Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2045/B-Zbl

Obchodné meno: 
Bau3Mex a.s.
 
Sídlo: 
Príjazdná 7/A
Bratislava 831 07
 
IČO: 
35 761 903
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
09.03.1999
 
Uložené listiny: 
Úplné znenie stanov a.s. z 12.12.2003
  (Dátum doručenia: 21.01.2004)
Notárska zápisnica N 705/2003, Nz 115310/2003
  (Dátum doručenia: 21.01.2004)
Podpisové vzory - Ing. Peter Osvald, Mgr. Sidónia Bartová, Ing. Michal Hrabovec, Mgr. Michal Sallem, Ing. Dušan Ježík, Ing. Milan Kopernický
  (Dátum doručenia: 21.01.2004)
Úplné znenie stanov zo dňa 05.08.2004
  (Dátum doručenia: 24.08.2004)
Výročná správa za rok 2003, Účtovná závierka k 31.12.2003 a Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.01.2005)
Správa audítora a výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Účtovná závierka za rok 2004 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Úplné znenie stanov a.s. z 20.1.2006
  (Dátum doručenia: 03.02.2006)
Notárska zápisnica N 5/2006, Nz 286/2006, NCR1s 288/2006 + Dodatok č. 4 k stanovám
  (Dátum doručenia: 11.01.2006)
Úplné znenie stanov zo dňa 13.4.2006
  (Dátum doručenia: 19.04.2006)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 16.05.2006)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/10579-2/CR1 z 9.3.2006
  (Dátum doručenia: 06.04.2006)
Koncesná listina č. OŽP-A/2006/10576-2/CR1 z 9.3.2006
  (Dátum doručenia: 06.04.2006)
Notárska zápisnica N 47/2006, Nz 4106/2006, NCR1s 4099/2006 z 2.2.2006
  (Dátum doručenia: 06.04.2006)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Notárska zápisnica N 401/2006, Nz 23829/2006, NCR1s 23769/2006 z 15.6.2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Úplné znenie stanov zo dňa 2.1.2007
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
Výročná správa za rok 2006, Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
Úplné znenie stanov a.s. z 14.5.2007
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Podpisové vzory - Ing. Milan Plevák, Ing. Miroslav Gašpárek, Ing. Maroš Mačai
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 2.11.2007
  (Dátum doručenia: 30.11.2007)
Účtovná závierka za rok 2007, Výročná správa za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
  (Dátum doručenia: 13.06.2008)
Notárska zápisnica N 58/2007 Nz 12075/2007 NCRls 12082/2007 zo dňa 28.03.2007
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
Notárska zápisnica N 183/2007 Nz 39526/2007 NCRls 39235/2007 zo dňa 04.10.2007
  (Dátum doručenia: 15.11.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/45702-3/CR1 zo dňa 23.10.2007
  (Dátum doručenia: 15.11.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/45702-2/CR1 zo dňa 23.10.2007
  (Dátum doručenia: 15.11.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-17 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-16 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-14 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-13 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-12 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-11 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-10 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-9 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-8 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-7 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-6 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-5 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-4 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-3 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/4773-2 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/47773-15 zo dňa 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Notárska zápisnica N 802/2006 Nz 53835/2006 NCRls 53801/2006 zo dňa 12.12.2006
  (Dátum doručenia: 08.01.2007)
podpisový vzor - Ing. Milan Kopernický - 2x
  (Dátum doručenia: 27.11.2008)
úplné znenie stanov 21.11.2008 - 2x
  (Dátum doručenia: 27.11.2008)
znalecký posudok č. 2/2010 zo dňa 31.03.2010
  (Dátum doručenia: 08.04.2010)
kúpna zmluva Bau3Mex a.s. , BA a Apartments sro., BA
  (Dátum doručenia: 08.04.2010)
účtovná závierka 2009, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 14.07.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 14.07.2011)
účtovná závierka 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
úplné znenie stanov zo dňa 10.09.2009
  (Dátum doručenia: 06.10.2009)
zápisnica z avlného zhromaždenia zo dňa 10.09.2009
  (Dátum doručenia: 06.10.2009)
Notárska zápisnica N 515/2004
  (Dátum doručenia: 11.08.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.3.2005
  (Dátum doručenia: 24.03.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 16.05.2006)
účtovná závierka za rok 2012, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Notárska zápisnica N 1323/2015, Nz 18888/2015
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2015)
Notárska zápisnica N 879/2015 zo dňa 16.11.2015 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 19.11.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Rozhodnutie predstavenstva z 22.7.2015
  (Dátum doručenia: 27.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Rozhodnutie Obvodného banského úradu Banská Bystrica č. 2886/511/Ba-Sch/2005 z 13.3.2006
  (Dátum doručenia: 06.04.2006)
Zmluva o predaji časti podniku z 19.6.2006 medzi predávajúci: BauMex a.s. Bratislava a kupujúci: PEIN, a.s. Bratislava
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Zmluva o predaji časti podniku medzi Bau3Mex a.s.-predívajúci a BauLom s.r.o.-kupujúci z 27.7.2006
  (Dátum doručenia: 30.08.2006)
Notárska zápisnica N 208/2008 Nz 40742/2008 NCRls 40356/2008 zo dňa 30.09.0008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Kúpna zmluva z 1.4.20101
  (Dátum doručenia: 08.04.2010)
Znalecký posudok č. 2/2010
  (Dátum doručenia: 08.04.2010)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 08/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  24.05.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR