Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  808/S-Zbl

Obchodné meno: 
Letisko Sliač, a.s.
 
Sídlo: 
Letisko Sliač
Sliač 962 31
 
IČO: 
36 633 283
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.2005
 
Uložené listiny: 
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 14.12.2004)
Čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 14.12.2004)
NZ 89619/2004
  (Dátum doručenia: 14.12.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 14.12.2004)
Znalecký posudok
  (Dátum doručenia: 14.12.2004)
Rozhodnutie Minist. dopravy, pôšt a telekomunikácii SR
  (Dátum doručenia: 14.12.2004)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 12.01.2006)
rozhodnutie jediného akcionára NZ 62705/05
  (Dátum doručenia: 12.01.2006)
stanovy
  (Dátum doručenia: 12.01.2006)
Rozhodnutie Leteckého úradu SR
  (Dátum doručenia: 12.01.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
zápisnica z valného zhromaždenia - NZ 12059/07
  (Dátum doručenia: 26.04.2007)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 26.04.2007)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
zápisnica z Valného zhromaždenia - NZ 16155/2008
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
NZ 60775/08 - zápisnica + stanovy
  (Dátum doručenia: 30.12.2008)
stanovy
  (Dátum doručenia: 13.02.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Osvedčenie o priebehu VZ + Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
ŽL
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 03.11.2009)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 02.05.2012)
výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 02.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.01.2011)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 19.01.2011)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 02.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 25.01.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 25.01.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.01.2013)
Súhlas s vymenovaním do funkcie
  (Dátum doručenia: 04.06.2013)
Súhlas s vymenovaním do funkcie
  (Dátum doručenia: 04.06.2013)
Súhlas s vymenovaním do funkcie
  (Dátum doručenia: 04.06.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.06.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.07.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.07.2013)
Vyhlasenie statutarneho organu o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 23.07.2013)
Zapisnica z rozhodnutia jedineho akcionara formou NZ.zep
  (Dátum doručenia: 29.01.2014)
Znalecky posudok.zep
  (Dátum doručenia: 29.01.2014)
Stanovy akciovej spolocnosti.zep
  (Dátum doručenia: 29.01.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
VS 2012 + ÚZ 2012 + Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 06.11.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.03.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.10.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.11.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.11.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 22.11.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.01.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
osvedčenie o prievehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Súhlas s vymenovaním do funkcie
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
Súhlas s vymenovaním do funkcie
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
Súhlas s vymenovaním do funkcie
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
Súhlas s vymenovaním do funkcie
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 03.08.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 51/RA-2016.zep
  (Dátum doručenia: 03.08.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 52/RA-2016.zep
  (Dátum doručenia: 03.08.2016)
Súhlas s vymenovaním do funkcie - Schaller.zep
  (Dátum doručenia: 03.08.2016)
Súhlas s vymenovaním do funkcie - Korytiak.zep
  (Dátum doručenia: 03.08.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Súhlas so zvolením do funkcie.zep
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 26.01.2017)
rozhodnutie jediného akcionára+stanovy
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
záisnica z volebnej komisie členov dozornej rady 1.kolo
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
zápisnica z volebnej komisie členov dozornej rdy 2.kolo
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.03.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  19.04.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Informácie o registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra