Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10414/T-Zbl

Obchodné meno: 
HOREZZA, a.s.
 
Sídlo: 
Teplická 81
Piešťany 921 01
 
IČO: 
36 280 127
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
07.02.2006
 
Uložené listiny: 
Znalecký posudok č. 8-2006
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Notárska zápisnica N 736/2006, Nz 47678/2006, NCRls 47394/2006
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Prehlásenie predsedu dozornej rady
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Prehlásenie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 24.04.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Notárska zápisnica N 209/07, Nz 22408/07, NCRls 22296/07
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007 + Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Notárska zápisnica č. N 189/08, Nz 24422/08, NCRls 24146/08 z 9.6.2008 - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť VZ
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
Stanovy - úplné znenie z 28.6.2008
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára + Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 12.08.2009)
Vzdanie sa funkcie člena predstvenstva - Ing. Terézia Vančová
  (Dátum doručenia: 12.08.2009)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
Notárska zápisnica N 48/2006, Nz 3428/2006, NCRls 3410/2006
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Notárska zápisnica N 44/2006, Nz 3036/2006, NCRls 3015/2006 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Marián Líškay, Žilina
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Hubert Hell, Zvolen
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Marián Jakubík, Piešťany
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Podpisový vzor vedúceho odštepného závodu Ing. Milan Sliacky, Zvolen
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Podpisový vzor vedúceho odštepného závodu Jaroslav Guoth, Poprad
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Podpisový vzor vedúceho odštepného závodu Michal Danác, Piešťany
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Vyhlásenie člena dozornej rady I.
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Vyhlásenie člena dozornej rady II.
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Vyhlásenie člena dozornej rady III.
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára č. SEFIM-62-31/2010
  (Dátum doručenia: 15.11.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára č. SEFIM-62-32/2010
  (Dátum doručenia: 15.11.2010)
Notárska zápisnica N 297/11, Nz 24191/11, NCRls 24799/11
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.09.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 28.09.2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 28.09.2011)
Návrh zmluvy o zlúčení akciových spoločností
  (Dátum doručenia: 06.05.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.08.2012)
Notárska zápisnica N 343/2013, Nz 20760/2013, NCRIs 21184/2013
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Notárska zápisnica N 339/2013, Nz 20689/2013, NCRIs 21118/2013
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.10.2012)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady z 28.11.2012
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Rozhodnutie Krajského úradu pre cestnú dopravu
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Zápisnica z voľby členov 3dr
  (Dátum doručenia: 30.09.2013)
Notárska zápisnica N 121/2013, Nz 4810/2013, NCRls 4929/2013
  (Dátum doručenia: 08.03.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 08.03.2013)
Podpisový vzor Ing. Štefan Ráž
  (Dátum doručenia: 07.05.2013)
Podpisový vzor Ing. Štefan Ráž
  (Dátum doručenia: 07.05.2013)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. JUDr. Stanislav Brečka LLM, PhD.
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
Výročná správa za rok 2012 + Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
Notárska zápisnica N 678/2013, Nz 30425/2013, NCRls 31005/2013
  (Dátum doručenia: 18.09.2013)
Zápisnica z voľby člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 18.09.2013)
Stanovy a.s
  (Dátum doručenia: 11.10.2013)
Vzdanie sa funkcie člena Ing. Gabriela Ondrejková
  (Dátum doručenia: 11.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 01.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 20.07.2016
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 15.07.2016
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Ľubomír Háberl
  (Dátum doručenia: 27.12.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Vlastimil Vyšňovský
  (Dátum doručenia: 27.12.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Daniela Kurtulíková
  (Dátum doručenia: 30.01.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 11.01.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 01.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.03.2017)
Notárska zápisnica N 155/2017, Nz 2988/2017, NCRls 3041/2017
  (Dátum doručenia: 02.03.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 28.02.2017 o 13.30 hod.
  (Dátum doručenia: 15.03.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 28.02.2017 o 14.00 hod.
  (Dátum doručenia: 15.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 08.09.2017
  (Dátum doručenia: 04.10.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 28.02.2017
  (Dátum doručenia: 04.10.2017)
Zápisnica z 8. zasadnutia predstavenstva z 19.09.2017
  (Dátum doručenia: 04.10.2017)
Podpisový vzor člena prestavenstva Ing. Igor Naňo
  (Dátum doručenia: 04.10.2017)
Notárska zápisnica N 1317/2017, Nz 31545/2017, NCRls 32398/2017
  (Dátum doručenia: 04.10.2017)
Čestné vyhlásenie o zániku funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 19.10.2017)
Čestné vyhlásenie o predmetoch podnikania
  (Dátum doručenia: 19.10.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.10.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 24.10.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.10.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.11.2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Miloslava Slížová
  (Dátum doručenia: 14.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.03.2018)
Podpisový vzor PhDr. et Mgr. Martin Hudec
  (Dátum doručenia: 05.03.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára z 31.10.2017
  (Dátum doručenia: 05.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR