Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10644/T-Zbl

Obchodné meno: 
KREDITSTAV a.s.
 
Sídlo: 
Rastislavova 1
Piešťany 921 01
 
IČO: 
36 225 746
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
22.12.1997
 
Uložené listiny: 
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Notárska zápisnica Nz 70/98, N 71/98
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Notárska zápisnica Nz 151/98, N 170/98
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Notárská zápisnica Nz 49/99, N 53/99
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 02.10.2003)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 02.10.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.10.2003)
Zápisnica z VZ 01.10.2003
  (Dátum doručenia: 02.10.2003)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Lubomír Mareček, Hradec Králové na Jozef Gomola, Piešťany
  (Dátum doručenia: 02.10.2003)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Lubomír Mareček, Hradec Králové na Ing. Ľubomír Buchman, Piešťany
  (Dátum doručenia: 02.10.2003)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Dr. Ing. František Glos, Piešťany na Ing. Ľubomír Buchman, Piešťany
  (Dátum doručenia: 02.10.2003)
Vyhlásenie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 02.10.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 02.01.2004)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 02.01.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.01.2004)
Zápisnica z VZ 23.12.2003
  (Dátum doručenia: 02.01.2004)
Vyhlásenie konateľa - Jozef Gomola, Piešťany
  (Dátum doručenia: 02.01.2004)
Podpisový vzor konateľa - Jozef Gomola, Piešťany
  (Dátum doručenia: 02.01.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 27.01.2004)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 27.01.2004)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 27.01.2004)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 27.01.2004)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 27.01.2004)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 27.01.2004)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 27.01.2004)
Zápisnica z VZ 17.05.2005
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Vyhlásenie konateľa o splatení vkladu
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Vyhlásenie spoločníka
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Vyhlásenie spoločníka
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 22.07.2005)
Súhlas s vymenovaním do funkcie
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Súhlas s vymenovaním do funkcie
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Znalecký posudok číslo 26/2005
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Notárska zápisnica č. N 8999/08, Nz 58502/08, NCRls 57948/08 z 11.12.2008 - Osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
Súhlas s vymenovaním do funkcie
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
Podpisové vzory : predseda predstavenstva - Rudolf Tomík, členovia predstavenstva - PhDr. Igor Medzay, Jozef Gomola
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
Stanovy - úplné znenie z 11.12.2008
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
Podpisové vzory členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Notárska zápisnica N 80/09, Nz 9372/09, NCRls 9455/09 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.05.2009)
List vedeniu spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2008
  (Dátum doručenia: 23.11.2009)
Dodatok k správe nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.11.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 23.11.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 23.11.2009)
Notárska zápisnica N 264/09, Nz 45453/09, NCRls 46095/09 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.12.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jozef Gomola
  (Dátum doručenia: 02.12.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ľubomír Buchman
  (Dátum doručenia: 02.12.2009)
Výročná správa 01-05/2009 + Účtovná závierka k 31.05.2009 + Správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Výročná správa 6/2009 - 5/2010
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Účtovná závierka k 31.05.2010
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 26.03.2012)
Účtovná závierka k 31.05.2011
  (Dátum doručenia: 26.03.2012)
Výročná správa 06/2010-05/2011
  (Dátum doručenia: 26.03.2012)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 03.04.2012)
Notárska zápisnica N 1259/2012, Nz 17036/2012, NCRls 17411/2012
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Notárska zápisnica N 748/2013, NZ 34988/2013, NCRls 35642/2013
  (Dátum doručenia: 10.10.2013)
Účtovná závierka za obdobie 01.06.2011 - 31.05
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.06.2011 - 31.05.tiff
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.06.2013 - 31.05.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.06.2013 - 31.05.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.06.2013 - 31.05.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.06.2013 - 31.05.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Rozhodnutie DUANT INVEST.zep
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Rozhodnutie KREDITSTAV.zep
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Zmluva o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
OV_zverejnenie navrhu zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
OV_ukončenie reštrukturalizácie.zep
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Účtovná závierka k 31.05.2012
  (Dátum doručenia: 01.03.2013)
Účtovná závierka k 31.05.2013
  (Dátum doručenia: 23.12.2013)
Notárska zápisnica N 110/2015, NZ 2819/2015, NCRls 2898/2015 - Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 29.01.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.06.2014 - 31.05.pdf
  (Dátum doručenia: 25.11.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.06.2014 - 31.05
  (Dátum doručenia: 25.11.2015)
Účtovná závierka za obdobie 06/2014 - 05/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.10.2016)
Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2015 - 05/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2016)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Jana Buchmanová
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady Dávid Gomola
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady Milada Gomolová
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2015 - 05/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2016 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2016 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR