 01
  (od: 28.05.2010)
Ševčenkova 36
Bratislava 850 00
  (od: 20.10.2007 do: 27.05.2010)
Sv. Vincenta 2
Bratislava 821 03
  (od: 28.05.2005 do: 19.10.2007)
IČO: 
35 938 030
  (od: 28.05.2005)
Deň zápisu: 
28.05.2005
  (od: 28.05.2005)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 28.05.2005)
Predmet činnosti: 
public relations-služby v oblasti styku s verejnosťou
  (od: 28.05.2005)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.05.2005)
výroba audiovizuálnych záznamov okrem činností v zmysle autorského zákona
  (od: 28.05.2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhladom autora
  (od: 28.05.2005)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 28.05.2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.05.2005)
producentská činnosť v oblasti videotvorby
  (od: 28.05.2005)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí
  (od: 28.05.2005)
organizovanie seminárov, školení, vzdelávacích podujatí, veľtrhov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.05.2005)
prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka nemeckého, anglického, francúzskeho a maďarského
  (od: 28.05.2005)
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.05.2005)
administratívne práce
  (od: 28.05.2005)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (od: 28.05.2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.05.2005)
automatizované spracovanie údajov a dát
  (od: 28.05.2005)
prieskum trhu
  (od: 28.05.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.05.2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb-obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
  (od: 28.05.2005)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 28.05.2005)
čistiace a upratovacie práce
  (od: 28.05.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 28.05.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 28.05.2005)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.05.2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.05.2005)
poradenská činnosť v oblasti poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb
  (od: 28.05.2005)
konzultačná činnosť v oblasti poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb
  (od: 28.05.2005)
návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.05.2005)
správa počítačových sietí
  (od: 28.05.2005)
činnosť miesta uloženia písomnosti nearchívnej povahy
  (od: 28.05.2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 28.05.2010)
Spoločníci: 
Central European Investment Corporation S.A.
rue Albert Borschette 2
Luxemburg L-1246
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 08.02.2014)
Zenon Beteiligungsgesellschaft A.G., Société Anonyme
route d´Arlon 291
Luxembourg L-1150
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 08.02.2014 do: 05.12.2016)
Greenberg, s. r. o.
Ševčenkova 34
Bratislava 851 01
  (od: 05.03.2013 do: 07.02.2014)
MOTOLEVO CONTINENTAL S.A.
Withfield Tower, Third Floor, Coney Drive 4792
Belize City
Belize
  (od: 14.09.2011 do: 04.03.2013)
VINTON Kft.
Városmajor u. 11
Budapešť 1122
Maďarská republika
  (od: 13.08.2008 do: 27.05.2010)
VINTON Kft.
Városmajor u. 11
Budapešť 1122
Maďarská republika
  (od: 05.11.2005 do: 19.10.2007)
Zsuzsanna Bérczi
Attila u. 16
Budapešť 1028
Maďarská republika
  (od: 28.05.2005 do: 12.08.2008)
Zsuzsanna Bérczi
Attila u. 16
Budapešť 1028
Maďarská republika
  (od: 13.08.2008 do: 07.02.2014)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Central European Investment Corporation S.A.
Vklad: 26 556 EUR Splatené: 26 556 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 16.01.2018 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (od: 19.01.2018)
Zsuzsanna Bérczi
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 28.05.2005 do: 04.11.2005)
Zsuzsanna Bérczi
Vklad: 170 000 Sk Splatené: 170 000 Sk
  (od: 05.11.2005 do: 19.10.2007)
VINTON Kft.
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 05.11.2005 do: 19.10.2007)
Zsuzsanna Bérczi
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 20.10.2007 do: 29.07.2008)
Zsuzsanna Bérczi
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 30.07.2008 do: 12.08.2008)
Zsuzsanna Bérczi
Vklad: 170 000 Sk Splatené: 170 000 Sk
Záložné právo: Záložné právo k 85 % obchodnému podielu spoločníka Zsuzsanny Bérczi, bytom Attila 16, 1028 Budapešť, Maďarská republika, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930 na zabezpečenie záväzkov dlžníka - spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s. r. o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava, IČO: 35 938 030 vyplývajúcich zo Zmluvy o splátkovom úvere č. 2700/2007 v cudzej mene uzatvorenej medzi Tatra bankou, akciová spoločnosť a Dlžníkom dňa 25.6.2008. Na základe zmluvy o prevode časti obchodného podielu zo dňa 6.8.2008 bola časť obchodného podielu na spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s. r. o. prevedená na spoločnosť VINTON Kft., Városmajor u. 11, 1122 Budapešť, Maďarská republika. Rozdelením obchodného podielu pri jeho prevode pôsobí záložné právo voči nadobúdateľovi - spoločnosti VINTON Kft. Záložné právo je zriadené k 85 % obchodnému podielu spoločníka Zsuzsanny Bérczi na spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s. r. o.
  (od: 13.08.2008 do: 21.07.2009)
VINTON Kft.
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
Záložné právo: Záložné právo k 15 % obchodnému podielu spoločníka VINTON Kft. so sídlom Városmajor u. 11, 1122 Budapešť, Maďarská republika, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930 na zabezpečenie záväzkov dlžníka - spločnosti VINTON DEVELOPMENT, s. r. o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava, IČO: 35 938 030 vyplývajúcich zo Zmluvy o splátkovom úvere č. 2700/2007 v cudzej mene uzatvorenej medzi Tatra bankou, akciová spoločnosť a Dlžníkom dňa 25.6.2008. Na základe zmluvy o prevode časti obchodného podielu zo dňa 6.8.2008 bola časť obchodného podielu na spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s. r. o. prevedená na spoločnosť VINTON Kft., Városmajor u. 11, 1122 Budapešť, Maďarská republika. Rozdelením obchodného podielu pri jeho prevode pôsobí záložné právo voči nadobúdateľovi - spoločnosti VINTON Kft. Záložné právo je zriadené k 15 % obchodému podielu spoločníka VINTON Kft. na spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s. r. o.
  (od: 13.08.2008 do: 21.07.2009)
Zsuzsanna Bérczi
Vklad: 5 643 EUR Splatené: 5 643 EUR
  (od: 22.07.2009 do: 21.09.2009)
VINTON Kft.
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR
  (od: 22.07.2009 do: 21.09.2009)
Zsuzsanna Bérczi
Vklad: 5 643 EUR Splatené: 5 643 EUR
Záložné právo: Záložné právo k 85 % obchodnému podielu spoločníka Zsuzsanny Bérczi, bytom Attila 16, 1028 Budapešť, Maďarská republika zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.08.2009 v prospech veriteľa: OKTOGON East & Middle European Investment Ltd. so sídlom 43 La Motte Street, St. Helier, JE4 8SD Jersey, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, IČO: 91668 na zabezpečenie záväzkov dlžníka - spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s. r. o. so sídlom Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava, IČO: 35 938 030 vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere zo dňa 01.06.2009 uzavretej medzi OKTOGON East & Middle European Investment Ltd. ako veriteľom a VINTON DEVELOPMENT, s. r. o. ako dlžníkom vrátane jej príslušenstva, zmluvnej pokuty a všetkých ďalších pohľadávok, ktoré záložnému veriteľovi voči dlžníkovi pri realizácii úverovej zmluvy vzniknú a zriadenie záložného práva na zabezpečenie peňažnej pohľadávky, ktorá vznikne v prípade odstúpenia od úverovej zmluvy záložným veriteľom.
  (od: 22.09.2009 do: 27.05.2010)
VINTON Kft.
