Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  83/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Partners Asset Management. a.s.
  (from: 12/10/2002)
AGROCONS BANSKÁ BYSTRICA, a.s.
  (from: 04/28/1992 until: 12/09/2002)
Registered seat: 
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 12/01/2004)
Skuteckého 39
Banská Bystrica 974 65
  (from: 06/23/1993 until: 11/30/2004)
Kollárova 40
Banská Bystrica 974 65
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
Identification number (IČO): 
31 562 591
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie a dokumentácií zadania a projekty všetkých druhov stavieb
  (from: 06/23/1993)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a investičnej výstavby
  (from: 06/23/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v oblasti stavebníctva
  (from: 06/23/1993)
inžierska činnosť
  (from: 06/23/1993)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (from: 06/06/1996)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/06/1996)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii - prevádzkovanie sauny
  (from: 06/06/1996)
sprostredkovanie kultúrnych a športových podujatí
  (from: 06/06/1996)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 06/06/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/1996)
prenájom nehnuteľností
  (from: 06/06/1996)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/06/1996)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení
  (from: 06/06/1996)
poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom
  (from: 09/10/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/10/2004)
geodetické práce a pozemkové úpravy
  (from: 06/23/1993 until: 09/09/2004)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 06/06/1996 until: 12/09/2002)
ubytovacie a reštauračné služby
  (from: 06/06/1996 until: 12/09/2002)
kadernícke služby
  (from: 06/06/1996 until: 12/09/2002)
kozmetické služby
  (from: 06/06/1996 until: 12/09/2002)
vykonávanie geologických prác - projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu
  (from: 06/23/1993 until: 09/09/2004)
prieskumné práce pre investičnú výstavbu, najmä výkony geologické a hydrogeologické, pedologické, vrátane laboratórnych rozborov a geodetické práce
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
rozvojové, investičné, zastavovacie a objemové štúdie a prípravná dokumentácia stavieb
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
projektová dokumentácia všetkých druhov stavieb vrátane meliorácii
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
projekty rekonštrukcií stavieb
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
ekologické štúdie a komplexné riešenie čistiarni odpadových vôd, výroba bioplynu
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
inžinierska činnosť všetkého druhu, vrátane zabezpečenia komplexnej dodávky stavieb
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
minimalizácia spotreby palív a energie
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
hospodársko - technické úpravy pozemkov, pozemkové úpravy súvisiace s rozčlenením pozemkov individuálnych vlastníkov
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
projekty rekultivácií a zúrodnenia pôdneho fondu
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
konzultačná a poradenská činnosť, servisné, obchodné, marketingové a informačné služby v oblasti poľnohospodárstva a investičnej výstavby
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
urbanizmus, územné plánovanie, generely ozelenovania, rekonštrukcie a výsadba parkov
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
obchodná činnosť v tuzemsku i v zahraničí, najmä v súvislosti s investičnou výstavbou, príp. ostatné podľa osobitných oprávnení a predpisov
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/06/1996)
Managing board
  (from: 06/15/1995 until: 06/05/1996)
Managing board
  (from: 04/28/1992 until: 06/14/1995)
Petr Matovič - predseda
Segnerova 4
Bratislava
From: 08/23/2002
  (from: 12/10/2002)
Ing. Vanda Vránska - člen
Ružomberská 18
Bratislava
From: 08/23/2002
  (from: 12/10/2002)
Mgr. Ján Huňor - člen
Kuzmányho 6
Turčianske Teplice
From: 04/16/1999
  (from: 01/13/2004)
Ing. Róbert Bartek - člen
Zákvašov 1522/34-9
Považská Bystrica
Until: 08/23/2002
  (from: 08/25/2000 until: 12/09/2002)
Ing. Pavel Běčák - - člen
Magurská 9
Banská Bystrica
  (from: 06/15/1995 until: 06/05/1996)
Ing. Pavel Běčák - - člen
Magurská 9
Banská Bystrica
  (from: 06/06/1996 until: 02/22/2000)
Edita Božková - - člen
Šalgotarjánska 1
Banská Bystrica
  (from: 06/15/1995 until: 06/05/1996)
Ing. Maroš Buocik - - člen
Dedovec 1037/54
Považská Bystrica
  (from: 10/27/1998 until: 08/24/2000)
Ing. Rastislav Danišek - - predseda
Letohradská 8
Svätý Jur
Until: 08/23/2002
  (from: 10/27/1998 until: 12/09/2002)
RNDr. Daniel Dobrota - - člen
Limbová 21
Banská Bystrica
  (from: 08/27/1993 until: 06/15/1994)
Ing. Jozef Dóša - - člen
Javornícka 8
Banská Bystrica
  (from: 08/27/1993 until: 06/15/1994)
Marian Fillo - - člen
Poľná 48
Banská Bystrica
  (from: 04/28/1992 until: 08/26/1993)
Mgr. Ján Huňor - člen
Kuzmányho 6
Turčianske Teplice
  (from: 02/23/2000 until: 01/12/2004)
Ing. Ján Janec - - člen
J. Haška 30
Banská Bystrica
  (from: 03/09/1995 until: 06/14/1995)
Ing. Jaromír Ondrejka - - člen
Šalgotarjánska 1
Banská Bystrica
  (from: 06/06/1996 until: 05/25/1997)
Zora Richtárechová - - člen
Jabloňová 30
Banská Bystrica
  (from: 05/26/1997 until: 10/26/1998)
Ing. Eva Sihelská - - člen
100
Dúbravica
  (from: 04/28/1992 until: 08/26/1993)
Ing. Eva Sihelská - - predseda
100
Dúbravica
  (from: 06/16/1994 until: 06/14/1995)
Pavol Solivajs - - člen
Poľná 6
Banská Bystrica
  (from: 06/16/1994 until: 06/14/1995)
Pavol Solivajs - - predseda
Poľná 6
Banská Bystrica
  (from: 06/15/1995 until: 06/05/1996)
Pavol Solivajs - - predseda
Poľná 6
Banská Bystrica
  (from: 06/06/1996 until: 10/26/1998)
Mgr. Jozef Suchdolský - - predseda
Gerlachovská 4
Banská Bystrica
  (from: 08/27/1993 until: 06/15/1994)
JUDr. Valentín Sýkora - - člen
Moskovská 29
Banská Bystrica
  (from: 08/27/1993 until: 06/15/1994)
Ing. Marian Šotkovský - - člen
Moskovská 5
Banská Bystrica
  (from: 04/28/1992 until: 08/26/1993)
Ing. Miloš Ťatliak - - predseda
Družby 1
Banská Bystrica
  (from: 04/28/1992 until: 08/26/1993)
Ing. Ervín Taufer - - podpredseda
Gorkého 10
Sliač
  (from: 04/28/1992 until: 03/08/1995)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokuristi spoločnosti. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva a prokuristi spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokuristi tiež dodatok označujúci prokúru.
  (from: 06/06/1996)
Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti samostatne. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/15/1995 until: 06/05/1996)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/28/1992 until: 06/14/1995)
Procuration: 
Ing. Eva Sihelská
100
Dúbravica
  (from: 11/15/1993 until: 06/15/1994)
Ing. Marian Šotkovský
Moskovská 5
Banská Bystrica
  (from: 11/15/1993 until: 06/15/1994)
Na zastupovanie a podpisovanie spoločnosti je potrebný prejav obidvoch prokuristov.
  (from: 11/15/1993 until: 06/15/1994)
Capital: 
160 445 700 Sk Paid up: 160 445 700 Sk
  (from: 01/13/2004)
80 445 700 Sk
  (from: 02/01/2002 until: 01/12/2004)
12 204 000 Sk
  (from: 03/24/1997 until: 01/31/2002)
16 272 000 Sk
  (from: 03/09/1995 until: 03/23/1997)
12 204 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 03/08/1995)
Shares: 
Number of shares: 12204
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/13/2004)
Number of shares: 682417
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 01/13/2004)
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 000 Sk
  (from: 01/13/2004)
Number of shares: 12204
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/10/2002 until: 01/12/2004)
Number of shares: 682417
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Nominal value: 100 Sk
  (from: 12/10/2002 until: 01/12/2004)
Number of shares: 12204
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/01/2002 until: 12/09/2002)
Number of shares: 682417
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 02/01/2002 until: 12/09/2002)
Number of shares: 12204
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/25/2000 until: 01/31/2002)
Number of shares: 12204
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/24/1997 until: 08/24/2000)
Number of shares: 16272
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/09/1995 until: 03/23/1997)
Number of shares: 12204
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/23/1993 until: 03/08/1995)
Number of shares: 11838
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
Number of shares: 366
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 06/22/1993)
Supervisory board: 
Ing. Rastislav Danišek
Letohradská 8
Svätý Jur
From: 08/27/2002
  (from: 12/10/2002)
Ing. Pavol Krajč - predseda
Ružová 50
Košice
From: 10/29/1998
  (from: 01/13/2004)
Ing. Miroslav Vester - člen
Štefana Králika 5
Bratislava 841 08
From: 10/29/1998
  (from: 12/01/2004)
Ing. Ján Buocik - člen
Dedovec 1037/54
Považská Bystrica
  (from: 06/15/1999 until: 08/24/2000)
Ing. Marian Dolný - - predseda
Umanského 20
Banská Bystrica
  (from: 04/28/1992 until: 08/26/1993)
Marián Fillo - - člen
Poľná 48
Banská Bystrica
  (from: 06/16/1994 until: 06/05/1996)
Ing. Pavol Krajč - predseda
Ružová 50
Košice
  (from: 06/15/1999 until: 01/12/2004)
Ing. Daniel Krchňavý - - člen
Niva 3
Medzibrod
  (from: 05/26/1997 until: 06/14/1999)
Ing. Miroslav Kusala - - člen
ČSA 10
Banská Bystrica
  (from: 04/28/1992 until: 08/26/1993)
Ing. Ján Rajčan - - člen
Krivánska 12
Banská Bystrica
  (from: 06/06/1996 until: 06/14/1999)
Ing. Augustín Richtárech - - predseda
Jabloňová 30
Banská Bystrica
  (from: 08/27/1993 until: 06/05/1996)
Ing. Augustín Richtárech - - predseda
Jabloňová 30
Banská Bystrica
  (from: 06/06/1996 until: 06/14/1999)
Pavol Solivajs - - člen
Poľná 6
Banská Bystrica
  (from: 08/27/1993 until: 06/15/1994)
Ing. Miroslav Šimonfy - - člen
Nemčianska cesta 11
Banská Bystrica
  (from: 08/27/1993 until: 06/05/1996)
Ing. Miroslav Šimonfy - - člen
Nemčianska cesta 11
Banská Bystrica
  (from: 06/06/1996 until: 05/25/1997)
Ing. Tatiana Ťapušková - člen
Ľudovít Štúra 5
Prievidza
Until: 08/27/2002
  (from: 08/25/2000 until: 12/09/2002)
Ing. Miroslav Vester - člen
Jána Smreka 5
Bratislava
  (from: 06/15/1999 until: 01/12/2004)
Ing. Miroslav Vester - člen
Jána Smreka 5
Bratislava
From: 10/29/1998
  (from: 01/13/2004 until: 11/30/2004)
Ing. Mária Vrábová - - člen
Dolná 2
Banská Bystrica
  (from: 04/28/1992 until: 08/26/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zaklad.zmluvou zo dňa 13.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade s §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozhod. o schválení privat.proj. č.125 zo dňa 27.3. 1992 a zák.č. 92/91 Zb.
  (from: 04/28/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 403
  (from: 06/23/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.8.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/09/1995)
. Valné zhromaždenie konané dňa 27.4.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 06/15/1995)
. Valné zhromaždenie dňa 13.5.1996 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/06/1996)
. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 8.7.1996 schválilo zníženie základného imania zo sumy 16 272 000 Sk na sumu 12 204 000 Sk.
  (from: 07/11/1996)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 08.07.1996 schválilo zníženie základného imania a zmenu stanov.
  (from: 03/24/1997)
. Zapisuje sa zmena v osobách členov dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 29.10.1998.
  (from: 06/15/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia dozornej rady zo dňa 16.4.1999.
  (from: 02/23/2000)
. Na valnom zhromaždení dňa 11.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/25/2000)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia, zo dňa 22.12.2000 v NZ 707/00, napísanej JUDr. Danielou Šikutovou, Lazaretská 3a, Bratislava a z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.02.2001 v NZ 76/01, napísanej tou istou notárkou. Uvedenými uzneseniami mimoriadnych valných zhromaž- dení, rozhodli o zvýšení základného imania v dôsledku zlúčenia so spoločnosťami: SYNDIKÁT, a.s., IČO 35 719 532, Bratislava, Segnerova 4, BETA - obchodná a.s., IČO 17 334 969, Bratislava, Jesen- ského 12, BIOS, a.s., IČO 31 558 160, Banská Bystrica, Skuteckého 39, v zmysle ust. § 69, odst. 3 Obch.zák., pričom a.s. AGROCONS Banská Bystrica sa stáva právnym nástup- com zlučovaných spoločností v celom rozsahu práv a po- vinností ku dňu 01.02.2002.
  (from: 02/01/2002)
. Riadne valné zhromaždenie prijalo dňa 27.08.2002 zmeny stanov spoločnosti. . Forma akcií: na doručiteľa
  (from: 12/10/2002)
. Valné zhromaždenie dňa 14.11.2003 schválilo zmeny stanov.
  (from: 01/13/2004)
Date of updating data in databases:  12/12/2018
Date of extract :  12/15/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person