Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1254/B

Business name: 
SPILMER & BRADFORD, a.s. v likvidácii
  (from: 10/08/2002 until: 03/11/2004)
SPILMER & BRADFORD o.c.p., a.s.
  (from: 10/21/1999 until: 10/07/2002)
JURISINVEST o.c.p., a.s.
  (from: 01/09/1997 until: 10/20/1999)
Registered seat: 
Cukrová 14
Bratislava 813 39
  (from: 06/13/2000 until: 03/11/2004)
Družstevná 8
Bratislava 831 03
  (from: 10/21/1999 until: 06/12/2000)
Dunajská 4
Bratislava 814 81
  (from: 01/09/1997 until: 10/20/1999)
Identification number (IČO): 
35 706 571
  (from: 01/09/1997)
Date of entry: 
01/09/1997
  (from: 01/09/1997)
Date of deletion: 
03/12/2004
  (from: 03/12/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/09/1997)
Objects of the company: 
obchodovanie s cennými papiermi
  (from: 01/09/1997 until: 10/07/2002)
obstarávanie pre eminenta vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (from: 01/09/1997 until: 10/07/2002)
vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34-37 zákona č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 01/09/1997 until: 10/07/2002)
obstarávanie pre eminenta splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 01/09/1997 until: 10/07/2002)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 01/09/1997 until: 10/07/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/08/2002 until: 03/11/2004)
Managing board
  (from: 06/13/2000 until: 10/07/2002)
Managing board
  (from: 01/09/1997 until: 06/12/2000)
Ing. Maroš Buocik - predseda
Dedovec 1037/54
Považská Bystrica 017 01
  (from: 10/21/1999 until: 06/12/2000)
Ing. Andrea Buociková - podpredseda
Dedovec 1037/54
Považská Bystrica 017 01
  (from: 10/21/1999 until: 06/12/2000)
Peter Drozd - člen
P.Mudroňa 606/36
Martin 036 01
Until: 06/27/2002
  (from: 06/13/2000 until: 10/07/2002)
Ing. Martin Jurčo - člen
Nábr. Dr. A. Stodolu 1747/31
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 10/21/1999 until: 06/12/2000)
Ing. Martin Jurčo - predseda
Nábr. Dr. A.Stodolu 1747/31
Liptovský Mikuláš 031 01
Until: 06/27/2002
  (from: 06/13/2000 until: 10/07/2002)
PhDr. Pavel Komrska - člen
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
  (from: 01/09/1997 until: 10/20/1999)
JUDr. Eva Komrsková - podpredseda
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
  (from: 01/09/1997 until: 10/20/1999)
JUDr. Jozef Mesároš - predseda
Fedinova 3 b/c
Bratislava 851 01
  (from: 01/09/1997 until: 10/20/1999)
Ing. Miroslav Roman - člen
Ľ.Štúra 9
Banská Bystrica 974 05
Until: 06/27/2002
  (from: 06/13/2000 until: 10/07/2002)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 10/08/2002 until: 03/11/2004)
V mene spoločnosti navonok koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 06/13/2000 until: 10/07/2002)
V mene spoločnosti navonok konajú predseda a podpredseda predstavenstva samostatne.
  (from: 01/09/1997 until: 06/12/2000)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 01/09/1997 until: 03/11/2004)
Shares: 
Number of shares: 5000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/21/1999 until: 03/11/2004)
Number of shares: 5000
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/09/1997 until: 10/20/1999)
Supervisory board: 
Ing. Ján Buocik - predseda
Dedovec 1037/54
Považská Bystrica 017 01
  (from: 10/21/1999 until: 06/12/2000)
Alica Dzúriková - člen
Karadžičova 6
Bratislava 821 08
  (from: 01/09/1997 until: 10/20/1999)
Soňa Dzúriková - člen
Karadžičova 6
Bratislava 821 08
  (from: 01/09/1997 until: 10/20/1999)
Ing. .Marta Mesárošová - člen
Fedinova 3 b/c
Bratislava 851 01
  (from: 01/09/1997 until: 10/20/1999)
Ing. Andrej Mikloš - člen
125
Krásno 958 43
  (from: 10/21/1999 until: 06/12/2000)
Ing. Bruno Patúš - člen
Spojová 3852/2
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/21/1999 until: 06/12/2000)
Eva Drozdová - predseda
P.Mudroňa 606/36
Martin 036 01
Until: 06/27/2002
  (from: 06/13/2000 until: 10/07/2002)
Silvia Žilavá - člen
Ľ.Fullu 14
Malacky 901 01
Until: 06/27/2002
  (from: 06/13/2000 until: 10/07/2002)
Jaroslav Pavle - člen
Československej brigády 32/4
Vrútky 036 05
Until: 06/27/2002
  (from: 06/13/2000 until: 10/07/2002)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Martin Jurčo, deň vzniku funkcie : 27.06.2002
Cintorínska 39
Malinovo 900 45
  (from: 10/08/2002 until: 03/11/2004)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Z obchodného registra spoločnosť SPILMER & BRADFORD, a.s. v likvidácii, Cukrová 14, Bratislava, IČO: 35 706 571 zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 1254/B v celom rozsahu. Z a p i s u j e s a : Konečná správa o priebehu likvidácie zo dňa 12.9.2003. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a rozdelení likvidačného rozsahu zo dňa 22.9.2003. Súhlas Daňového úradu Bratislava I zo dňa 19.11.2003 č. 600/232/137467/03/Ca s výmazom z obchodného registra.
  (from: 03/12/2004)
Notárska zápisnica č. N 132/96, Nz 125/96 o založení spoločnosti spolu so zakladateľskou zmluvou a Stanovami spísaná 31.7.1996. Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. 131/1996/OCP z 15.augusta 1996. Stary spis: Sa 1842
  (from: 01/09/1997 until: 03/11/2004)
Notárska zápisnica N 217/99, Nz 211/99 zo dňa 14.9.1999 so zmenou stanov spoločnosti.
  (from: 10/21/1999 until: 03/11/2004)
Notárska zápisnica N 140/2000, Nz 128/2000 spísaná dňa 25.5.2000 notárkou JUDr.Katarínou Pohronskou osvedčujúca priebeh MVZ, na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve a dozornej rade, zmena sídla a zmena stanov v § 2 a § 1.
  (from: 06/13/2000 until: 03/11/2004)
Jediným akcionárom spoločnosti je obchodná spoločnosť AGROCONS BANSKÁ BYSTRICA, a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, IČO: 31 562 591. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.6.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 503/2002, spísanej notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu na ktorom bolo schválené skončenie vykonávania činnosti : obchodníka s cennými papiermi podľa Zák.č.600/1992 Zb. Zmena stanov spoločnosti, zrušenie spoločnosti s likvidáciou. Zánik funkcie členov predstavenstva : Ing. Martina Jurču, Petra Drozda a Ing. Miroslava Romana dňom 27.6.2002. Zánik funkcie členov dozornej rady: Evy Drozdivej, Jaroslava Pavle, Silvii Žilavej dňom 27.6.2002. Zmena obchodného mena pôvodné: SPILMER & BRADFORD o.c.p., a.s.
  (from: 10/08/2002 until: 03/11/2004)
Date of updating data in databases:  12/12/2018
Date of extract :  12/15/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person