Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20183/N

Business name: 
LifePoint Canada s.r.o.
  (from: 05/16/2014)
SERVAT, s.r.o.
  (from: 06/28/2007 until: 05/15/2014)
Registered seat: 
Košická 668/7
Komárno 945 01
  (from: 05/16/2014)
Baštová 28
Komárno 945 01
  (from: 01/31/2008 until: 05/15/2014)
Eötvösova 43/54
Komárno 945 01
  (from: 06/28/2007 until: 01/30/2008)
Identification number (IČO): 
36 797 936
  (from: 06/28/2007)
Date of entry: 
06/28/2007
  (from: 06/28/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/28/2007)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2007)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/28/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/28/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/28/2007)
administratívne práce
  (from: 06/28/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/28/2007)
prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 06/28/2007)
podnikateľské poradensto
  (from: 06/28/2007)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 06/28/2007)
grafický dizajn
  (from: 06/28/2007)
správa počítačových sietí
  (from: 06/28/2007)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 06/28/2007)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 06/28/2007)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 06/28/2007)
organizovanie a usporadúvanie konferencií, veľtrhov a výstav
  (from: 06/28/2007)
organizovanie a usprodúvanie vzdelávacích podujatí, školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2007)
výroba, vývoj a tvorba počítačových programov podľa autorského zákona
  (from: 06/28/2007)
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 06/28/2007)
Partners: 
Istvan Tibor Hirosik
Bathurst st. 206-3171
North York M6A 2B1
Kanada
  (from: 05/16/2014)
Gyula Füredi
Istenhegyi út 50-52./A/2a
Budapest 1125
Republic of Hungary
  (from: 09/25/2009 until: 05/15/2014)
Gyula Füredi
Istenhegyi út 50-52./A/2a
Budapest 1125
  (from: 06/28/2007 until: 09/24/2009)
Contribution of each member: 
Istvan Tibor Hirosik
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/16/2014)
Gyula Füredi
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/28/2007 until: 09/24/2009)
Gyula Füredi
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/25/2009 until: 05/15/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/28/2007)
Gyula Füredi
Istenhegyi út 50-52./A/2a
Budapest 1125
Maďarsko
From: 06/28/2007
  (from: 06/28/2007 until: 05/15/2014)
Gyula Füredi
Istenhegyi út 50-52./A/2a
Budapest 1125
Maďarsko
From: 06/28/2007 Until: 04/23/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/15/2014)
Istvan Tibor Hirosik
Bathurst st. 206-3171
North York M6A 2B1
Kanada
From: 04/23/2014
  (from: 05/16/2014 until: 04/19/2017)
Istvan Tibor Hirosik
Bathurst st. 206-3171
North York M6A 2B1
Kanada
From: 04/23/2014
  (from: 04/20/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 06/28/2007)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/25/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/28/2007 until: 09/24/2009)
Other legal facts: 
Na Okresnom súde Nitra bolo dňa 21.03.2021 začaté konanie o zrušení spoločnosti LifePoint Canada s.r.o., IČO: 36 797 936, konanie je vedené pod sp. zn. 23CbR/22/2021.
  (from: 07/22/2021)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person