Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  24418/T-Zbl

Obchodné meno: 
PCP Invest, s.r.o.
 
Sídlo: 
Niklova 4346/0
Sereď 926 00
 
IČO: 
36 000 655
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
11.04.1996
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Dodatok č.3
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
SZ
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Dodatok č.4
  (Dátum doručenia: 06.08.2009)
SZ
  (Dátum doručenia: 06.08.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 06.08.2009)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
Zápisnica z VZ 10.07.2011
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.08.2011)
Zápisnica z MVZ 01.08.2011
  (Dátum doručenia: 10.08.2011)
Zmluva o prevode OP z Ing. Vladimír Daniška na SAJVA, spol. s r.o.
  (Dátum doručenia: 10.08.2011)
Zmluva o prevode OP z JUDr. Pavel Tatár na Ing. Gabriela Hlinková
  (Dátum doručenia: 10.08.2011)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 10.08.2011)
Vyhlásenie štaturárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 10.08.2011)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.09.2011)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 14.09.2011)
Zápisnica z MVZ 31.08.2011
  (Dátum doručenia: 14.09.2011)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 14.09.2011)
Zápisnica z MVZ 31.01.2012
  (Dátum doručenia: 13.02.2012)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.02.2012)
Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 13.02.2012)
Zmluva o prevode OP z JUDr. Pavel Tatár na Ing. Marián Sidor, CSc.
  (Dátum doručenia: 13.02.2012)
Zmluva o prevode OP z JUDr. Pavel Tatár na VDV, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 13.02.2012)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 13.02.2012)
Kúpna zmluva na nehnuteľnosti
  (Dátum doručenia: 15.08.2011)
Znalecký posudok č. 21/2011
  (Dátum doručenia: 15.08.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 13.06.2012)
Zmluva o pôžičke 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2012)
Zmluva o pôžičke 2
  (Dátum doručenia: 01.10.2012)
Zmluva o pôžičke 3
  (Dátum doručenia: 01.10.2012)
Zmluva o pôžičke 4
  (Dátum doručenia: 01.10.2012)
Zmluva o pôžičke 5
  (Dátum doručenia: 01.10.2012)
Zápisnica z MVZ z 23.03.2006
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Zápisnica z MVZ z 28.03.2007
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Zápisnica z MVZ z 28.03.2008
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Zápisnica z MVZ z 26.03.2009
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Zápisnica z MVZ z 29.03.2010
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Zápisnica z MVZ z 17.03.2011
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
Zápisnica z MVZ z 10.12.2012
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. Vladimír Daniška na Ing. Gabriela Hlinková
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
Zápisnica z MVZ z 19.01.2013
  (Dátum doručenia: 23.01.2013)
Zmluva o záložnom práve na obchodný podiel medzi Tatra banka, a.s. a SAJVA, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 23.01.2013)
Zmluva o záložnom práve ne obchodný podiel medzi Tatra banka, a.s. a Ing. Vladimír Daniška
  (Dátum doručenia: 23.01.2013)
Zmluva o záložnom práve na obchodný podiel medzi Tatra banka, a.s. a Ing. Gabriela Hlinková
  (Dátum doručenia: 23.01.2013)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Zmluva o záložnom práve: záložný veriteľ Tatra banka, a.s., záložca: Ing. Vladimír Daniška
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Zmluva o záložnom práve: Tatra banka, a.s. na Ing. Gabriela Hlinková
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Zmluva o záložnom práve: Tatra banka, a.s. a záložca SAJVA, spol. s r.o.
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Zmluva o záložnom práve: Tatra banka, a.s. a záložca VDV, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 15.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 15.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 15.05.2014)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 11.09.2013)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Vladimír Daniška na EUROFINANCE, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 11.09.2013)
Dodatok č. 1
  (Dátum doručenia: 11.09.2013)
Spoločenská zmluva úplné znenie
  (Dátum doručenia: 11.09.2013)
Dodatok č. 10
  (Dátum doručenia: 11.09.2013)
Vyhlásenie o pristúpení
  (Dátum doručenia: 11.09.2013)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 11.09.2013)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 22.10.2013)
Zmluva o zriadení záložného práva medzi Sberbank Slovensko, a.s. a EUROFINANCE, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
Zmluva o zriadení záložného práva medzi Sberbank Slovensko, a.s. a VDV, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
Zmluva o zriadení záložného práva medzi Sberbank Slovensko, s.r.o. a Ing. Marián Sidor, CSc.
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
Zmluva o zriadení záložného práva medzi Sberbank Slovensko, a.s. a Ing. Vladimír Daniška
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
Zmluva o zriadení záložného práva medzi Sberbank Slovensko, s.r.o. a SAJVA, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
Zmluva o zriadení záložného práva medzi Sberbank Slovnesko, a.s. a Ing. Gabriela Hlinková
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
Zápisnica z MVZ z 15.01.2014
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
Zápisnica z MVZ z 15.01.2014
  (Dátum doručenia: 17.02.2014)
Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 17.02.2014)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 17.02.2014)
Dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 22.01.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 22.01.2015)
Zápisnica z MVZ z 10.01.2015
  (Dátum doručenia: 22.01.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Dodatok č. 13 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Zápisnica z VZ z 8.12.2016
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Vladimír Daniška na EUROFINANCE, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu z VDV, s.r.o. na BADORANY, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Zápisnica z VZ z 03.02.2017
  (Dátum doručenia: 09.03.2017)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu a základného imania
  (Dátum doručenia: 09.03.2017)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. Vladimír Daniška na Ing. Miloš Jaroška
  (Dátum doručenia: 09.03.2017)
Dodatok č. 14 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 09.03.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 09.03.2017)
Dodatok č. 15 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Zápisnica z VZ z 20.03.2017
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. Vladimír Daniška na DMG, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z BADORANY, s.r.o. na DMG, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu a základného imania
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
Dodatok č. 16 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Zápisnica z VZ z 15.06.2017
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z EUROFINANCE, s.r.o. na VALMIN INVESTMENT, a.s.
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z EUROFINANCE, s.r.o. na SILERI Group, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z EUROFINANCE, s.r.o. na HERMETICA, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Gabriela Hlinková na HERMETICA, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Vladimír Daniška na ZENYRA, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu a základného imania
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 08.11.2017)
Zápisnica z VZ z 09.10.2017
  (Dátum doručenia: 08.11.2017)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z HERMETICA, s.r.o. na RNDr. Roman Kekeňák
  (Dátum doručenia: 08.11.2017)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z SAJVA, s.r.o. na RNDr. Roman Kekeňák
  (Dátum doručenia: 08.11.2017)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z SAJVA, s.r.o. na ZENYRA, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 08.11.2017)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladov a základného imania
  (Dátum doručenia: 08.11.2017)
Vyhlásenie o pristúpení k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 08.11.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  18.04.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Informácie o registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra