Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1254/B

Business name: 
SPILMER & BRADFORD, a.s. v likvidácii
  (from: 10/08/2002 until: 03/11/2004)
Registered seat: 
Cukrová 14
Bratislava 813 39
  (from: 06/13/2000 until: 03/11/2004)
Identification number (IČO): 
35 706 571
  (from: 01/09/1997)
Date of entry: 
01/09/1997
  (from: 01/09/1997)
Date of deletion: 
03/12/2004
  (from: 03/12/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/09/1997)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 01/09/1997 until: 03/11/2004)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Z obchodného registra spoločnosť SPILMER & BRADFORD, a.s. v likvidácii, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 35 706 571 zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 1254/B v celom rozsahu. Z a p i s u j e s a : Konečná správa o priebehu likvidácie zo dňa 12.9.2003. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a rozdelení likvidačného rozsahu zo dňa 22.9.2003. Súhlas Daňového úradu Bratislava I zo dňa 19.11.2003 č. 600/232/137467/03/Ca s výmazom z obchodného registra.
  (from: 03/12/2004)
Date of updating data in databases:  12/12/2018
Date of extract :  12/15/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person