Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10414/T

Obchodné meno: 
HOREZZA, a.s.
  (od: 21.09.2013)
Sídlo: 
Teplická 81
Piešťany 921 01
  (od: 07.02.2006)
IČO: 
36 280 127
  (od: 07.02.2006)
Deň zápisu: 
07.02.2006
  (od: 07.02.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.02.2006)
Predmet činnosti: 
poskytovanie sekundárnej odbornej vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti pacientom s tbc, chorobami dýchacích orgánov, alergickými, imunologickými, onkologickými poruchami a poruchami spánku. Táto zdravotná starostlivosť sa poskytuje vojakom v činnej službe Armády Slovenskej republiky, žiakom vojenských škôl Armády Slovenskej republiky, občianskym zamestnancom rezortu obrany a ďalším
  (od: 07.02.2006)
poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu platných zákonov
  (od: 07.02.2006)
poskytovanie následnej zdravotnej starostlivosti poúrazových a pooperačných stavov vojakov v činnej službe Armády Slovenskej republiky a žiakov vojenských škôl a ďalších
  (od: 07.02.2006)
posudzovanie zdravotného stavu vojakov v činnej službe a brancov s ochoreniami dýchacích orgánov a alergickým postihnutím dýchacích ciest
  (od: 07.02.2006)
výchova a ďalšie vzdelávanie vojenských lekárov a ostatných pracovníkov vojenského zdravotníctva, lekárov z civilných pracovísk pred atestáciou z klinickej imunológie
  (od: 07.02.2006)
spolupráca s tuzemskými a zahraničnými špecializovanými pracoviskami
  (od: 07.02.2006)
poskytuje konziliárnu službu pre všetky nemocničné a odborné pracoviská v rezorte Armády Slovenskej republiky
  (od: 07.02.2006)
rieši znalecké posudzovanie bývalých vojakov pri poškodení zdravia v súvislosti s výkonom vojenskej služby od obdobia 1948
  (od: 07.02.2006)
výkon lekárenskej služby
  (od: 07.02.2006)
vedecko-výskumná činnosť vykonávaná pre potreby Armády Slovenskej republiky, štátny zdravotnícky výskum
  (od: 07.02.2006)
spravovanie vojenskej posádky Vysoké Tatry v stanovenom rozsahu Generálnym štábom Armády Slovenskej republiky
  (od: 07.02.2006)
vykonávanie ústavnej zdravotnej starostlivosti (následnej, kúpeľnej, preventívno-rehabilitačnej, liečebnej a diagnostickej) a s ňou súvisiacich činností pre profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, žiakov, poslucháčov vojenských škôl, civilného personálu rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v prípade voľnej kapacity organizácie i ďalších
  (od: 07.02.2006)
vykonávanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti (následnej, kúpeľnej, preventívno-rehabilitačnej, liečebnej, diagnostickej a závodnej) a s ňou súvisiacich činností pre profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, žiakov, poslucháčov vojenských škôl, civilného personálu rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v prípade voľnej kapacity organizácie i ďalších
  (od: 07.02.2006)
plnenie úloh súvisiacich s mobilizačným zabezpečením rozvinutia vojenského zdravotníctva pre prípad mimoriadnych situácií v rozsahu stanovenom Ministerstvom obrany Slovneskej republiky a odborno-medicínych úloh
  (od: 07.02.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2007)
podnikateľské a ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 11.08.2007)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (od: 11.08.2007)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 11.08.2007)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 11.08.2007)
usporadúvanie športových podujatí
  (od: 11.08.2007)
usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí
  (od: 11.08.2007)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 11.08.2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 11.08.2007)
správa bytového a nebytového fondu
  (od: 11.08.2007)
upratovacie práce
  (od: 11.08.2007)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 11.08.2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2007)
vydavateľská činnosť
  (od: 11.08.2007)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 11.08.2007)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (čistiace a upratovacie práce)
  (od: 11.08.2007)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (od: 11.08.2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 11.08.2007)
poskytovanie služieb mechanizmami
  (od: 11.08.2007)
prenájom bicyklov a športového náradia
  (od: 11.08.2007)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (od: 11.08.2007)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 11.08.2007)
pranie a chemické čistenie odevov a textilných výrobkov
  (od: 11.08.2007)
poskytovanie informácií z internetu a automatizované spracovanie dát
  (od: 11.08.2007)
prevádzkovanie sauny a solária
  (od: 11.08.2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického, nemeckého, ruského, arabského, francúzskeho a španielskeho
  (od: 11.08.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 11.08.2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 11.08.2007)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 11.08.2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2007)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (od: 11.08.2007)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (od: 11.08.2007)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 11.08.2007)
masérske služby
  (od: 11.08.2007)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 11.08.2007)
prevádzkovanie verejných vodovodov I. az III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
  (od: 11.08.2007)
prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 4
  (od: 20.02.2013)
rekreačné činnosti inde nezaradené (sauna, solárium)
  (od: 01.07.2013)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (od: 01.07.2013)
predaj prostredníctvom automatov obsluhovaných zákazníkov
  (od: 01.07.2013)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne bňvyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (od: 01.07.2013)
poskytovanie dátových služieb- internetová čitáreň
  (od: 01.07.2013)
prenájom športových potrieb, strojov, prístrojov, zariadení, pomôcok, náradia, automatov obsluhovaných zákazníkom, priemyselného tovaru a tovaru osobnej potreby
  (od: 01.07.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.02.2006)
Ing. Daniela Kurtulíková - predseda predstavenstva
Hraničná 61
Bratislava - Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 01.03.2017
  (od: 18.03.2017)
Ing. Vlastimil Vyšňovský - člen predstavenstva
Janáčkova 24
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 01.03.2017
  (od: 21.04.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 07.03.2017)
Základné imanie: 
16 331 569,67 EUR Rozsah splatenia: 16 331 569,67 EUR
  (od: 24.02.2009)
Akcie: 
Počet: 492
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
  (od: 24.02.2009)
Počet: 5
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 24.02.2009)
Akcionár: 
Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
Bratislava 832 47
  (od: 07.02.2006)
Dozorná rada: 
Radim Palovič
Vyšné Matejkovo 7962
Ružomberok 034 03
Vznik funkcie: 05.09.2013
  (od: 16.10.2013)
Ing. Iveta Klimová
Heydukova 23
Bratislava - Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 20.07.2016
  (od: 27.07.2016)
JUDr. Róbert Ruščák
Kadnárova 21
Bratislava - Rača 831 52
Vznik funkcie: 20.07.2016
  (od: 27.07.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.07.2013)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s.
Smrekovica 7784
Ružomberok 034 03
  (od: 01.07.2013)
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s.
Kaluža
Kaluža 072 36
  (od: 01.07.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  16.10.2017
Dátum výpisu:  17.10.2017

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Informácie o registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra