Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  823/S-Zbl

Obchodné meno: 
Hydro Extrusion Slovakia a.s.
 
Sídlo: 
Na Vartičke 7
Žiar nad Hronom 965 01
 
IČO: 
36 638 927
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
21.06.2005
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica NZ 36119/2005
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
Znalecký posudok č. 20/2005
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
Znalecký posudok č. 19/2005
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
NZ 22832/2005, stanovy
  (Dátum doručenia: 13.06.2005)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 13.06.2005)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 13.06.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 13.06.2005)
kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
zmluvy o prevode majetku a pohľadávok
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
Znalecký posudok - dodatok 1
  (Dátum doručenia: 31.01.2006)
Opravná doložka k Nz 36119/05
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Opravné vyhlásenie vkladateľa
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Znalecký posudok č. 14/2005
  (Dátum doručenia: 08.08.2005)
Znalecký posudok č. 17/2005
  (Dátum doručenia: 08.08.2005)
správa nezávislého audítora 2005
  (Dátum doručenia: 07.07.2006)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 07.07.2006)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 01.03.2006)
vyhlásenie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.03.2006)
protokol o výsledku II.kola volieb
  (Dátum doručenia: 14.03.2006)
účtovná záveirka 2006
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
správa audíatora 2006
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
správa audíatora 2007
  (Dátum doručenia: 17.07.2008)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 17.07.2008)
účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 14.07.2009)
správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 14.07.2009)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 30.09.2010)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
ÚZ 2010 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
ÚZ 2011
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
ÚZ 2011+Výročná správa+Výrok audítorov
  (Dátum doručenia: 17.12.2012)
podpisový vzor člena
  (Dátum doručenia: 24.10.2011)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 28.10.2011)
Osvedčenie ŽR
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.09.2010)
rozhodnutie jediného akcionára + stanovy
  (Dátum doručenia: 20.09.2010)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.10.2010)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
Osvedčenie ŽR
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
NZ 23745/11 - Rozhodnutie jedin. akcionára
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
notár.zápisnica - stanovy
  (Dátum doručenia: 18.10.2011)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.10.2011)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 03.09.2013)
ÚZ 2012 + AS 2012
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 17.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 17.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 17.02.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2016)
Výpis zo živnostenského registra.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára a uplne znenie stanov spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára - NZ 29771/2013
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
Notárska zápisnica.zep Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.12.2017)
Stanovy - úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 15.12.2017)
Splnomocnenie.zep
  (Dátum doručenia: 15.12.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 21.12.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 21.12.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 21.12.2017)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 21.12.2017)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 21.12.2017)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 21.12.2017)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 21.12.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 28.02.2018)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 28.02.2018)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 28.02.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 28.02.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára - NZ 39784/2006 + STANOVY
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
ŽL
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.11.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  12.12.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR