Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  157/S

Obchodné meno: 
Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“
  (od: 05.07.2011)
Sídlo: 
Rimavská Sobota 979 01
  (od: 15.05.1992)
IČO: 
00 169 013
  (od: 15.05.1992)
Deň zápisu: 
15.05.1992
  (od: 15.05.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 15.05.1992)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť s tovarom mimo konceosvaných a viazaných
  (od: 29.09.1993)
potravinárska výroba
  (od: 29.09.1993)
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, obščerstvenie/
  (od: 29.09.1993)
ubytovacie zariadenia
  (od: 29.09.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 29.09.1993)
zmenárenská činnosť
  (od: 06.06.1994)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.06.2004)
Darina Tomová - člen
kpt. Nálepku 420
Klenovec
  (od: 19.02.1996)
Milota Kišáková - člen
49
Vyšný Skálnik
  (od: 19.02.1996)
Milan Baran - člen
J.Fábryho 8
Rimavská Sobota
  (od: 19.02.1996)
Konanie: 
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 18.06.2004)
Zapisované základné imanie: 
3 287 000 Sk
  (od: 29.09.1993)
Základný členský vklad: 
300 Sk
  (od: 29.09.1993)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 15.4.2010
  (od: 29.05.2013)
 Likvidátor:
JUDr. Pavel Balog
Železničná 6/1
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 07.03.2013
  (od: 16.02.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene družstva samostatne.
  (od: 29.05.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Valné zhromažťdenie oprávnených osôb schválilo dňa 28.8.1992 transformačný projekt a zmeny stanov v súlade s ust. zák.č. 42/92 Zb. a 513/91 Yb. Nedeliteľný fond je 86 658 000.- Sk Stary spis: Dr 466
  (od: 29.09.1993)
. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 25.3.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.06.1994)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 28.5.1998, č.k. 51-24K 95/98 bol vyhlásený konkurz na majetok JEDNOTY, spotrebné družstvo Rimavská Sobota so sídlom Rimavská Sobota, IČO: 00 169 013. Za správcu konkurznej podstaty bol stanovený JUDr. Ján Kurek, s miestom trvalého pobytu Dúžava 58, Rimavská Sobota.
  (od: 05.06.1998)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 09. 03. 2010 č.k.: 51-24K 95/98-5862 právoplatným dňa 15. 04. 2010 bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota, so sídlom 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00 169 013 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení JUDr. Martina Kubinca, PhD. funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 15.10.2010)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 26Cbr/29/2012-9 zo dňa 28.12.2012, právoplatným dňa 07.03.2013, súd menoval JUDr. Pavla Baloga, so sídlom kancelárie Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, zapísaného do zoznamu správcov konkurznej podstaty pod číslom S669 do funkcie likvidátora družstva Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“, so sídlom 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00 169 013.
  (od: 29.05.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  19.04.2018
Dátum výpisu:  22.04.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Informácie o registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra