Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  6288/B

Obchodné meno: 
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
  (od: 20.12.1993)
Sídlo: 
Drobného 29/3431
Bratislava 844 07
  (od: 11.09.2008)
Hanulova 5/D, P.O.BOX 133
Bratislava 840 02
  (od: 16.06.1999 do: 10.09.2008)
Hanulova 9/a
Bratislava 844 16
  (od: 20.12.1993 do: 15.06.1999)
IČO: 
31 364 381
  (od: 20.12.1993)
Deň zápisu: 
20.12.1993
  (od: 20.12.1993)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 20.12.1993)
Predmet činnosti: 
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ľudského činiteľa, ekonomiky práce a miezd
  (od: 20.12.1993)
lektorská činnosť v oblasti ekonomiky práce
  (od: 20.12.1993)
technicko-organizačné zabezpečenie seminárov, odborných školení a kurzov
  (od: 20.12.1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 20.12.1993)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 20.12.1993)
vydavateľská činnosť
  (od: 20.12.1993)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 20.12.1993)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
  (od: 20.12.1993)
prieskum trhu a verejnej mienky v oblasti práce a miezd
  (od: 23.01.1997)
automatizované spracovanie dát
  (od: 23.01.1997)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 23.01.1997)
výskum miezd
  (od: 16.06.1999)
štatistické zisťovania, výskum a analýzy vývoja zamestnanosti, cien a nákladov práce, produktivity a pracovných podmienok vo vybraných organizáciách Slovenskej republiky
  (od: 11.09.2008)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti štatistiky, informatizácie a prognózovania
  (od: 11.09.2008)
odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
  (od: 11.09.2008)
poradenská, konzultačná činnosť spracovanie sústav povolaní, zamestnaní a kvalifikácií
  (od: 11.09.2008)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských vied
  (od: 11.09.2008)
poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (od: 11.09.2008)
spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (od: 11.09.2008)
predaj a prevádzkovanie informačných systémov, počítačových programov a software
  (od: 11.09.2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 11.09.2008)
monitorovanie, výskum, analýzy a vyhodnocovanie štatistických ukazovateľov prieskumu rovnosti/nerovnosti žien a mužov v oblasti pracovných podmienok
  (od: 11.09.2008)
Spoločníci: 
Ing. Géza Mihály , CSc.
Lipského 1
Bratislava 841 01
  (od: 16.06.1999)
PaedDr. Lucia Dítětová
Muškátová 28
Bratislava 821 01
  (od: 11.09.2008)
Ing. Ľubomír Kadlečík
Mesačná 16
Bratislava 821 01
  (od: 11.09.2008)
Michala Mihályová
Lipského 1158/1
Bratislava - Dúbravka 841 01
  (od: 21.09.2017)
Trexima spol. s r.o. IČO: 44 004 508
Tř. Tomáše Bati 299
Zlín - Louky 764 21
Česká republika
  (od: 23.01.1997 do: 15.06.1999)
TREXIMA, spol. s r.o.
Tř. T. Bati 299
Zlín - Louky
Česká republika
  (od: 20.12.1993 do: 22.01.1997)
Trexima spol. s r.o. IČO: 44 004 508
Tř. Tomáše Bati 299
Zlín - Louky 764 21
Česká republika
  (od: 16.06.1999 do: 10.09.2008)
Ing. Géza Mihály , CSc.
Lipského 1
Bratislava 841 01
  (od: 23.01.1997 do: 15.06.1999)
Ing. Géza Mihály , CSc.
Lipského 1
Bratislava
  (od: 20.12.1993 do: 22.01.1997)
Ing. Róbert Mihály
Lipského 1
Bratislava 841 01
  (od: 11.09.2008 do: 20.09.2017)
Ing. Jaromír Janoš
Batalická 621
Zlín Želechovice 763 11
Česká republika
  (od: 11.09.2008 do: 13.01.2016)
Ing. Jaromír Pátík
Tř. Odboje 852
Otrokovice 765 02
Česká republika
  (od: 11.09.2008 do: 13.01.2016)
Ing. Jiří Skopal
Dolní 2829
Zlín 760 01
Česká republika
  (od: 11.09.2008 do: 13.01.2016)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Géza Mihály , CSc.
Vklad: 10 000 EUR Splatené: 10 000 EUR
  (od: 14.01.2016)
PaedDr. Lucia Dítětová
Vklad: 3 000 EUR Splatené: 3 000 EUR
  (od: 14.01.2016)
Ing. Ľubomír Kadlečík
Vklad: 3 000 EUR Splatené: 3 000 EUR
  (od: 14.01.2016)
Michala Mihályová
Vklad: 4 000 EUR Splatené: 4 000 EUR
  (od: 21.09.2017)
Ing. Géza Mihály , CSc.
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 20.12.1993 do: 22.01.1997)
TREXIMA, spol. s r.o.
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 80 000 Sk
  (od: 20.12.1993 do: 22.01.1997)
Ing. Géza Mihály , CSc.
Vklad: 55 000 Sk Splatené: 55 000 Sk
  (od: 23.01.1997 do: 15.06.1999)
Trexima spol. s r.o.
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 80 000 Sk
  (od: 23.01.1997 do: 15.06.1999)
Ing. Géza Mihály , CSc.
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 80 000 Sk
  (od: 16.06.1999 do: 10.09.2008)
Trexima spol. s r.o.
Vklad: 120 000 Sk Splatené: 120 000 Sk
  (od: 16.06.1999 do: 10.09.2008)
Ing. Géza Mihály , CSc.
Vklad: 240 000 Sk Splatené: 240 000 Sk
  (od: 11.09.2008 do: 18.11.2009)
Ing. Róbert Mihály
Vklad: 120 000 Sk Splatené: 120 000 Sk
  (od: 11.09.2008 do: 18.11.2009)
Ing. Jaromír Pátík
Vklad: 90 000 Sk Splatené: 90 000 Sk
  (od: 11.09.2008 do: 18.11.2009)
Ing. Jaromír Janoš
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 11.09.2008 do: 18.11.2009)
PaedDr. Lucia Dítětová
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 11.09.2008 do: 18.11.2009)
Ing. Ľubomír Kadlečík
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 11.09.2008 do: 18.11.2009)
Ing. Jiří Skopal
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 11.09.2008 do: 18.11.2009)
Ing. Géza Mihály , CSc.
Vklad: 8 000 EUR Splatené: 8 000 EUR
  (od: 19.11.2009 do: 13.01.2016)
Ing. Róbert Mihály
Vklad: 4 000 EUR Splatené: 4 000 EUR
  (od: 19.11.2009 do: 20.09.2017)
Ing. Jaromír Pátík
Vklad: 3 000 EUR Splatené: 3 000 EUR
  (od: 19.11.2009 do: 13.01.2016)
Ing. Jaromír Janoš
Vklad: 2 000 EUR Splatené: 2 000 EUR
  (od: 19.11.2009 do: 13.01.2016)
PaedDr. Lucia Dítětová
Vklad: 1 000 EUR Splatené: 1 000 EUR
  (od: 19.11.2009 do: 13.01.2016)
Ing. Ľubomír Kadlečík
Vklad: 1 000 EUR Splatené: 1 000 EUR
  (od: 19.11.2009 do: 13.01.2016)
Ing. Jiří Skopal
Vklad: 1 000 EUR Splatené: 1 000 EUR
  (od: 19.11.2009 do: 13.01.2016)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 20.12.1993)
Ing. Géza Mihály , CSc.
Lipského 1
Bratislava
  (od: 20.03.2017)
Ing. Géza Mihály , CSc.
Lipského 1
Bratislava
  (od: 20.12.1993 do: 19.03.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 20.12.1993)
Základné imanie: 
20 000 EUR Rozsah splatenia: 20 000 EUR
  (od: 19.11.2009)
600 000 Sk Rozsah splatenia: 600 000 Sk
  (od: 11.09.2008 do: 18.11.2009)
200 000 Sk
  (od: 16.06.1999 do: 10.09.2008)
135 000 Sk
  (od: 23.01.1997 do: 15.06.1999)
100 000 Sk
  (od: 20.12.1993 do: 22.01.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26. 4. 1993 a dodatkom č. 1 zo dňa 22. 11. 1993 v súlade so Zákonom č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 12968
  (od: 20.12.1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.8.1996. Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.8.1996. Stary spis: S.r.o. 12968
  (od: 23.01.1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.7.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 29.7.1998, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (od: 16.06.1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.08.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.09.2008.
  (od: 11.09.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.9.2009. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve, zo dňa 8.9.2009.
  (od: 19.11.2009)
Zápisnica z MVZ z 17.12.2015.
  (od: 14.01.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2018
Dátum výpisu:  20.05.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR