Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  108/P

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
  (od: 15.06.2012)
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok so sídlom v Kežmarku
  (od: 09.07.1997 do: 14.06.2012)
Poľnohospodárske družstvo podielníkov Kežmarok so sídlom v Kežmarku
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kežmarku
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Sídlo: 
Nad traťou 1
Kežmarok 060 01
  (od: 15.06.2012)
Nad traťou 1
Kežmarok 060 13
  (od: 28.03.2000 do: 14.06.2012)
Kežmarok 060 13
  (od: 15.04.1993 do: 27.03.2000)
Kežmarok 060 01
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
IČO: 
00 199 702
  (od: 12.02.1992)
Deň zápisu: 
12.02.1992
  (od: 12.02.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 12.02.1992)
Predmet činnosti: 
ohýbanie a strihanie plechov
  (od: 15.04.1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárs- kych výrobkov na účely spracovania a ďal- šieho predaja
  (od: 15.04.1993)
zemné práce kolovými mechanizačnými prostriedkami a prevádzkovanie kompresora
  (od: 17.11.1998)
oprava hydraulických valcov, nakladačov, zubových čerpadiel, zdvihákov
  (od: 17.11.1998)
opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
  (od: 17.11.1998)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojený so službami
  (od: 17.11.1998)
veľkoobchod -- nákup, skladovanie a predaj zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov
  (od: 28.03.2000)
pohostinská činnosť
  (od: 09.04.2003)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 12.05.2003)
služby poskytované v pôdohospodárskej produkcii
  (od: 12.05.2003)
čistenie a dezinfekcia dopravných prostriedkov
  (od: 24.03.2006)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 16.05.2006)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (od: 16.05.2006)
výroba kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu
  (od: 15.06.2012)
banské oprávnenie: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom /§2 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb./ - zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia lomov /§2 písm. c) zákona č. 51/1988 Zb./ - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním /§2 písm. d) zákona č. 51/1988 Zb./ - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písm. b) až d) /§2 písm. e) zákona č. 51/1988 Zb./ - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov /§3 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb./
  (od: 21.05.2021)
výroba a predaj potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
práce a služby pre členov a občanov, ktoré spočívajú najmä v poskytovaní traktorov, nákladných automobilov, strojov na zemné práce a ostatných technických prostriedkov a mechanizmov, ktoré vlastní družstvo, pri práci a poskytovaní služieb sa bude družstvo riadiť podľa zásad schválených predstavenstvom družstva
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
obchodná činnosť spočívajúca v predaji poľnohospodárskych, potravinárskych a iných produktov, svojich finálnych produktov rastlinnej a živočíšnej výroby a taktiež ďalších produktov iných výrobcov, predaj sa uskutoční vo vlastných predajniach
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
opravárenská činnosť hydraulických valcov, nakladačov radu VN, zubových čerpadiel a zdvihákov rôznych typov
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
prevádzkovanie ohýbačky a hydraulických nožníc typu CNTA 2000/10
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
ubytovacia činnosť
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
oprava malých agregátov, štartérov, dynám, alternátorov a pod. a ich následný predaj
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
bitúnok - spracovanie mäsa a výroba výrobkov
  (od: 15.04.1993 do: 27.03.2000)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 15.04.1993 do: 27.03.2000)
ubytovacia činnosť po triedu
  (od: 15.04.1993 do: 27.03.2000)
zemné práce kolovými mech. prostr. a prevádzkovanie kompresora
  (od: 15.04.1993 do: 16.11.1998)
oprava hydraulických valcov, nakladačov, zubových čerp., zdvihákov
  (od: 15.04.1993 do: 16.11.1998)
výroba nábytku a vykonávanie bežných stolárskych prác
  (od: 15.04.1993 do: 27.03.2000)
cestná nákladná doprava
  (od: 15.04.1993 do: 15.05.2006)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 15.04.1993 do: 15.05.2006)
závodná jedáleň - kuchyňa ( výroba a predaj jedál)
  (od: 15.04.1993 do: 08.04.2003)
bufet - predaj potravín a výrobkov
  (od: 15.04.1993 do: 08.04.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.04.1993)
predstavenstvo
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Ing. Vladimír Baran - Predseda predstavenstva
Gen. Ludvíka Svobodu 630/4
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021)
Jozef Koššár - Podpredseda predstavenstva
8. mája 900/26
Ľubica 059 71
Vznik funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021)
Ing. Dana Maniaková - Člen predstavenstva
64
Mlynčeky 059 76
Vznik funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021)
Ing. Tomáš Rataj - Člen predstavenstva
Rakúsy 137
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021)
Ing. Marek Benč - Člen predstavenstva
Lanškrounská 1611/6
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021)
Miroslav Wansner - Člen predstavenstva
Slovenská Ves 201
Slovenská Ves 059 02
Vznik funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021)
Jozef Kolek - Člen predstavenstva
Poľná 1171/33
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021)
Ing. Vladimír Baran - člen; od 14.12.2001
gen. Svobodu 4
Spišská Belá
  (od: 25.01.2002 do: 22.03.2004)
Ing. Vladimír Baran - člen
Ludvíka Svobodu 630/4
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 13.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 04.02.2016)
Ing. Vladimír Baran - člen
Ludvíka Svobodu 630/4
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 13.12.2010 Skončenie funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 04.02.2016)
Ing. Vladimír Baran - člen; od 14.12.2001
gen. Svobodu 4
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 14.12.2001
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Ing. Vladimír Baran - člen; od 14.12.2001
gen. Svobodu 4
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 14.12.2001 Skončenie funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Ing. Vladimír Baran - Predseda predstavenstva
Ludvíka Svobodu 630/4
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 14.04.2021)
Ing. Vladimír Baran - Predseda predstavenstva
Ludvíka Svobodu 630/4
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 11.12.2015 Skončenie funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021 do: 14.04.2021)
Ing. Pavel Benč - predseda
Lanškrounská 6
Kežmarok
  (od: 25.01.2002 do: 22.03.2004)
Ing. Pavol BENČ - podpredseda
Lanškrounská 6
Kežmarok
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Ing. Pavol Benč - podpredseda
Lanškrounská 6
Kežmarok
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Ing. Pavol Benč - podpredseda
Lanškrounská 6
Kežmarok
  (od: 09.07.1997 do: 24.01.2002)
Ing. Marek Benč - Člen predstavenstva
Lanškrounska 1611/6
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 10.03.2017
  (od: 11.04.2017 do: 14.04.2021)
Ing. Marek Benč - Člen predstavenstva
Lanškrounska 1611/6
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 10.03.2017 Skončenie funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021 do: 14.04.2021)
Ing. Pavel Benč - predseda
Lanškrounská 1611/6
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 14.12.2001
  (od: 22.03.2007 do: 25.01.2011)
Ing. Pavel Benč - predseda
Lanškrounská 1611/6
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 14.12.2001 Skončenie funkcie: 12.11.2010
  (od: 26.01.2011 do: 25.01.2011)
Ing. Pavel Benč - predseda
Lanškrounská 6
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 14.12.2001
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Ján Budzák
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Ing. Július DANIŠ - predseda
Družstevná 87
Spišská Belá
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Ing. Július Daniš - predseda
Družstevná 87
Spišská Belá
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Ing. Július Daniš - predseda
Družstevná 87
Spišská Belá
  (od: 09.07.1997 do: 24.01.2002)
MVDr. Ervín Debre - člen
Lanškrounska
Kežmarok
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Žofia Drobotová - člen
55
Mlynčeky
Vznik funkcie: 28.02.1997 Skončenie funkcie: 27.02.2004
  (od: 09.07.1997 do: 22.03.2004)
Jozef Dvorožňák - člen
Gerlachovská 48/28
Malý Slavkov 060 01
Vznik funkcie: 13.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 04.02.2016)
Jozef Dvorožňák - člen
Gerlachovská 48/28
Malý Slavkov 060 01
Vznik funkcie: 13.12.2010 Skončenie funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 04.02.2016)
Ján Gallik - člen
Lomnická 228/4
Malý Slavkov 060 01
Vznik funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 04.02.2016)
Ján Gallik - člen
Lomnická 228/4
Malý Slavkov 060 01
Vznik funkcie: 02.03.2007 Skončenie funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 04.02.2016)
Anton Garstka - člen
Petržalská 5
Kežmarok
  (od: 15.06.2001 do: 22.03.2004)
Anton Garstka - člen
Petržalská 5
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 09.03.2001
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Anton Garstka - člen
Petržalská 5
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 09.03.2001 Skončenie funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Mikuláš Glovňa - člen
30
Stráne pod Tatrami
  (od: 09.07.1997 do: 24.01.2002)
Ján Heldák - člen; od 14.12.2001
78
Rakúsy
  (od: 25.01.2002 do: 22.03.2004)
Miroslav Heldák - člen; od 14.12.2001
293
Slovenská Ves
  (od: 25.01.2002 do: 22.03.2004)
Ján Heldák - člen; od 14.12.2001
78
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 14.12.2001
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Ján Heldák - člen; od 14.12.2001
78
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 14.12.2001 Skončenie funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Miroslav Heldák - člen; od 14.12.2001
293
Slovenská Ves 059 02
Vznik funkcie: 14.12.2001
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Miroslav Heldák - člen; od 14.12.2001
293
Slovenská Ves 059 02
Vznik funkcie: 14.12.2001 Skončenie funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Mária Heldáková
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Ing. Estera Jandová - člen
Lanškrounska 16
Kežmarok
  (od: 09.07.1997 do: 22.03.2004)
Ing. Estera Jandová - člen
Lanškrounska 16
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.02.1997
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Ing. Estera Jandová - člen
Lanškrounska 16
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.02.1997 Skončenie funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Ing. Estera Jandová - Člen predstavenstva
Lanškrounska 1608/16
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 10.04.2017)
Ing. Estera Jandová - Člen predstavenstva
Lanškrounska 1608/16
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 11.12.2015 Skončenie funkcie: 10.03.2017
  (od: 11.04.2017 do: 10.04.2017)
Ing. Estera Jandová - podpredseda
Lanškrounska 1608/16
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 25.01.2011)
Ing. Estera Jandová - podpredseda
Lanškrounska 1608/16
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 02.03.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 25.01.2011)
Ing. Estera Jandová - predseda
Lanškrounska 1608/16
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 13.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 04.02.2016)
Ing. Estera Jandová - predseda
Lanškrounska 1608/16
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 13.12.2010 Skončenie funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 04.02.2016)
Rudolf Kailing
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Juraj Klag
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Juraj Klag - člen
Kukurelliho 3
Kežmarok
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Juraj Klag - člen
Kukurelliho 3
Kežmarok
  (od: 09.07.1997 do: 24.01.2002)
Štefan Kolek - člen
Poľná 33
Kežmarok
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Štefan Kolek - člen
Poľná 33
Kežmarok
  (od: 09.07.1997 do: 22.03.2004)
Štefan Kolek - člen
Poľná 1171/33
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 12.02.1992
  (od: 22.03.2007 do: 04.02.2016)
Štefan Kolek - člen
Poľná 1171/33
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 12.02.1992 Skončenie funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 04.02.2016)
Štefan Kolek - člen
Poľná 33
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 12.02.1992
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Ondrej Kostka - člen; od 14.12.2001
K. Kuzmányho 25
Kežmarok
  (od: 25.01.2002 do: 22.03.2004)
Ondrej Kostka - člen; od 14.12.2001
