Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3453/B-Zbl

Obchodné meno: 
Cromicron Energy a.s. v likvidácii
 
Sídlo: 
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
 
IČO: 
35 905 972
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
03.11.2004
 
Uložené listiny: 
Výročná správa spoločnosti za rok 2003
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Audítorská správa o overení výročnej správy zo dňa 19.07.2004
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2004, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Účtovná závierka za rok 2005 - správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 21.03.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
vyhlásenie 8.7.2008, správa nezávislého audítora 30.6.2008, účtovná závierka, výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora, výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 28.07.2009)
účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 8.1.2013
  (Dátum doručenia: 09.01.2013)
účtovná závierka za rok 2010, Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.12.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.10.2012)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Notárska zápisnica N 347/04, Nz 88982/04 zo dňa 10.12.2004
  (Dátum doručenia: 10.12.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.1.2013
  (Dátum doručenia: 06.02.2013)
Stanovy úplné znenie zo dňa 29.10.2012
  (Dátum doručenia: 31.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára z 14.9.2012, zoznam akcionárov
  (Dátum doručenia: 21.09.2012)
Stanovy z 19.12.2011
  (Dátum doručenia: 22.12.2011)
Notárska zápisnica N 310/2011, Nz 58405/2011, NVRls 59547/2011
  (Dátum doručenia: 22.12.2011)
Notárska zápisnica N 1/2010 Nz 16153/2010 NCRls 16435/2010 zo dňa 07.05.2010
  (Dátum doručenia: 10.05.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 10.05.2010
  (Dátum doručenia: 10.05.2010)
Stanovy a.s. zo dňa 10.05.2010
  (Dátum doručenia: 10.05.2010)
Notárska zápisnica N 18/2010, Nz 1254/2010, NCRls 1287/2010, plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 19.01.2010)
Stanovy z 19.1.2010
  (Dátum doručenia: 19.01.2010)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 13.1.2010
  (Dátum doručenia: 19.01.2010)
notárska zápisnica N 98/2010, Nz 35756/2010 zo dňa 05.10.2010
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
vyhlásenie zo dňa 15.10.2010
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
úplné znenie stanov zo dňa 15.10.2010
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
osvedčenie o živnosti č. OŽP-A/2010/48256-2 zo dňa 07.10.2010
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
Stanovy z 15.10.2010
  (Dátum doručenia: 15.10.2010)
Stanovy a.s. z 10.5.2010
  (Dátum doručenia: 10.05.2010)
Stanovy z 19.1.2010
  (Dátum doručenia: 19.01.2010)
Stanovy z 16.12.2009
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
Stanovy z 4.8.2008
  (Dátum doručenia: 07.08.2008)
Úplné znenie Stanov zo dňa 16.12.2009
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
Notárska zápisnica N 502/209, Nz 53609/2009, NCRls 54226/2009
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
Rozhodnutie štatutárneho orgánu zo dňa 20.04.2009
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Úplné znenie stanov zo dňa 21.04.2009
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
zmluva 30.07.2008, výpis z katastra 02.06.2008
  (Dátum doručenia: 07.08.2008)
rozhodnutie jediného akcionára 30.07.2008 formou notárskej zápisnice N 5609/2008, vyhlásenie 30.07.2008, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 30.07.2008
  (Dátum doručenia: 07.08.2008)
Čestné vyhlásenie o jedinom akcionárovi z 3.4.2006
  (Dátum doručenia: 07.04.2006)
Čestné vyhlásenie o zmenách pobytov členov orgánov spoločnosti z 3.4.2006
  (Dátum doručenia: 07.04.2006)
Vyhlásenie o vnesení a zložení vkladu zo dňa 20.10.2004
  (Dátum doručenia: 26.10.2004)
Podpisový vzor Zuzana Šušlová
  (Dátum doručenia: 26.10.2004)
Notárska zápisnica N 458/2004, Nz 75 760/2004
  (Dátum doručenia: 26.10.2004)
Notárska zápisnica N 347/04 zo dňa 10.12.2004
  (Dátum doručenia: 06.03.2013)
Úplne znenie stanov zo dňa 18.2.2013
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Rozhodnutie jedineho akcionara 1 zo dňa 13.2.2013
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Rozhodnutie jedineho akcionara formou Notárskej zápisnice N 187/2013 zo dňa 18.2.2013
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Rozhodnutie jedineho akcionara zo dňa 18.2.2013
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Rozhodnutie jedineho akcionara zo dňa 18.2.2013
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ján Slabý
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Podpisový vzor vedúceho odštepného závodu - Ing. Ján Slabý, zo dňa 18.2.2013
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Vyhlasenie statutarneho organu
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Zmluva o predaji podniku.zep
  (Dátum doručenia: 02.10.2013)
Úplne znenie stanov zo dňa 11.4.2014
  (Dátum doručenia: 12.05.2014)
uctovna zavierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
vyhlasenie statutarneho organu .zep
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
vyhlásenie štatutárneho orgánu.zep
  (Dátum doručenia: 29.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2014)
Stanovy - úplné znenie zo dňa 8.1.2013
  (Dátum doručenia: 09.01.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.09.2015)
Správa audítora a výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 22.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.12.2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 10/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.12.2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 10/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.12.2017)
Rozhodnutie jedineho akcionara.zep
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  25.09.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR