Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2407/B-Zbl

Obchodné meno: 
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
 
Sídlo: 
Nová 17
Pezinok 902 03
 
IČO: 
35 785 403
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
03.04.2000
 
Uložené listiny: 
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 25.07.2002)
Dodatok č. 2 k stanovám
  (Dátum doručenia: 25.07.2002)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej zmluve
  (Dátum doručenia: 25.07.2002)
Notárska zápisnica N 119/02, Nz 117/02
  (Dátum doručenia: 25.07.2002)
Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Správa audítora z 20.6.2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Správa audítora o výročnej správe
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Výročná správa spoločnosti
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Notárska zápisnica N 174/2003, Nz 46944/2003
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Notárska zápisnica N 419/02, Nz 409/02
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Súhlas so zvolením do funkcie a podpisový vzor - Ing. Bohumil Opeta, PaedDr. Mária Mislovičová
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2003
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Výročná správa spoločnosti za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia o schválení účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2003, listina prítomných.
  (Dátum doručenia: 04.11.2004)
Účtovná závierka za rok 2003, správa audítora k účtovnej závierke za rok 2003, výročná správa za rok 2003, správa audítora k výročnej správe za rok 2003.
  (Dátum doručenia: 04.11.2004)
Podpisové vzory - Ing. Jozef Valovič, Ing. Milan Ščasný, Ing. Rastislav Jurina
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2005
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Súhlas so zvolením do funkcie a podpisový vzor - Ing. Silvester Žák
  (Dátum doručenia: 22.08.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2005
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Výročná správa za rok 2005, Informácia o audite výročnej správy zo dňa 06.06.2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora zo dňa 20.03.2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.6.2006
  (Dátum doručenia: 27.09.2006)
Súhlas s menovaním do funkcie predsedu predstavenstva + Podpisový vzor - Juraj Gajdár
  (Dátum doručenia: 12.10.2006)
Notárska zápisnica N 248/2006, Nz 38295/2006, NCRIs 38146/2006
  (Dátum doručenia: 12.10.2006)
Notárska zápisnica N 260/2006, Nz 39944/2006, NCRIs 39774/2006
  (Dátum doručenia: 12.10.2006)
Zápisnica zo zadadnutia dozornej rady zo dňa 02.10.2006
  (Dátum doručenia: 12.10.2006)
Výročná správa za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.5.2007.
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby Č.P.: Lic - 71-18/2007
  (Dátum doručenia: 19.11.2007)
Účtovná závierka za rok 2007, audítorská správa
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2008
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
zápisnica z valného zhromaždenia 22.5.2009
  (Dátum doručenia: 04.06.2009)
výročná správa 31.3.2009
  (Dátum doručenia: 04.06.2009)
Výročná správa za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 03.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2010, Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Výročná správa za rok 2011, Zápisnica z valného zhromaždenia z 20.07.2012
  (Dátum doručenia: 09.08.2012)
výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
notársak zápisnica N 94/2013 NZ 4283/2013 NCRls 4402/2013 zo dňa 07.02.2013
  (Dátum doručenia: 11.02.2013)
súhlas s menovaním a podpisový vzor - Monika Husová zo dňa 07.02.2013
  (Dátum doručenia: 11.02.2013)
súhlas s menovaním a podpisový vzor - Peter Blažo zo dňa 07.02.2013
  (Dátum doručenia: 11.02.2013)
súhlas s menovaním a podpisový vzor - Mgr. Tomáš Šustek zo dňa 07.02.2013
  (Dátum doručenia: 11.02.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 11.1.2018
  (Dátum doručenia: 09.02.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.1.2018 o 18h
  (Dátum doručenia: 09.02.2018)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.1.2018 o 18:30
  (Dátum doručenia: 09.02.2018)
Notárska zápisnica N 668/2017 zo dňa 7.12.2017 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia, stanovy
  (Dátum doručenia: 09.02.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  20.04.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Informácie o registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra