Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5562/V

Business name: 
EXIMARKET SaB,s.r.o. Košice
  (from: 12/15/1994 until: 05/31/2004)
Registered seat: 
Popradská 66
Košice 040 11
  (from: 12/15/1994 until: 05/31/2004)
Identification number (IČO): 
31 700 624
  (from: 12/15/1994)
Date of entry: 
12/15/1994
  (from: 12/15/1994)
Date of deletion: 
06/01/2004
  (from: 06/01/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 06/01/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/15/1994)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/15/1994 until: 05/31/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 5562/V pri: Obchodné meno: EXIMARKET SaB, s.r.o. Košice Sídlo: Popradská 66, Košice, 040 11 IČO: 31 700 624 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 3K 177/01-15 zo dňa 19.2.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.4.2002 o zamietnutí návrhu v súlade s ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 1.6.2004
  (from: 06/01/2004)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person