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR
  (od: 22.09.2009 do: 27.05.2010)
Zsuzsanna Bérczi
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
  (od: 28.05.2010 do: 26.07.2010)
Zsuzsanna Bérczi
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
Záložné právo: Záložné právo k 100 % obchodnému podielu spoločníka Zsuzsanny Bérczi, bytom Attila 16,1028 Budapešť, Maďarská republika zriadené zmluvou o záložnom práve zo dňa 21.07.2010 v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť so sídlom Hodžovo námestie 3,811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B na zabezpečenie záväzkov dlžníka, spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. so sídlom Ševčenkova 36,851 01 Bratislava, IČO: 35 938 030, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 36251/B, vyplývajúcich zo Zmluvy o splátkovom úvere č. 745/2005 v cudzej mene, v znení jej všetkých neskorších dodatkov uzatvorenej medzi spoločnosťou Tatra banka, akciová spoločnosť ako veriteľom a spoločnosťou VINTON DEVEL0PMENT, s.r.o. ako dlžníkom.
  (od: 27.07.2010 do: 04.08.2011)
Zsuzsanna Bérczi
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
  (od: 05.08.2011 do: 21.05.2013)
MOTOLEVO CONTINENTAL S.A.
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
  (od: 14.09.2011 do: 04.03.2013)
Greenberg, s. r. o.
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
  (od: 05.03.2013 do: 21.05.2013)
Zsuzsanna Bérczi
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
  (od: 22.05.2013 do: 07.02.2014)
Greenberg, s. r. o.
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
  (od: 22.05.2013 do: 07.02.2014)
Central European Investment Corporation S.A.
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel podpísanej dňa 23.04.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa - Tatra banku, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (od: 08.02.2014 do: 04.05.2015)
Zenon Beteiligungsgesellschaft A.G., Société Anonyme
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel podpísanej dňa 23.04.2013 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa - Tatra banku, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  (od: 08.02.2014 do: 04.05.2015)
Central European Investment Corporation S.A.
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
  (od: 05.05.2015 do: 05.12.2016)
Zenon Beteiligungsgesellschaft A.G., Société Anonyme
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
  (od: 05.05.2015 do: 05.12.2016)
Central European Investment Corporation S.A.
Vklad: 26 556 EUR Splatené: 26 556 EUR
  (od: 06.12.2016 do: 18.01.2018)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 28.05.2005)
Mgr. Marta Novotná
Prístav 1297/2
Gabčíkovo 930 05
Vznik funkcie: 18.04.2017
  (od: 21.04.2017)
Zsuzsanna Bérczi
Attila u. 16
Budapešť 1028
Maďarská republika
Vznik funkcie: 28.05.2005
  (od: 28.05.2005 do: 24.10.2017)
Zsuzsanna Bérczi
Attila u. 16
Budapešť 1028
Maďarská republika
Vznik funkcie: 28.05.2005 Skončenie funkcie: 26.09.2017
  (od: 25.10.2017 do: 24.10.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 25.10.2017)
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.
  (od: 21.04.2017 do: 24.10.2017)
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 28.05.2005 do: 20.04.2017)
Základné imanie: 
26 556 EUR Rozsah splatenia: 26 556 EUR
  (od: 14.09.2011)
13 278 EUR Rozsah splatenia: 13 278 EUR
  (od: 28.05.2010 do: 13.09.2011)
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 22.07.2009 do: 27.05.2010)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 28.05.2005 do: 21.07.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.05.2005 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 28.05.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2007. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2007.
  (od: 20.10.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.08.2008.
  (od: 13.08.2008)
Vyhlásenie záložného veriteľa o zániku záložného práva zo dňa 18.05.2009.
  (od: 22.07.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 122/2010, Nz 17482/2010 dňa 18.05.2010 o zlúčení so spoločnosťou VINTON INVESTMENT, s. r. o., so sídlom Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava, IČO: 35 904 640, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 33553/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť VINTON DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 938 030, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 36251/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 123/2010, Nz 17486/2010 dňa 18.05.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti VINTON INVESTMENT, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 28.05.2010)
Vyhlásenie záložného veriteľa o zániku záložného práva zo dňa 09.04.2015
  (od: 05.05.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.09.2017.
  (od: 25.10.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 28.05.2010)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
VINTON INVESTMENT, s. r. o.
Ševčenkova 36
Bratislava 850 00
  (od: 28.05.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  19.06.2018
Dátum výpisu:  20.06.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR