Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6291/V

Business name: 
AGROTISA spol. s r.o.
  (from: 05/04/2021)
AGROTISA spol. s r.o. "v reštrukturalizácii"
  (from: 12/16/2020 until: 05/03/2021)
AGROTISA spol. s r.o.
  (from: 12/01/2000 until: 12/15/2020)
AGROTISA, spol. s r.o., Čierna
  (from: 05/30/1995 until: 11/30/2000)
Registered seat: 
Boľská cesta č. 1
Kráľovský Chlmec
  (from: 12/01/2000)
hospodársky dvor
Čierna 076 43
  (from: 05/30/1995 until: 11/30/2000)
Identification number (IČO): 
31 708 803
  (from: 05/30/1995)
Date of entry: 
05/30/1995
  (from: 05/30/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/30/1995)
Objects of the company: 
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 05/30/1995)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 05/30/1995)
výroba ovocných a zeleninových nápojov, ovocných a zeleninových výrobkov, rastlinných a živočíšnych olejov a tukov, škrobárskych výrobkov, hotových krémov, trvanlivých potravinárskych prípravkov a diétnych potravín, vaječných prípravkov, hroznového vína, ovocného vína, nealkoholických nápojov /bez ovocných štiav/
  (from: 05/30/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/30/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/30/1995)
veľkoobchod a maloobchod mimo riadnej predajne: obilie, osivo, živé zvieratá, poľnohospodárske produkty, krmivo, rastliny, potraviny, nápoje, tabakové výrobky, tabak, ovocie, zelenina, ryby, kôrovce, mäkkýše, kvety, zemiaky, surové kožky, kože, textil, odevy, obuv, elektrické prístroje pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, nerastné suroviny, farebné a drahé kovy, hutnícky materiál a výrobky, ropné produkty, syntetické vlákna, drevo, výrobky z dreva, celulóza, stavebný materiál, nábytok, sklo, keramika, polygrafické výrobky, priemyselné hnojivá, strojárske a elektrotechnické výrobky, nástroje a prístroje, výrobky z plastov, kožušiny, hračky, produkty z mora, domáce potreby, knihy, časopisy, kozmetické výrobky, čistiace prostriedky, papierové výrobky, železiarsky tovar, športové potreby, elektronika, vianočné stromčeky
  (from: 05/30/1995)
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 05/30/1995)
realitná kancelária
  (from: 05/30/1995)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/30/1995)
murárstvo
  (from: 01/15/1998)
obkladačské, štukatérske a omietkárske práce
  (from: 01/15/1998)
nákladná cestná doprava
  (from: 12/01/2000)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov v súvislosti s ich dobývaním; zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov vytvorených pri vyššie uvedenej činnosti
  (from: 12/13/2000)
chov rýb, spracovanie a ich predaj za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/07/2012)
Partners: 
Alexander Kendi
Nižné Chmeľníky 692/18
Nižné Chmeľníky 040 16
Slovak Republic
  (from: 09/12/2009)
Farmár, s.r.o.
Murgašova 3
Košice - mestská časť Staré Mesto 52147410
Slovak Republic
  (from: 03/24/2020)
Jozef Belán
Majlátha 7
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Jozef Belán
Majlátha 7
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Jozef Belán
Majlátha 7
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc.
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 07/20/2017 until: 03/23/2020)
Štefan Bohács
137
Zatín
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 08/05/1998)
Barnabáš Farkas
74
Malé Trakany
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
Barnabáš Farkas
74
Malé Trakany
Slovak Republic
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
Barnabáš Farkas
74
Malé Trakany
Slovak Republic
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Barnabáš Farkas
74
Malé Trakany
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Barnabáš Farkas
74
Malé Trakany
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
MVDr. Vojtech Fetyko
Ibrányiho 1253
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
MVDr. Vojtech Fetyko
Ibrányiho 1253
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
MVDr. Vojtech Fetyko
Ibrányiho 1253
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
MVDr. Vojtech Fetyko
Ibrányiho 1253
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
MVDr. Vojtech Fetyko
Ibrányiho 1253
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Zoltán Illés
Boľská cesta 1
Kráľovský Chlmec 077 01
Slovak Republic
  (from: 09/30/2004 until: 09/11/2009)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 06/24/2003 until: 09/29/2004)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 09/19/2000 until: 06/23/2003)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
JUDr. Peter Jonáš
Štrbská 7
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 06/23/2003)
JUDr. Peter Jonáš
Štrbská 7
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
JUDr. Peter Jonáš
Štrbská 7
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 08/05/1998)
JUDr. Peter Jonáš
Štrbská 7
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Alexander Kendy
Nižné Chmeľníky 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/24/2003 until: 09/29/2004)
Alexander Kendy
Dénešova 55
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/19/2000 until: 06/23/2003)
Ján Koleszár
Kostolný rad 8
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
Ján Koleszár
Kostolný rad 8
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
Ján Koleszár
Kostolný rad 8
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Ján Koleszár
Kostolný rad 8
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Ján Koleszár
Kostolný rad 8
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
M. Bela 17/1140
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
M. Bela 17/1140
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
M. Bela 17/1140
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
M. Bela 17/1140
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
M. Bela 17/1140
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Imrich Nagy
368
Veľké Trakany
Slovak Republic
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Imrich Nagy
368
Veľké Trakany
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Imrich Nagy
368
Veľké Trakany
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Tibor Očenáš
256
Pribeník
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
Tibor Očenáš
256
Pribeník
Slovak Republic
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
Tibor Očenáš
256
Pribeník
Slovak Republic
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Tibor Očenáš
256
Pribeník
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Tibor Očenáš
256
Pribeník
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Antal Pogáň
162
Poľany
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
Antal Pogáň
162
Poľany
Slovak Republic
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
Antal Pogáň
162
Poľany
Slovak Republic
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Antal Pogáň
162
Poľany
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Antal Pogáň
162
Poľany
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Ing. Štefan Vasko
Hlavná 109
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 12/31/1999 until: 06/23/2003)
Ing. Štefan Vasko
Hlavná 109
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
Ing. Štefan Vasko
Hlavná 109
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Ing. Štefan Vasko
Hlavná 109
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Ing. Štefan Vasko
Hlavná 109
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Ladislav Zdibák
5
Rad
Slovak Republic
  (from: 05/30/1995 until: 08/05/1998)
Contribution of each member: 
Alexander Kendi
Amount of investment: 10 920 EUR Paid up: 10 920 EUR
Lien: Zmluvou zo dňa 16.3.2018 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. Záložné právo vzniká zápisom do OR.
  (from: 04/18/2018)
Farmár, s.r.o.
Amount of investment: 10 491 EUR Paid up: 10 491 EUR
Lien: Dodatkom č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 16.03.2018 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.
  (from: 03/24/2020)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Jozef Belán
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Ing. Štefan Vasko
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
MVDr. Vojtech Fetyko
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Zoltán Illés
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Antal Pogáň
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Imrich Nagy
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Ján Koleszár
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Tibor Očenáš
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Barnabáš Farkas
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Ladislav Zdibák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 08/05/1998)
JUDr. Peter Jonáš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 03/11/1996)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
Amount of investment: 88 000 Sk Paid up: 88 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Jozef Belán
Amount of investment: 88 000 Sk Paid up: 88 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Ing. Štefan Vasko
Amount of investment: 88 000 Sk Paid up: 88 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
MVDr. Vojtech Fetyko
Amount of investment: 43 000 Sk Paid up: 43 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Zoltán Illés
Amount of investment: 43 000 Sk Paid up: 43 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Antal Pogáň
Amount of investment: 43 000 Sk Paid up: 43 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Imrich Nagy
Amount of investment: 43 000 Sk Paid up: 43 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Ján Koleszár
Amount of investment: 43 000 Sk Paid up: 43 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Tibor Očenáš
Amount of investment: 43 000 Sk Paid up: 43 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
Barnabáš Farkas
Amount of investment: 43 000 Sk Paid up: 43 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 01/14/1998)
JUDr. Peter Jonáš
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 08/05/1998)
Štefan Bohács
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 08/05/1998)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Jozef Belán
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Ing. Štefan Vasko
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
MVDr. Vojtech Fetyko
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Zoltán Illés
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Antal Pogáň
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Imrich Nagy
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Ján Koleszár
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Tibor Očenáš
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
Barnabáš Farkas
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 08/05/1998)
JUDr. Peter Jonáš
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
Ing. Štefan Vasko
Amount of investment: 154 000 Sk Paid up: 154 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
MVDr. Vojtech Fetyko
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
Antal Pogáň
Amount of investment: 114 000 Sk Paid up: 114 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
Ján Koleszár
Amount of investment: 114 000 Sk Paid up: 114 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
Tibor Očenáš
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
Barnabáš Farkas
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 12/30/1999)
JUDr. Peter Jonáš
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 06/23/2003)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
Amount of investment: 62 000 Sk Paid up: 62 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
Ing. Štefan Vasko
Amount of investment: 171 000 Sk Paid up: 171 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 06/23/2003)
MVDr. Vojtech Fetyko
Amount of investment: 62 000 Sk Paid up: 62 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
Antal Pogáň
Amount of investment: 62 000 Sk Paid up: 62 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
Ján Koleszár
Amount of investment: 62 000 Sk Paid up: 62 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
Tibor Očenáš
Amount of investment: 62 000 Sk Paid up: 62 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
Barnabáš Farkas
Amount of investment: 62 000 Sk Paid up: 62 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
Zoltán Illés
Amount of investment: 62 000 Sk Paid up: 62 000 Sk
  (from: 12/31/1999 until: 09/18/2000)
Zoltán Illés
Amount of investment: 248 000 Sk Paid up: 248 000 Sk
  (from: 09/19/2000 until: 06/23/2003)
Alexander Kendy
Amount of investment: 186 000 Sk Paid up: 186 000 Sk
  (from: 09/19/2000 until: 06/23/2003)
Zoltán Illés
Amount of investment: 354 000 Sk Paid up: 354 000 Sk
  (from: 06/24/2003 until: 09/29/2004)
Alexander Kendy
Amount of investment: 291 000 Sk Paid up: 291 000 Sk
  (from: 06/24/2003 until: 09/29/2004)
Zoltán Illés
Amount of investment: 645 000 Sk Paid up: 645 000 Sk
  (from: 09/30/2004 until: 08/05/2009)
Zoltán Illés
Amount of investment: 21 410,08 EUR Paid up: 21 410,08 EUR
  (from: 08/06/2009 until: 09/11/2009)
Alexander Kendi
Amount of investment: 21 410,08 EUR Paid up: 21 410,08 EUR
  (from: 09/12/2009 until: 11/21/2016)
Alexander Kendi
Amount of investment: 21 411 EUR Paid up: 21 411 EUR
  (from: 11/22/2016 until: 07/19/2017)
Alexander Kendi
Amount of investment: 10 920 EUR Paid up: 10 920 EUR
  (from: 07/20/2017 until: 04/17/2018)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc.
Amount of investment: 10 491 EUR Paid up: 10 491 EUR
  (from: 07/20/2017 until: 03/23/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/04/2021)
konatelia
  (from: 07/20/2017 until: 05/03/2021)
Individual managing director
  (from: 05/30/1995 until: 07/19/2017)
Alexander Kendi
Nižné Chmelníky 692/18
Košice 040 16
From: 09/01/2009
  (from: 09/12/2009)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc.
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
From: 01/20/2017
  (from: 07/20/2017 until: 03/23/2020)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc.
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
From: 01/20/2017 Until: 01/10/2020
  (from: 03/24/2020 until: 03/23/2020)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
From: 03/01/2003
  (from: 06/24/2003 until: 09/11/2009)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
From: 03/01/2003 Until: 09/01/2009
  (from: 09/12/2009 until: 09/11/2009)
Ing. Štefan Vasko
Hlavná 109
Kráľovský Chlmec
Until: 02/28/2003
  (from: 05/30/1995 until: 06/23/2003)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť vždy samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti, alebo odtlačku pečiatky spoločnosti pripojí konateľ svoje meno s označením funkcie "konateľ" a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/24/2020)
Konatelia sú oprávnení konať v bežných veciach spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch, ktoré sa týkajú prevodu a nadobudnutia nehnuteľných vecí, úverových zmlúv, pôžičiek, záložných zmlúv, predmetom ktorých ja založenie majetku spoločnosti ako aj všetkých ostatných právnych úkonov, ktoré musia byť v písomnej forme požadovanej zákonom, konatelia konajú výhradne len spoločne, a to tak, že k vytlačenému obchodnému menu, alebo odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja konatelia svoje meno s označením funkcie "konateľ" a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/20/2017 until: 03/23/2020)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/30/1995 until: 07/19/2017)
Capital: 
21 411 EUR Paid up: 21 411 EUR
  (from: 11/22/2016)
21 410,08 EUR Paid up: 21 410,08 EUR
  (from: 08/06/2009 until: 11/21/2016)
645 000 Sk Paid up: 645 000 Sk
  (from: 06/24/2003 until: 08/05/2009)
645 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 06/23/2003)
640 000 Sk
  (from: 05/30/1995 until: 01/14/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.5.1995 podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 05/30/1995)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.2. 1996.
  (from: 03/12/1996)
Dodatok k spol. zmluve zo dňa 6.9.1996.
  (from: 01/15/1998)
Dodatok zo dňa 6.2.1998 k spoločenskej zmluve. Dodatok zo dňa 13.5.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/06/1998)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.11.1999.
  (from: 12/31/1999)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 2.6.2000.
  (from: 09/19/2000)
Dodatok k spol. zmluve zo dňa 30.8.2000.
  (from: 12/01/2000)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 25.11.2000.
  (from: 12/13/2000)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 28.2.2003.
  (from: 06/24/2003)
Okresný súd Košice I, Uznesením 32R/1/2020 zo dňa 26.2.2020, povolil reštrukturalizáciu dlžníka AGROTISA spol. s r.o., Boľská cesta č. 1, 077 01 Kráľovský Chlmec, a ustanovil reštrukturalizačného správcu: JUDr. Marek Radačovský. Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 44/2020 dňa 4.3.2020. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 5.3.2020.
  (from: 12/16/2020)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 32R/1/2020 zo dňa 10.12.2020 právoplatným dňa 18.12.2020 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: AGROTISA spol. s r.o. , so sídlom Boľská cesta č. 1, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31 708 803 a ukončil reštruktualizáciu dlžníka: AGROTISA spol. s r.o. , so sídlom Boľská cesta č. 1, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31 708 803.
  (from: 05/04/2021)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 03/05/2020
  (from: 05/04/2021)
Authorisation of proceedings: 03/05/2020
  (from: 12/16/2020 until: 05/03/2021)
Restructuring trustee: 
JUDr. Marek Radačovský
Žriedlová 2
Košice 040 01
Mark: S832
From: 03/05/2020
  (from: 12/16/2020 until: 05/03/2021)
JUDr. Marek Radačovský
Žriedlová 2
Košice 040 01
Mark: S832
From: 03/05/2020 Until: 12/18/2020
  (from: 05/04/2021 until: 05/03/2021)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 12/18/2020
  (from: 05/04/2021)
Date of updating data in databases:  06/21/2021
Date of extract :  06/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person