Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12131/V

Business name: 
Novitech Partner s.r.o.
  (from: 01/08/2001)
Registered seat: 
Moyzesova 58
Košice 040 01
  (from: 01/08/2001)
Identification number (IČO): 
36 203 360
  (from: 01/08/2001)
Date of entry: 
01/08/2001
  (from: 01/08/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/08/2001)
Objects of the company: 
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 01/08/2001)
školiaca a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 01/08/2001)
finančný a operatívny leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 01/08/2001)
organizovanie výstav, školení a kurzov
  (from: 01/08/2001)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/08/2001)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/08/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/08/2001)
agentúrna činnosť
  (from: 01/08/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/08/2001)
vyhotovenie zvukových záznamov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/08/2001)
vyhotovenie videozáznamov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/08/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/08/2001)
prenájom nehnuteľností
  (from: 09/03/2001)
prevádzkovanie sauny
  (from: 09/03/2001)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/03/2001)
predaj nápojov pomocou automatov
  (from: 09/03/2001)
veľkoobchod a maloobchod s tovarmi výpočtovej techniky a potravinárskych výrobkov
  (from: 09/03/2001)
poskytovanie dátových služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete - internetová čitáreň
  (from: 09/03/2001)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technického vybavenia počítačov - hardware a informačných systémov
  (from: 09/03/2001)
poradenské a konzultačné služby v oblasti software
  (from: 09/03/2001)
pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
  (from: 09/03/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 09/03/2001)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 10/18/2002)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, informačných technológií a vzdelávania v oblasti informačných technológií
  (from: 04/16/2010)
Partners: 
TECHNO HOLDING SPF
Parc d´ Activités 89E
Capellen L-8308
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (from: 06/26/2013)
Contribution of each member: 
TECHNO HOLDING SPF
Amount of investment: 1 702 617 EUR Paid up: 1 702 617 EUR
  (from: 06/26/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/08/2001)
Ing. Attila Tóth , CSc.
Route D´Ettelbruck 2A
Wiltz L-9519
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 09/01/2013
  (from: 09/13/2013)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/08/2001)
Capital: 
1 702 617 EUR Paid up: 1 702 617 EUR
  (from: 06/26/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice č. N 2/2001, Nz 2/2001 zo dňa 3.1.2001 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zákona č. 11/98 Z.z.
  (from: 01/08/2001)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 17.1.2001.
  (from: 01/23/2001)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 2.2.2001.
  (from: 02/16/2001)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 11.6.2001.
  (from: 09/03/2001)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 17.6.2002.
  (from: 10/18/2002)
Date of updating data in databases:  06/19/2018
Date of extract :  06/20/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person