Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  2807/V-Zbl

Obchodné meno: 
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Šafárikova 124
Rožňava 048 01
 
IČO: 
31 668 861
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
17.03.1993
 
Uložené listiny: 
Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2004 - 1x
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Konsolidovaná účtovná závierka a správa audítora za rok 2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 18.01.2007)
Audítorská správa 2003
  (Dátum doručenia: 25.10.2004)
Živnostenský list č. Žo-2005/00735/2/
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Živnostenský list č. Žo-2005/00927/2/
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Spoločenská zmluva zo dňa 10.5.2005
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Koncesná listina č. Žo-2004/01822/2/
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Zápisnica z MVZ zo dňa 6.4.2005
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Potvrdenie o splatení zákl. imania
  (Dátum doručenia: 03.03.2006)
Úplné znenie SZ zo dňa 23.12.2002 - 1x
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Konsolid. účt. závierka, 1996
  (Dátum doručenia: 19.06.1997)
Výročná správa a správa audítora 2006
  (Dátum doručenia: 22.10.2007)
Konsolidovaná účt. závierka 2006 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.10.2007)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Spol.zmluva
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Záp.z VZ
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Ž.L.č.OŽP-Z/2008/00709-2
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Ž.L.č.OŽP-Z/2008/00709-3
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Ž.L.č.OŽP-Z/2008/00709-4
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Ž.L.č.OŽP-Z/2008/00709-5
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Ž.L.č.OŽP-Z/2008/00709-6
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Ž.L.č.OŽP-Z/2008/00709-7
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Ž.L.č.OŽP-Z/2008/00709-8
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Ž.L.č.OŽP-Z/2008/00709-9
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Ž.L.č.OŽP-Z/2008/00709-10
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Ž.L.č.OŽP-Z/2008/00709-11
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
účtovná závierka 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.10.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 29.10.2009)
konsolidovaná účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 29.10.2009)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do ZI a ZI, zmena SZ a úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 30.11.2010)
vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 30.11.2010)
vyhlásenie - 3x
  (Dátum doručenia: 30.11.2010)
správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 30.11.2010)
účtovná závierka k 30.09.2010
  (Dátum doručenia: 30.11.2010)
účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 30.11.2010)
Účtovná závierka 2010 konsolidovaná, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Účtovná závierka 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Účtovná závierka 2009 konsolidovaná
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Účtovná závierka 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Osvedčenie č. ObU-RV-OZP-2012/00769-2
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Výpis zo živnostenského registra
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Rozhodnutie valného zhromaždenia a zmena a úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Výročná správa 2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Konsolidovaná správa audítora 2011
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Správa audítora 2011
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Výročná správa 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Konsolidovaná správa audítora 2012
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Správa audítora 2012
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 14.04.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Kúpna zmluva (nehnuteľnosť)
  (Dátum doručenia: 11.08.2015)
Znalecký posudok č. 91/2015
  (Dátum doručenia: 11.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.tiff
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 29.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 29.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 29.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.10.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 22.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.11.2010)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.11.2010)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 08.02.2018)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 08.02.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 08.02.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  15.08.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR