Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10170/T-Zbl

Obchodné meno: 
HÍLEK a spol., a.s.
 
Sídlo: 
Vajanského 24
Senica 905 01
 
IČO: 
36 239 542
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
04.10.2000
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica Nz 75970/03, N 427/03
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva - Vladimír Fiala, Šaštín - Stráže
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Návrh kandidátky
  (Dátum doručenia: 13.04.2004)
Písomný súhlas člena predstavenstva - Jarmila Bestrová, Buková
  (Dátum doručenia: 13.04.2004)
Oznam o vypísaní volieb
  (Dátum doručenia: 13.04.2004)
Zápisnica z rokovania DR 07.04.2004
  (Dátum doručenia: 13.04.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jarmila Bestrová, Buková
  (Dátum doručenia: 13.04.2004)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 13.04.2004)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Notárska zápisnica Nz 50030/04, N 337/04
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Notárska zápisnica N 191/05, Nz 25195/05, NCRls 24844/05
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 22.08.2005)
Znalecký posudok 129/2000
  (Dátum doručenia: 22.08.2005)
Znalecký posudok 130/2000
  (Dátum doručenia: 22.08.2005)
Znalecký posudok 83/2005
  (Dátum doručenia: 22.08.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 02.11.2005)
Návrh kandidáta
  (Dátum doručenia: 08.02.2006)
Súhlas s kandidatúrou
  (Dátum doručenia: 08.02.2006)
Oznam o vypísaní volieb
  (Dátum doručenia: 08.02.2006)
Zápisnica z rokovania DR 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 08.02.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Zdenko Daňa, Senica
  (Dátum doručenia: 08.02.2006)
Žiadosť o uvolenenie z funkcie - Benedikt Lučan, Hlboké
  (Dátum doručenia: 08.02.2006)
Oznámenie o odstúpení z funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.02.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Notárska zápisnica N 258/2006, Nz 22378/2006, NCRls 22295/2006
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Zoznamy akcionárov
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Dodatok č. 7 k stanovám
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.12.2006)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Jozef Hílek, Štefanov
  (Dátum doručenia: 21.12.2006)
Notárska zápisnica N 53/07, Nz 8343/07, NCRls 8394/07
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Zápisnica z VZ 02.03.2007
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Licencia č.p.: LIC-25-18/2006
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Zápisnica z VZ 11.05.2007
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Správy DR
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Zápisnica z dozornej rady z 1.8.2008
  (Dátum doručenia: 05.08.2008)
Zápisnica z VZ 4.9.2008
  (Dátum doručenia: 09.09.2008)
Notárska zápisnica č. N 191/08, Nz 37057/08, NCRls 36686/08 z 4.9.2008 - Osvedčenie z VZ 4.9.2008 + Dodatok č. 9 k stanovám
  (Dátum doručenia: 09.09.2008)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 09.09.2008)
Stanovy - úplné znenie z 4.9.2008
  (Dátum doručenia: 09.09.2008)
Audítorská správa za rok 2007 + Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.09.2008)
Notárska zápisnica N 358/08, Nz 59725/08, NCRls 59227/08
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Notárska zápisnica N 262/09, Nz 22143/09, NCRls 22527/09
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Upísanie nových akcií
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Zápisnica z VZ 30.06.2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Zápisnica z VZ 30.09.2010
  (Dátum doručenia: 02.11.2010)
Audítorská správa 2009
  (Dátum doručenia: 02.11.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 02.11.2010)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 19.11.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka 28.12.2010
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka 15.11.2010
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Zápisnica z MVZ 15.11.2010
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Notárska zápisnica N 561/10, Nz 58648/10, NCRls 59366/10
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Notárska zápisnica N 562/10, Nz 58652/10, NCRls 59370/10 - Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Zápisnica z VZ 30.06.2011
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Zápisnica z VZ 14.06.2012
  (Dátum doručenia: 20.06.2012)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.06.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 20.06.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 20.06.2012)
Notárska zápisnica N 257/2013, Nz 22724/2013
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
Upísanie nových akcií
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
Vzdanie sa prednostného upisania novych akcii
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
Vyzva na upisanie novych akcii
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
Vyhlasenie o zmene splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
Zápisnica z dr
  (Dátum doručenia: 13.03.2013)
Zápisnica č. 2/2013
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Zápisnica č. 3/2013
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.08.2013)
Audítorská spáva rok 2012
  (Dátum doručenia: 20.08.2013)
Stanovy úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.08.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 20.08.2013)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 28.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Notárska zápisnica N 274/2015, Nz 22696/2014, NCRls 23206/2014 - osvedčenie z MVZ spoločnosti HÍLEK a spol., a.s.
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Notárska zápisnica N 275/2015, Nz 22725/2015, NCRls 23228/2015 - rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti PETROLGAS, a.s.
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Notárska zápisnica N 276/2015, Nz 22799/2015, NCRls 23235/2015 - Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti EUROSTAVBY, a.s.
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Notárska zápisnica N 277/2015, Nz 22738/2015, NCRls 23241/2015 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Zápisnica č. II/2016 z rokovania predstavenstva z 29.02.2016
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Zápisnica č. 1/2016/ZDR z rokovania Dozornej rady z 29.02.2016
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Benedikt Lučan
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2016)
Notárska zápisnica N 226/2016, Nz 19786/2016, NCRls 20356/2016
  (Dátum doručenia: 13.06.2016)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 13.06.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 13.06.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Jana Löfflerová
  (Dátum doručenia: 13.12.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Jaroslav Hílek
  (Dátum doručenia: 13.12.2016)
Zápisnica č. 04/2016/ZDR z rokovania Dozornej rady z 06.12.2016
  (Dátum doručenia: 13.12.2016)
Zápisnica z rokovania predstavenstva z 08.12.2016
  (Dátum doručenia: 13.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  22.05.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR