Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13230/S

Business name: 
INVEST CAPITAL & DEVELOPMENT, spol. s r.o "v likvidácii"
  (from: 09/21/2013)
Registered seat: 
Martina Rázusa 29
Lučenec 984 01
  (from: 06/19/2007)
Identification number (IČO): 
36 793 451
  (from: 06/19/2007)
Date of entry: 
06/19/2007
  (from: 06/19/2007)
Person dissolved from: 
3.11.2011
  (from: 09/21/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/19/2007)
Objects of the company: 
poradenská a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/19/2007)
inžinierska činnosť v stavebníctve: obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve dodávateľským spôsobom, vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcii a štúdii, rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 06/19/2007)
vykonávanie rozvojovej a výskumnej činnosti v stavebníctve (developérska činnosť) a činnosti v oblasti investično - inžinierskeho procesu, charakteru komplexnej prípravy, riadenia a zabezpečenia realizácie projektov všetkých typov stavieb a stavebných diel pre investorov
  (from: 06/19/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/19/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
  (from: 06/19/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - inžinierske stavby - potrubné energetické a iné líniové stavby
  (from: 06/19/2007)
obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie dodávateľským spôsobom
  (from: 06/19/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 06/19/2007)
zabezpečenie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov potrebných pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení
  (from: 06/19/2007)
zemné výkopové práce v rozsahu voľných živností
  (from: 06/19/2007)
demolačné práce v rozsahu voľných živností
  (from: 06/19/2007)
údržba ciest a asfaltovacie práce
  (from: 06/19/2007)
výroba prvkov z betónu
  (from: 06/19/2007)
rozpočtové práce a kalkulácie stavieb
  (from: 06/19/2007)
kontrola správnosti oceňovacích prác a iných podkladov
  (from: 06/19/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/19/2007)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 06/19/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/19/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/19/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 06/19/2007)
finančný a operatívny leasing
  (from: 06/19/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/19/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/19/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/19/2007)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 06/19/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/19/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/19/2007)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 06/19/2007)
prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt
  (from: 06/19/2007)
prevádzkovanie autoumyvárne
  (from: 06/19/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/19/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/19/2007)
sadové a parkové úpravy
  (from: 06/19/2007)
Partners: 
ADRIAKRIS, spol. s r.o.
Martina Rázusa 29
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 06/19/2007)
Ružena Svinčiaková
Novohradská 30
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 12/13/2007)
Contribution of each member: 
ADRIAKRIS, spol. s r.o.
Amount of investment: 6 772 EUR Paid up: 6 772 EUR
  (from: 08/27/2010)
Ružena Svinčiaková
Amount of investment: 6 507 EUR Paid up: 6 507 EUR
  (from: 08/27/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/19/2007)
Eva Babicová
Blhovce 290
Blhovce 980 32
From: 11/06/2007
  (from: 11/20/2007)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosť zastupuje, za spoločnosť koná a podpisuje samostatne.
  (from: 06/19/2007)
Capital: 
13 279 EUR Paid up: 13 279 EUR
  (from: 08/27/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/03/2011
  (from: 09/21/2013)
 Liquidators:
Ružena Svinčiaková
Novohradská 30
Lučenec 984 01
From: 08/06/2016
  (from: 06/30/2017)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 27Cbr/113/2010 zo dňa 05. 09. 2011 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 43Cob/160/2012 zo dňa 31. 07. 2012 zrušil súd obchodnú spoločnosť INVEST CAPITAL & DEVELOPMENT, spol. s r. o., so sídlom Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, IČO: 36 793 451 s likvidáciou a do funkcie likvidátora vymenoval Ing. Helenu Hegerovú, Na Zábave 9, 974 01.
  (from: 09/21/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/05/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
RENOSTAV PLUS, spol. s r.o.
Novohradská 30
Lučenec 984 01
  (from: 01/05/2008)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person