Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  18703/R-Zbl

Obchodné meno: 
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o.
 
Sídlo: 
390
Kostolné 916 13
 
IČO: 
34 133 861
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
30.01.1996
 
Uložené listiny: 
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 03.04.2002)
Dodatok č. 3 k SZ
  (Dátum doručenia: 03.04.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.04.2002)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 29.04.2002)
Zápisnica z VZ 09.12.2002, Dodatok č. 1 k SZ
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Účtovná závierka k 31.12.2002, Zápisnica v VZ dňa 24.3.2003, Výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 23.04.2003)
Zápisnica z VZ, Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 02.12.2003)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 02.12.2003)
Zápisnica z VZ zo dňa 23.03.2004
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Dodatok č. 3
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 24.01.2005)
Zápisnica z VZ 13.12.2004
  (Dátum doručenia: 24.01.2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.01.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
Zápisnica z VZ 24.03.2005
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
Výročná správa rok 2004
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Zápisnica z VZ 25.06.2007
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
Súhlas s menovaním do funkcie člena DR - Vladimír Stančík
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
Súhlas s menovaním do funkcie DR - Ing. Jaromír Ješko
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
Zápisnica z VZ 25.06.2007
  (Dátum doručenia: 13.08.2007)
Zápisnica z VZ 03.12.2007
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Ján Volár
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 08.06.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 17.12.2013)
Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 17.12.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
Súhlas s menovaním do funkcie člena DR - Ing. Vladimíra Lobotková
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
Výročná správa za r. 2012
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2014)
Výročná správa spoločnosti za r. 2013
  (Dátum doručenia: 02.06.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 02.06.2014)
Súhlas s menovaním do funkcie člena Dozornej rady - Milan Šuster
  (Dátum doručenia: 02.06.2014)
Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 02.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 16.04.2015)
zápisnica z VZ zo dňa 20.5.2015
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 21.5.2015
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2017)
zápisnica vz
  (Dátum doručenia: 12.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  17.01.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR