Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  381/S

Business name: 
AGROMA družstvo, družstvo
  (from: 02/27/2002)
Registered seat: 
Banícka 16
Veľký Krtíš 990 01
  (from: 12/22/2009)
Nemocničná 3
Veľký Krtíš 990 01
  (from: 02/27/2002 until: 12/21/2009)
Identification number (IČO): 
36 052 973
  (from: 02/27/2002)
Date of entry: 
02/27/2002
  (from: 02/27/2002)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/27/2002)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru formou maloobchodu, alebo veľkoobchodu okrem koncesovaných a viazaných živností
  (from: 02/27/2002)
sprostredkovanie predaja tovaru a služieb
  (from: 02/27/2002)
poľnohospodárstvo včítane prdaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďaľšieho predaja
  (from: 02/27/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/27/2002)
Ing. Slavko Backo - podpredseda
Dúbravská cesta 672/23
Veľký Krtíš
From: 02/27/2002
  (from: 04/22/2003)
Milan Parkáni - predseda predstavenstva
138
Príbelce 991 25
From: 02/27/2002
  (from: 07/08/2011)
Ing. Boris Hrdlička - člen
Haličská cesta 52
Lučenec
From: 02/27/2002
  (from: 04/22/2003)
Jozef Bartko - člen
273
Cerovo
From: 03/20/2003
  (from: 04/22/2003)
Ing. Slavko Backo - podpredseda
Dúbravská cesta 672/23
Veľký Krtíš
  (from: 02/27/2002 until: 04/21/2003)
Ing. Ján Gunár - predseda
Písecká 16
Veľký Krtíš
  (from: 02/27/2002 until: 04/21/2003)
Ing. Ján Gunár - predseda
Písecká 16
Veľký Krtíš
From: 02/27/2002
  (from: 04/22/2003 until: 07/07/2011)
Ing. Ján Gunár - predseda
Písecká 16
Veľký Krtíš
From: 02/27/2002 Until: 04/30/2011
  (from: 07/08/2011 until: 07/07/2011)
Ing. Boris Hrdlička - člen
Haličská cesta 52
Lučenec
  (from: 02/27/2002 until: 04/21/2003)
Ing. Anton Macko - člen
J. Kráľa 3
Veľký Krtíš
  (from: 02/27/2002 until: 04/21/2003)
Ing. Anton Macko - člen
J. Kráľa 3
Veľký Krtíš
From: 02/27/2002
  (from: 04/22/2003 until: 07/07/2011)
Ing. Anton Macko - člen
J. Kráľa 3
Veľký Krtíš
From: 02/27/2002 Until: 04/30/2011
  (from: 07/08/2011 until: 07/07/2011)
Milan Parkáni - člen
138
Príbelce
  (from: 02/27/2002 until: 04/21/2003)
Milan Parkáni - člen
138
Príbelce
From: 02/27/2002
  (from: 04/22/2003 until: 07/07/2011)
Acting: 
Za družstvo koná na vonok predseda, alebo podpredseda prípadne iný člen predstavenstva poverený predstavenstvom. Listiny o právnych úkonoch kde je predpísaná písomná forma podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/27/2002)
Registered capital: 
2 323,58 EUR
  (from: 06/21/2019)
2 655,52 EUR
  (from: 12/22/2009 until: 06/20/2019)
80 000 Sk
  (from: 04/22/2003 until: 12/21/2009)
65 000 Sk
  (from: 02/27/2002 until: 04/21/2003)
Basic member contribution: 
165,97 EUR pre fyzickú osobu
  (from: 12/22/2009)
331,94 EUR pre právnickú osobu
  (from: 12/22/2009)
5 000 Sk pre fyzickú osobu
  (from: 02/27/2002 until: 12/21/2009)
10 000 Sk pre právnickú osobu
  (from: 02/27/2002 until: 12/21/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou a schválením stanov v zmysle § 221 a nasl. obch. zák. formou notárskej zápisnice č. NZ 334/2001.
  (from: 02/27/2002)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 20.3.2003 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 04/22/2003)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person