K. Kuzmányho 25
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 14.12.2001
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Ondrej Kostka - člen; od 14.12.2001
K. Kuzmányho 25
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 14.12.2001 Skončenie funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Jozef Koššár - člen
Školská 1055/9
Ľubica 059 71
Vznik funkcie: 13.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 04.02.2016)
Jozef Koššár - člen
Školská 1055/9
Ľubica 059 71
Vznik funkcie: 13.12.2010 Skončenie funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 04.02.2016)
Jozef Koššár - Podpredseda predstavenstva
Školská 1055/9
Ľubica 059 71
Vznik funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 14.04.2021)
Jozef Koššár - Podpredseda predstavenstva
Školská 1055/9
Ľubica 059 71
Vznik funkcie: 11.12.2015 Skončenie funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021 do: 14.04.2021)
Jozef Leško
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Jozef Lorencovič - člen
Možiarska 3
Kežmarok
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Jozef Lorencovič - člen
Možiarska 3
Kežmarok
  (od: 09.07.1997 do: 24.05.1999)
Jozef Lorncovič
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Ing. Anton Mačák - člen
68
Mlynčeky
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Ing. Anton Mačák - člen
68
Mlynčeky
  (od: 09.07.1997 do: 22.03.2004)
Ing. Anton Mačák - člen
68
Mlynčeky 059 76
Vznik funkcie: 11.12.1992
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Ing. Anton Mačák - člen
68
Mlynčeky 059 76
Vznik funkcie: 11.12.1992 Skončenie funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
František Mačičák
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Dana Maniaková - člen
Petržalská 1635/19
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 13.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 14.04.2021)
Dana Maniaková - člen
Petržalská 1635/19
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 13.12.2010 Skončenie funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021 do: 14.04.2021)
Ing. Pavel Monček
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Ing. Pavol Monček - člen
Pod lesom 9
Kežmarok
Vznik funkcie: 09.07.1997 Skončenie funkcie: 27.02.2004
  (od: 09.07.1997 do: 22.03.2004)
Ing. Pavol Monček - člen
Severná 9
Kežmarok
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Izolda Mrozeková
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Pavol Palutka - člen
Odbojarov 15
Kežmarok
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Emil Pitoňák - člen
6
Stráne pod Tatrami
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Emil Pitoňák - členovia
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Ján Pitoňák - člen
Trhovište 24
Kežmarok
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Anna Ploščicová - člen
23
Rakúsy
Vznik funkcie: 28.02.1997 Skončenie funkcie: 27.02.2004
  (od: 09.07.1997 do: 22.03.2004)
Ing. Jozef Rataj
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Ing. Jozef Rataj - člen
137
Rakúsy
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Ing. Jozef Rataj - člen
137
Rakúsy
  (od: 09.07.1997 do: 24.01.2002)
Ing. Jozef Rataj - podpredseda
137
Rakúsy
  (od: 25.01.2002 do: 22.03.2004)
Ing. Jozef Rataj - člen
137
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 25.01.2011)
Ing. Jozef Rataj - člen
137
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 02.03.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 25.01.2011)
Ing. Jozef Rataj - Člen predstavenstva
137
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 14.04.2021)
Ing. Jozef Rataj - Člen predstavenstva
137
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 11.12.2015 Skončenie funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021 do: 14.04.2021)
Ing. Jozef Rataj - podpredseda
137
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 14.12.2001
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Ing. Jozef Rataj - podpredseda
137
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 14.12.2001 Skončenie funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Ing. Jozef Rataj - podpredseda
137
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 13.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 04.02.2016)
Ing. Jozef Rataj - podpredseda
137
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 13.12.2010 Skončenie funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 04.02.2016)
Ladislav Sisák
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Ján Štancel - člen
Lúčna 19
Kežmarok
  (od: 09.07.1997 do: 24.01.2002)
Vladimír Tondra
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Tomáš Toporcer - člen
K. Kuzmányho 5
Kežmarok
  (od: 09.07.1997 do: 14.06.2001)
Mária Troppová
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Mária Troppová - člen
84
Mlynčeky
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Ing. Ladislav Varšo - člen
Lanškrounská 26
Kežmarok
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Ing. Ladislav Varšo - člen
Lanškrounská 26
Kežmarok
  (od: 09.07.1997 do: 22.03.2004)
Ing. Ladislav Varšo - člen
Lanškrounská 26
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 11.12.1992
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Ing. Ladislav Varšo - člen
Lanškrounská 26
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 11.12.1992 Skončenie funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Vladimír Vaverčák - člen
Bardejovská 5
Kežmarok
  (od: 25.05.1999 do: 22.03.2004)
Vladimír Vaverčák - člen
Bardejovská 5
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 05.03.1999
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Vladimír Vaverčák - člen
Martina Lányiho 1372/27
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 05.03.1999
  (od: 22.03.2007 do: 25.01.2011)
Vladimír Vaverčák - člen
Martina Lányiho 1372/27
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 05.03.1999 Skončenie funkcie: 13.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 25.01.2011)
František Vdovjak - člen
71
Rakúsy
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Martin Vdovjak - člen
14
Rakúsy
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Martin Vdovjak - člen
14
Rakúsy
  (od: 09.07.1997 do: 24.01.2002)
Miroslav Wansner - Člen predstavenstva
201
Slovenská Ves 059 02
Vznik funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 14.04.2021)
Miroslav Wansner - Člen predstavenstva
201
Slovenská Ves 059 02
Vznik funkcie: 11.12.2015 Skončenie funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021 do: 14.04.2021)
Ing. Jozef Zentko
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Ing. Jozef Zentko - člen
Odbojarov 25
Kežmarok
  (od: 15.04.1993 do: 08.07.1997)
Ing. Jozef Zentko - člen
Tatranská 305/6
Kežmarok
  (od: 09.07.1997 do: 22.03.2004)
Ing. Jozef Zentko - člen
Tatranská 305/6
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 12.02.2002
  (od: 23.03.2004 do: 14.06.2012)
Ing. Jozef Zentko - člen
Tatranská 305/6
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 12.02.2002 Skončenie funkcie: 02.03.2012
  (od: 15.06.2012 do: 14.06.2012)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj jeden ďalší člen predstavenstva.
  (od: 15.04.1993)
Za Poľnohospodárske družstvo podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Kontrolná komisia: 
Mária Heldáková - člen kontrolnej komisie
Rakúsy 61
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021)
Miroslav Gavorčík - člen kontrolnej funkcie
Rakúsy 162
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021)
Jozef Tropp - člen kontrolnej komisie
Stráne pod Tatrami 134
Stráne pod Tatrami 059 76
Vznik funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021)
Ing. Anna Bednáriková - člen
Možiarska 2
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 14.12.2001
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Ing. Anna Bednáriková - člen
Možiarska 2
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 14.12.2001 Skončenie funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Jozef Dvorožňák - člen
Gerlachovská 48/28
Malý Slavkov 060 01
Vznik funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 25.01.2011)
Jozef Dvorožňák - člen
Gerlachovská 48/28
Malý Slavkov 060 01
Vznik funkcie: 02.03.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 25.01.2011)
Ján Gallik
Lomnická 4
Malý Slavkov 060 01
Vznik funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 10.04.2017)
Ján Gallik
Lomnická 4
Malý Slavkov 060 01
Vznik funkcie: 11.12.2015 Skončenie funkcie: 10.03.2017
  (od: 11.04.2017 do: 10.04.2017)
Miroslav Gavorčík - člen
162
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 14.12.2001
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Miroslav Gavorčík - člen
162
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 14.12.2001 Skončenie funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Anna Hlatká - člen
Petržalská 14
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 14.12.2001
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Anna Hlatká - člen
Petržalská 14
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 14.12.2001 Skončenie funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Jozef Koššár - člen
Školská 1055/9
Ľubica 059 71
Vznik funkcie: 14.12.2001
  (od: 22.03.2007 do: 25.01.2011)
Jozef Koššár - člen
Školská 1055/9
Ľubica 059 71
Vznik funkcie: 14.12.2001 Skončenie funkcie: 13.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 25.01.2011)
Jozef Koššár - člen
Školská 9
Ľubica 059 71
Vznik funkcie: 14.12.2001
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Stanislav Majerský - predseda
Ladislava Medňanského 1101/72
Spišská Belá - Strážky 059 01
Vznik funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 04.02.2016)
Stanislav Majerský - predseda
Ladislava Medňanského 1101/72
Spišská Belá - Strážky 059 01
Vznik funkcie: 02.03.2007 Skončenie funkcie: 11.12.2015
  (od: 05.02.2016 do: 04.02.2016)
Eva Wildnerová - člen
128
Stráne pod Tatrami 059 76
Vznik funkcie: 14.12.2001
  (od: 23.03.2004 do: 21.03.2007)
Eva Wildnerová - člen
128
Stráne pod Tatrami 059 76
Vznik funkcie: 14.12.2001 Skončenie funkcie: 02.03.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Mária Heldáková
61
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 13.12.2010 Skončenie funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021 do: 14.04.2021)
Miroslav Gavorčík
162
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 13.12.2010 Skončenie funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021 do: 14.04.2021)
Jozef Tropp
134
Stráne pod Tatrami 059 76
Vznik funkcie: 10.03.2017 Skončenie funkcie: 16.10.2020
  (od: 15.04.2021 do: 14.04.2021)
Mária Heldáková
61
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 13.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 14.04.2021)
Miroslav Gavorčík
162
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 13.12.2010
  (od: 26.01.2011 do: 14.04.2021)
Jozef Tropp
134
Stráne pod Tatrami 059 76
Vznik funkcie: 10.03.2017
  (od: 11.04.2017 do: 14.04.2021)
Zapisované základné imanie: 
265 600 EUR
  (od: 15.06.2012)
331 939,18 EUR
  (od: 26.03.2010 do: 14.06.2012)
10 000 000 Sk
  (od: 24.03.2006 do: 25.03.2010)
13 280 000 Sk
  (od: 23.03.2004 do: 23.03.2006)
16 000 000 Sk
  (od: 25.01.2002 do: 22.03.2004)
9 140 000 Sk
  (od: 15.04.1993 do: 24.01.2002)
Základný členský vklad: 
1 328 EUR
  (od: 26.03.2010)
40 000 Sk
  (od: 25.01.2002 do: 22.03.2004)
40 000 Sk
  (od: 23.03.2004 do: 25.03.2010)
20 000 Sk základný členský vklad
  (od: 15.04.1993 do: 24.01.2002)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Poľnohospodárske družstvo sa riadi Stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 27.1.1992 Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 20.11.1992 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou dňa 11.12.1992, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 15.04.1993)
Zmeny stanov družstva, schválené výročnou členskou schôdzou dňa 28.2.1997.
  (od: 09.07.1997)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 6.3.1998.
  (od: 17.11.1998)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 10.3.2000.
  (od: 28.03.2000)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 15.3.2002.
  (od: 09.04.2003)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 7.3.2003.
  (od: 12.05.2003)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 27.02.2004.
  (od: 23.03.2004)
Zmena stanov družstva, schválená členskou schôdzou dňa 14.12.2001.
  (od: 25.01.2002 do: 08.04.2003)
Poľnohospodárske družstvo sa riadi Stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 27.1.1992 Úhrada strát: Člen družstva ručí za prípadnú stratu v rozsahu vloženého člen ského podielu. Stary spis: Dr 739
  (od: 12.02.1992 do: 14.04.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  26.01.2023
Dátum výpisu:  28.01.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)