Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  83/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Partners Asset Management. a.s.
  (from: 12/10/2002)
Registered seat: 
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 12/01/2004)
Identification number (IČO): 
31 562 591
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie a dokumentácií zadania a projekty všetkých druhov stavieb
  (from: 06/23/1993)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a investičnej výstavby
  (from: 06/23/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v oblasti stavebníctva
  (from: 06/23/1993)
inžierska činnosť
  (from: 06/23/1993)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (from: 06/06/1996)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/06/1996)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii - prevádzkovanie sauny
  (from: 06/06/1996)
sprostredkovanie kultúrnych a športových podujatí
  (from: 06/06/1996)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 06/06/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/1996)
prenájom nehnuteľností
  (from: 06/06/1996)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/06/1996)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení
  (from: 06/06/1996)
poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom
  (from: 09/10/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/10/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/06/1996)
Petr Matovič - predseda
Segnerova 4
Bratislava
From: 08/23/2002
  (from: 12/10/2002)
Ing. Vanda Vránska - člen
Ružomberská 18
Bratislava
From: 08/23/2002
  (from: 12/10/2002)
Mgr. Ján Huňor - člen
Kuzmányho 6
Turčianske Teplice
From: 04/16/1999
  (from: 01/13/2004)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokuristi spoločnosti. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva a prokuristi spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokuristi tiež dodatok označujúci prokúru.
  (from: 06/06/1996)
Capital: 
160 445 700 Sk Paid up: 160 445 700 Sk
  (from: 01/13/2004)
Shares: 
Number of shares: 12204
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/13/2004)
Number of shares: 682417
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 01/13/2004)
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 000 Sk
  (from: 01/13/2004)
Supervisory board: 
Ing. Rastislav Danišek
Letohradská 8
Svätý Jur
From: 08/27/2002
  (from: 12/10/2002)
Ing. Pavol Krajč - predseda
Ružová 50
Košice
From: 10/29/1998
  (from: 01/13/2004)
Ing. Miroslav Vester - člen
Štefana Králika 5
Bratislava 841 08
From: 10/29/1998
  (from: 12/01/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zaklad.zmluvou zo dňa 13.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade s §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozhod. o schválení privat.proj. č.125 zo dňa 27.3. 1992 a zák.č. 92/91 Zb.
  (from: 04/28/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 403
  (from: 06/23/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.8.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/09/1995)
. Valné zhromaždenie konané dňa 27.4.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 06/15/1995)
. Valné zhromaždenie dňa 13.5.1996 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/06/1996)
. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 8.7.1996 schválilo zníženie základného imania zo sumy 16 272 000 Sk na sumu 12 204 000 Sk.
  (from: 07/11/1996)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 08.07.1996 schválilo zníženie základného imania a zmenu stanov.
  (from: 03/24/1997)
. Zapisuje sa zmena v osobách členov dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 29.10.1998.
  (from: 06/15/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia dozornej rady zo dňa 16.4.1999.
  (from: 02/23/2000)
. Na valnom zhromaždení dňa 11.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/25/2000)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia, zo dňa 22.12.2000 v NZ 707/00, napísanej JUDr. Danielou Šikutovou, Lazaretská 3a, Bratislava a z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.02.2001 v NZ 76/01, napísanej tou istou notárkou. Uvedenými uzneseniami mimoriadnych valných zhromaž- dení, rozhodli o zvýšení základného imania v dôsledku zlúčenia so spoločnosťami: SYNDIKÁT, a.s., IČO 35 719 532, Bratislava, Segnerova 4, BETA - obchodná a.s., IČO 17 334 969, Bratislava, Jesen- ského 12, BIOS, a.s., IČO 31 558 160, Banská Bystrica, Skuteckého 39, v zmysle ust. § 69, odst. 3 Obch.zák., pričom a.s. AGROCONS Banská Bystrica sa stáva právnym nástup- com zlučovaných spoločností v celom rozsahu práv a po- vinností ku dňu 01.02.2002.
  (from: 02/01/2002)
. Riadne valné zhromaždenie prijalo dňa 27.08.2002 zmeny stanov spoločnosti. . Forma akcií: na doručiteľa
  (from: 12/10/2002)
. Valné zhromaždenie dňa 14.11.2003 schválilo zmeny stanov.
  (from: 01/13/2004)
Date of updating data in databases:  01/22/2019
Date of extract :  01/24/2019

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person