Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10337/P

Obchodné meno: 
PYROBATYS, a.s. v konkurze
  (od: 09.07.2013)
PYROBATYS, a.s.
  (od: 01.05.2013 do: 08.07.2013)
PYROBATYS, a.s. v reštrukturalizácii
  (od: 25.09.2010 do: 30.04.2013)
PYROBATYS, a.s.
  (od: 01.01.2007 do: 24.09.2010)
Sídlo: 
Osloboditeľov 283
Batizovce 059 35
  (od: 01.01.2007)
IČO: 
31 701 035
  (od: 01.01.2007)
Deň zápisu: 
01.01.1995
  (od: 01.01.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.2007)
Predmet činnosti: 
výroba stavebných prvkov z kovov a plastov
  (od: 01.01.2007)
výroba kovových výrobkov a kovových konštrukcií
  (od: 01.01.2007)
povrchové úpravy materiálov
  (od: 01.01.2007)
výroba zámkov a kovaní
  (od: 01.01.2007)
výroba drôteného tovaru
  (od: 01.01.2007)
výroba kovového nábytku a bytových doplnkov
  (od: 01.01.2007)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmlu- vnom základe
  (od: 01.01.2007)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 01.01.2007)
podnikateľské poradenstvo v oblasti strojárenstva a elektrotechniky
  (od: 01.01.2007)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, obilím, osivom, krmivom, kvetmi, rastlinami, so surovými kožkami, kožami, surovým tabakom, potravinami, nápojmi, tabakom, zeleninou, ovocím, zemiakmi, mäsom, mäsovými výrobkami, mliekárenskými výrobkami, vajciami, olejom, tukmi, cukrom, čokoládou, kakaom, korením, tovarom pre domácnosť, textilom, odevami, obuvou, elektrickými prístojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, porcelánom, sklenenými výrobkami, tapetami, lakmi, náterovými hmotami, čistiacimi prostriedkami, kozmetickými výrobkami, nepoľnohospodárskymi medziproduktami, pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, kovmi a kovovými rudami, drevom, stavebnými materiálmi, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, strojmi, technickými potrebami, obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, so stavebnými strojmi, strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, ostatnými strojmi pre priemysel, lodnú dopravu, s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskymi traktormi, papierenským tovarom
  (od: 01.01.2007)
výroba výrobkov z plastov
  (od: 01.01.2007)
povrchové úpravy materiálov
  (od: 01.01.2007)
inžinierska činnosť
  (od: 01.01.2007)
podnikateľské poradenstvo v oblasti strojárenstva
  (od: 01.01.2007)
prechodné ubytovanie
  (od: 01.01.2007)
stolárska výroba
  (od: 01.01.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.01.2007)
Ing. Ján Lisoň - predseda
307
Gánovce 058 01
Vznik funkcie: 01.01.2007
  (od: 01.01.2007)
Juraj Lisoň - člen
74
Veľký Slavkov 059 91
Vznik funkcie: 01.01.2007
  (od: 01.01.2007)
Ing. Ján Hudran - člen
90
Teplička 052 01
Vznik funkcie: 01.01.2007
  (od: 01.01.2007 do: 16.02.2011)
Ing. Ján Hudran - člen
90
Teplička 052 01
Vznik funkcie: 01.01.2007 Skončenie funkcie: 25.11.2010
  (od: 17.02.2011 do: 16.02.2011)
Ing. Viktor Kuchcík - člen
Ivana Krasku 215/12
Svit 059 21
Vznik funkcie: 01.01.2007
  (od: 01.01.2007 do: 16.02.2011)
Ing. Viktor Kuchcík - člen
Ivana Krasku 215/12
Svit 059 21
Vznik funkcie: 01.01.2007 Skončenie funkcie: 25.11.2010
  (od: 17.02.2011 do: 16.02.2011)
Ing. Juraj Lisoň - člen
74
Veľký Slavkov 059 91
Vznik funkcie: 25.11.2010 Skončenie funkcie: 27.03.2019
  (od: 23.05.2019 do: 22.05.2019)
Michal Lisoň - člen
74
Veľký Slavkov 059 91
Vznik funkcie: 25.11.2010 Skončenie funkcie: 27.03.2019
  (od: 23.05.2019 do: 22.05.2019)
Ing. Juraj Lisoň - člen
74
Veľký Slavkov 059 91
Vznik funkcie: 25.11.2010
  (od: 17.02.2011 do: 22.05.2019)
Michal Lisoň - člen
74
Veľký Slavkov 059 91
Vznik funkcie: 25.11.2010
  (od: 17.02.2011 do: 22.05.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii, podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 01.01.2007)
Prokúra: 
Jozef Kurilovský
Tomášikova 2481/35
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 23.06.2006
  (od: 01.01.2007)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Prokurista je oprávnený vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 01.01.2007)
Základné imanie: 
1 412 799,62304 EUR Rozsah splatenia: 1 412 799,62304 EUR
  (od: 16.10.2009)
42 562 000 Sk Rozsah splatenia: 42 562 000 Sk
  (od: 16.07.2008 do: 15.10.2009)
147 626 000 Sk Rozsah splatenia: 147 626 000 Sk
  (od: 01.01.2007 do: 15.07.2008)
Akcie: 
Počet: 425620
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3,319392 EUR
  (od: 16.10.2009)
Počet: 425620
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 16.07.2008 do: 15.10.2009)
Počet: 147626
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.03.2008 do: 15.07.2008)
Počet: 147626
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Stanovy obmezdujú prevoditeľnosť akcií na meno emitovaných spoločnosťou splnením podmienky definovanej čl. IV. bodobm 5 stanov a súčasne udelením súhlasu orgánu spoločnosti podľa č. IV. bodom 6 stanov.
  (od: 01.01.2007 do: 12.03.2008)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 24.4.2013
  (od: 09.07.2013)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Jozef Beňo , PhD.
Nám. sv. Egídia 93
Poprad 058 01
  (od: 09.07.2013)
Dozorná rada: 
Anna Čabajová
Svätoplukova 2733/7
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 12.02.2008
  (od: 13.03.2008)
Mária Lisoňová
74
Veľký Slavkov 059 01
Vznik funkcie: 12.02.2008
  (od: 13.03.2008)
Ing. Karol Reich
Sládkovičova 428
Hranovnica 059 16
Vznik funkcie: 12.02.2008
  (od: 13.03.2008)
Anna Čabajová - člen
Svätoplukova 2733/7
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.01.2007 Skončenie funkcie: 12.02.2008
  (od: 13.03.2008 do: 12.03.2008)
Mária Lisoňová - člen
74
Veľký Slavkov 059 91
Vznik funkcie: 01.01.2007 Skončenie funkcie: 12.02.2008
  (od: 13.03.2008 do: 12.03.2008)
Ing. Karol Reich - člen
Sládkovičova 428
Hranovnica 059 16
Vznik funkcie: 01.01.2007 Skončenie funkcie: 10.04.2007
  (od: 13.03.2008 do: 12.03.2008)
Anna Čabajová - člen
Svätoplukova 2733/7
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.01.2007
  (od: 01.01.2007 do: 12.03.2008)
Mária Lisoňová - člen
74
Veľký Slavkov 059 91
Vznik funkcie: 01.01.2007
  (od: 01.01.2007 do: 12.03.2008)
Ing. Karol Reich - člen
Sládkovičova 428
Hranovnica 059 16
Vznik funkcie: 01.01.2007
  (od: 01.01.2007 do: 12.03.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.11.1994 podľa zákona č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5603
  (od: 01.01.2007)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 6. 2.1995. Stary spis: S.r.o. 5603
  (od: 01.01.2007)
Dodatok č. l k spoločenskej zmluve zo dňa 20.5.1996. Stary spis: S.r.o. 5603
  (od: 01.01.2007)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.6.1996. Stary spis: S.r.o. 5603
  (od: 01.01.2007)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.11.1996. Stary spis: S.r.o. 5603
  (od: 01.01.2007)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.3.1997.
  (od: 01.01.2007)
Dodatok č. 5 zo dňa 7.1.1998 k spoločenskej zmluve.
  (od: 01.01.2007)
Dodatok č. 6 zo dňa 20.8.1998 k spoločenskej zmluve.
  (od: 01.01.2007)
Dodatok č. 7 zo dňa 27.11.1998 k spoločenskej zmluve. Na základe zlúčenia so spoločnosťou ALUBATYS, s.r.o. so sídlom v Batizovciach, Osloboditeľov 283, IČO: 31 701 051, zrušenou bez likvidácie, spoločnosť preberá dňom 13.12.1999 majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti.
  (od: 01.01.2007)
Dodatok č. 8 zo dňa 9.8.2000 k spoločenskej zmluve.
  (od: 01.01.2007)
Dodatok č.9, uzavretý dňa 23.3.2001 k spoločenskej zmluve.
  (od: 01.01.2007)
Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.5.2001.
  (od: 01.01.2007)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 29.7.2010
  (od: 01.05.2013)
Povolenie konania: 29.7.2010
  (od: 25.09.2010 do: 30.04.2013)
Reštrukturalizačný správca: 
JUDr. Jozef Beňo , Phd.
Nám. sv. Egídia 95
Poprad 058 01
Značka: S1209
  (od: 25.09.2010 do: 30.04.2013)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 15.4.2011
  (od: 01.05.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  04.12.2019
Dátum výpisu:  06.12.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR