Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  46466/B

Business name: 
Doria Production s. r. o.
  (from: 06/22/2016)
IMAGINECOMMUNICATIONS, s.r.o.
  (from: 06/15/2007 until: 06/21/2016)
Registered seat: 
Košická 180006/52A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 06/22/2016)
Jána Stanislava 18
Bratislava 841 05
  (from: 06/15/2007 until: 06/21/2016)
Identification number (IČO): 
36 791 440
  (from: 06/15/2007)
Date of entry: 
06/15/2007
  (from: 06/15/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/15/2007)
Objects of the company: 
administratívne práce
  (from: 06/15/2007)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (from: 06/15/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 06/15/2007)
činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
  (from: 06/15/2007)
vydavateľská a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 06/15/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2007)
jazykové korektúry textov
  (from: 06/15/2007)
public relations - poradenská činnosť v oblasti styku s verejnosťou
  (from: 06/15/2007)
prieskum trhu
  (from: 06/15/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/15/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2007)
producentská činnosť v oblasti videotvorby
  (from: 06/15/2007)
fotografické služby
  (from: 06/15/2007)
grafické práce na počítači
  (from: 06/15/2007)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 06/15/2007)
technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 06/15/2007)
agentúrna činnosť - sprostredkovanie služieb v oblasti modelingu a hostesingu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/15/2007)
výroba a predaj nenahratých nosičov audiovizuálnych záznamov
  (from: 06/15/2007)
výroba a predaj nahratých nosičov audiovizuálnych záznamov so súhlasom autora
  (from: 06/15/2007)
preklady a tlmočenie z a do nemeckého jazyka a anglického jazyka mimo rozsahu zákona č. 382/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (from: 06/15/2007 until: 06/21/2016)
Partners: 
Bc. Veronika Keráčiková
Pri strelnici 16649/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Slovak Republic
  (from: 06/22/2016)
Lucia Nicholsonová
Dunajská 66
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 06/15/2007 until: 06/21/2016)
Martin Štetina
Baníkova 4
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 06/15/2007 until: 07/03/2008)
Oľga Štetinová
Baníkova 4
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 07/04/2008 until: 06/21/2016)
Contribution of each member: 
Bc. Veronika Keráčiková
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/22/2016)
Martin Štetina
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/15/2007 until: 07/03/2008)
Lucia Nicholsonová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/15/2007 until: 08/16/2010)
Oľga Štetinová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/04/2008 until: 08/16/2010)
Lucia Nicholsonová
Amount of investment: 3 319,5 EUR Paid up: 3 319,5 EUR
  (from: 08/17/2010 until: 06/21/2016)
Oľga Štetinová
Amount of investment: 3 319,5 EUR Paid up: 3 319,5 EUR
  (from: 08/17/2010 until: 06/21/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/22/2016)
konatelia
  (from: 06/15/2007 until: 06/21/2016)
Bc. Veronika Keráčiková
Pri strelnici 16649/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 05/26/2016
  (from: 06/22/2016)
Lucia Nicholsonová
Dunajská 66
Bratislava 811 08
From: 06/15/2007
  (from: 06/15/2007 until: 08/17/2010)
Lucia Nicholsonová
Dunajská 66
Bratislava 811 08
From: 06/15/2007 Until: 07/20/2010
  (from: 08/18/2010 until: 08/17/2010)
Martin Štetina
Baníkova 4
Bratislava 841 04
From: 06/15/2007
  (from: 06/15/2007 until: 07/03/2008)
Martin Štetina
Baníkova 4
Bratislava 841 04
From: 06/15/2007 Until: 06/27/2008
  (from: 07/04/2008 until: 07/03/2008)
Oľga Štetinová
Baníkova 4
Bratislava 841 04
From: 06/27/2008
  (from: 07/04/2008 until: 06/21/2016)
Oľga Štetinová
Baníkova 4
Bratislava 841 04
From: 06/27/2008 Until: 05/26/2016
  (from: 06/22/2016 until: 06/21/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne, bez obmedzenia. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.
  (from: 06/15/2007)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/22/2016)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/17/2010 until: 06/21/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/15/2007 until: 08/16/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.5.2007 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/15/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.6.2008.
  (from: 07/04/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.7.2010.
  (from: 08/18/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.05.2016. Zmena obchodného mena spoločnosti z IMAGINECOMMUNICATIONS, s.r.o. na Doria Production s. r. o.
  (from: 06/22/2016)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person