Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18921/P

Business name: 
RBG Slovakia, s.r.o.
  (from: 08/01/2007)
Registered seat: 
Budovateľská 479/10
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 08/01/2007)
Identification number (IČO): 
36 812 251
  (from: 08/01/2007)
Date of entry: 
08/01/2007
  (from: 08/01/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/01/2007)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/01/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 08/01/2007)
murárstvo
  (from: 08/01/2007)
výkon činností stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 08/01/2007)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 08/01/2007)
búracie práce
  (from: 08/01/2007)
prenájom nehnuteľností
  (from: 08/01/2007)
sprostredkovanie výroby
  (from: 08/01/2007)
montáž sadrokartónu
  (from: 08/01/2007)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 08/01/2007)
štukatérstvo
  (from: 08/01/2007)
armovačské práce
  (from: 08/01/2007)
kováčstvo
  (from: 08/01/2007)
vložkovanie komínov
  (from: 08/01/2007)
terénne úpravy
  (from: 08/01/2007)
čistenie fasád a pomníkov
  (from: 08/01/2007)
maliarské a natieračské práce
  (from: 08/01/2007)
lešenárske práce
  (from: 08/01/2007)
vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým zváraním) paličské práce
  (from: 08/01/2007)
zemné práce
  (from: 08/01/2007)
poskytovanie služieb stavebnými mechanizmami
  (from: 08/01/2007)
výkopové práce
  (from: 08/01/2007)
ťažba, triedenie a úprava štrkopieskov
  (from: 08/01/2007)
poskytovanie služieb kolesovým rýpadlom
  (from: 08/01/2007)
poskytovanie služieb žeriavom
  (from: 08/01/2007)
prenájom strojov, zariadení a náradia
  (from: 08/01/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/01/2007)
nákup a predaj stavebného materiálu, dreva a drevárskych výrobkov
  (from: 08/01/2007)
píliarska výroba a impregnácia dreva
  (from: 08/01/2007)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/01/2007)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/01/2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/01/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/01/2007)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/01/2007)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 08/01/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/01/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/01/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 08/01/2007)
Výroba drevených obalov a paliet
  (from: 05/13/2022)
Výkon činnosti stavebného dozoru - vodohospodárske stavby - hydromelioračné stavby
  (from: 05/13/2022)
Výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby
  (from: 05/13/2022)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 05/13/2022)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/13/2022)
Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 06/23/2022)
Prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy
  (from: 06/23/2022)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 12/03/2009 until: 06/22/2022)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 08/01/2007 until: 06/22/2022)
výroba drevených oblalov a paliet
  (from: 08/01/2007 until: 05/12/2022)
Partners: 
Radovan Gurega
Budovateľská 479/10
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Branislav Gurega
Budovateľská 479/10
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Branislav Gurega
Budovateľská 479/10
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 08/01/2007 until: 05/25/2022)
Radovan Gurega
Budovateľská 479/10
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 08/01/2007 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Radovan Gurega
  (from: 05/20/2017 until: 05/25/2022)
Radovan Gurega
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/26/2022)
Branislav Gurega
  (from: 05/20/2017 until: 05/25/2022)
Branislav Gurega
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/26/2022)
Radovan Gurega
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/01/2007 until: 12/02/2009)
Branislav Gurega
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/01/2007 until: 12/02/2009)
Radovan Gurega
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/03/2009 until: 06/11/2015)
Branislav Gurega
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/03/2009 until: 06/11/2015)
Radovan Gurega
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 30.12.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa LUSPEK, s.r.o. so sídlom Námestie sv. Mikuláša 5, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 17 079 691 za účelom zabezpečenia pohľadávok záložného veriteľa voči dlžníkovi RBG Slovakia, s.r.o., so sídlom Budovateľská 479/10, Stará Ľubovňa, IČO: 36 812 251 vzniknutých zo zmluvy o úvere zo dňa 30.12.2014. Záložné právo vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 06/12/2015 until: 05/19/2017)
Branislav Gurega
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 30.12.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa LUSPEK, s.r.o. so sídlom Námestie sv. Mikuláša 5, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 17 079 691 za účelom zabezpečenia pohľadávok záložného veriteľa voči dlžníkovi RBG Slovakia, s.r.o., so sídlom Budovateľská 479/10, Stará Ľubovňa, IČO: 36 812 251 vzniknutých zo zmluvy o úvere zo dňa 30.12.2014. Záložné právo vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 06/12/2015 until: 05/19/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/01/2007)
Radovan Gurega
Budovateľská 479/10
Stará Ľubovňa 064 01
From: 08/01/2007
  (from: 08/01/2007)
Branislav Gurega
Budovateľská 479/10
Stará Ľubovňa 064 01
From: 08/01/2007
  (from: 08/01/2007)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 08/01/2007)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/03/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/01/2007 until: 12/02/2009)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person