Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13959/L

Business name: 
CANBERRA - PACKARD, s.r.o.
  (from: 02/01/1995)
Silena s.r.o.
  (from: 12/21/1992 until: 01/31/1995)
Registered seat: 
Vojtecha Tvrdého 790/13
Žilina 010 01
  (from: 09/30/2008)
Bytčická 72
Žilina 010 01
  (from: 09/25/2002 until: 09/29/2008)
L. Svobodu 17
Badín 976 32
  (from: 02/01/1995 until: 09/24/2002)
THK 18
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/21/1992 until: 01/31/1995)
Identification number (IČO): 
31 576 303
  (from: 12/21/1992)
Date of entry: 
12/21/1992
  (from: 12/21/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/21/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 12/21/1992)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/21/1992)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/25/2002)
výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
  (from: 09/25/2002)
počítačové služby
  (from: 09/30/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/30/2008)
dovoz, vývoz, predaj a údržbu a opravy zdrojov ionizujúceho žiarenia: - rádioterapeutické ožarovače typu TERAGAM K-01 a K-02 výrobcu Škoda - ÚJP, a.s., Praha, Česká republika, obsahujúce maximálne jeden kus rádionuklidového žiariča 60Co typu GK60T06 s max. aktivitou 450 TBq a - uzavreté rádioaktívne žiariče 60Co typu GK60T06 slúžiace na výmenu do týchto ožarovačov.
  (from: 04/23/2003 until: 09/29/2008)
vykonávanie skúšok zdrojov a skúšok tesnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia: - rádioterapeutické ožarovače typu TERAGAM K-01 a K-02 výrobcu Škoda - ÚJP, a.s., Praha, Česká republika, obsahujúce maximálne jeden kus rádionuklidového žiariča 60Co typu GK60T06 s max. aktivitou 450 TBq a - uzavreté rádioaktívne žiariče 60Co typu GK30T06 v týchto ožarovačoch.
  (from: 04/23/2003 until: 09/29/2008)
Partners: 
CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH
Wienersiedlung 6
Schwadorf 024 32
  (from: 09/25/2002)
CANBERRA INDUSTRIES-PACKARD INSTRUMENT C.E. GmbH.
Wienersiedlung 6
Schwadorf 024 32
  (from: 05/14/1999 until: 09/24/2002)
Silena Vetriebs GmbH,
Grüneweg 2
Schwadorf
  (from: 12/21/1992 until: 05/13/1999)
Contribution of each member: 
CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/11/2009)
Silena Vetriebs GmbH,
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/21/1992 until: 05/13/1999)
CANBERRA INDUSTRIES-PACKARD INSTRUMENT C.E. GmbH.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/14/1999 until: 09/24/2002)
CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/25/2002 until: 02/10/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/14/1999)
Individual managing director
  (from: 10/01/1997 until: 05/13/1999)
Individual managing director
  (from: 02/01/1995 until: 09/30/1997)
konatelia
  (from: 12/21/1992 until: 01/31/1995)
Ing. Jaroslav Šaling
Pod sadom 43
Žilina
From: 10/07/1996
  (from: 05/21/2022)
RNDr. Miroslav Demeter
Levanduľová 3253/8
Nitra - Zobor 949 01
From: 10/07/1996
  (from: 03/09/2010)
Helge A. Adam
Gruener Weg 2
Schwadorf A-2432
Rakúsko
From: 02/05/2009
  (from: 02/11/2009)
RNDr. Miroslav Demeter
Marxova 12/12
Levice
  (from: 10/01/1997 until: 03/23/2004)
RNDr. Miroslav Demeter
Marxova 12/12
Levice
From: 10/07/1996
  (from: 03/24/2004 until: 03/08/2010)
Ing. Jaroslav Šaling
Pod sadom 43
Žilina
  (from: 10/01/1997 until: 03/23/2004)
Ing. Peter V a ň o
L.Svobodu 17
Badín
  (from: 12/21/1992 until: 05/13/1999)
Ing. Peter Vaňo
L.Svobodu 17
Badín
  (from: 05/14/1999 until: 03/23/2004)
Ing. Peter Vaňo
L.Svobodu 17
Badín
From: 12/21/1992
  (from: 03/24/2004 until: 07/23/2020)
Ing. Peter Vaňo
L.Svobodu 17
Badín
From: 12/21/1992 Until: 07/14/2020
  (from: 07/24/2020 until: 07/23/2020)
Ing. Jaroslav Šaling
Pod sadom 43
Žilina
From: 10/07/1996
  (from: 03/24/2004 until: 05/20/2022)
Adam H e l g e
Šultýsova 37
Praha 6
Česká republika
  (from: 12/21/1992 until: 01/31/1995)
Jiří K o t r b a
Feřtekova 544
Praha 8
Česká republika
  (from: 12/21/1992 until: 01/31/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 05/14/1999)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 10/01/1997 until: 05/13/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/01/1995 until: 09/30/1997)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/21/1992 until: 01/31/1995)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/11/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/24/2004 until: 02/10/2009)
200 000 Sk
  (from: 05/14/1999 until: 03/23/2004)
100 000 Sk
  (from: 12/21/1992 until: 05/13/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladacou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 722/91 zo dňa 2.12.1992 podľa § 57, 105 nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 12/21/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.1.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine. Starý spis S.r.o. 2686
  (from: 02/01/1995)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 7.10.1996.
  (from: 10/01/1997)
. Zakladateľ na valnom zhromaždení, konanom dňa 26.6. 1998 schválil Dodatok č.3, ktorým bola upravená zaklada- teľská listina v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 05/14/1999)
. Rozhodnutím zo dňa 17.7.2002 prijal zakladateľ úplné znenie zakladateľskej listiny v súlade so zák.č.500/2001. Spis odstúpený na OS Žilina 13.12.2002-zmena sídla.
  (from: 09/25/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14.2.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/23/2003)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person