Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6321/V

Business name: 
Agrozemp - Zamestnanci, s.r.o., Michalovce v likvidácii
  (from: 02/09/1996)
Registered seat: 
kpt. Nálepku 20
Michalovce
  (from: 06/07/1995)
Identification number (IČO): 
31 709 125
  (from: 06/07/1995)
Date of entry: 
06/07/1995
  (from: 06/07/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/07/1995)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v oblasti: základné poľnohospodárske produkty rastlinnej a živočíšnej výroby, živé zvieratá, osivo, mlieko, mäsové výrobky, vajcia
  (from: 06/07/1995)
nákup a predaj hnojív a prípravkov pre chemickú ochranu
  (from: 06/07/1995)
inžinierska činnosť
  (from: 06/07/1995)
marketing v oblasti výroby, obchodu a služieb
  (from: 06/07/1995)
Partners: 
Ing. Marianna Doričová
189
Zalužice
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Ján Fedák
Letná 5
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Valéria Fedáková
Letná 5
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Ing. Anna Godočíková
Volgogradská 8
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Marta Hrehovčíková
Topolianska 202
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Jozef Hreško
132
Vysoká nad Uhom
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Mária Hricová
7
Lesné
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Ján Hudák
15
Jastrabie
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Jozef Juhás
Sibírska 6
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Ing. Jaroslav Köszegy
135
Hažín
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Eva Kuncová
82
Klokočov
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Olga Kunčová
Topolianska 138
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Jaroslav Macijevič
Ukrajinská 7
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Eva Mikulová
87
Hažín
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Ing. Vladislav Ondo
96
Žbince
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Martin Paľovčík
Hviezdoslavova 58
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
MVDr. Leonard Pirč
181
Iňačovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Ing. Dušan Puľák
93
Zalužice
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Alica Puľáková
93
Zalužice
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Anna Rebrinská
202
Bežovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Ján Regenda
95
Horňa
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Ing. Pavol Regenda
M. Uhra 13
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Jaroslav Romančák
39
Vrbnica
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Emília Schmidtová
55
Vysoká nad Uhom
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Ing. Alexander Sivák
Puškinová 17
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Ing. Dušan Smaržík
P. Kostovčíka 11
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Alžbeta Staruchová
Vybuchanec 15
Naciná Ves
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Kvetoslava Tegiová
Š. Fidlíka 6
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Mária Tomášová
Kyjevská 12
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Mgr. Jozef Varga
Remeselnícka 37
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Erika Vargová
Letná 6
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/07/1995)
Contribution of each member: 
Ing. Pavol Regenda
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Ing. Dušan Puľák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Mgr. Jozef Varga
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Ing. Vladislav Ondo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Ján Regenda
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Ing. Dušan Smaržík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Ing. Jaroslav Köszegy
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Ján Hudák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Kvetoslava Tegiová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Jozef Hreško
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Marta Hrehovčíková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Mária Hricová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Emília Schmidtová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Mária Tomášová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Erika Vargová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Olga Kunčová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Alžbeta Staruchová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Jaroslav Romančák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
MVDr. Leonard Pirč
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Jozef Juhás
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Eva Kuncová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Martin Paľovčík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Ján Fedák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Valéria Fedáková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Ing. Alexander Sivák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Ing. Anna Godočíková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Alica Puľáková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Anna Rebrinská
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Ing. Marianna Doričová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Eva Mikulová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Jaroslav Macijevič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Capital: 
620 000 Sk
  (from: 06/07/1995)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/19/1995
  (from: 02/09/1996)
 Liquidators:
Ing. Mariana Doričová
Zalužice 189
Zalužice 072 34
From: 12/21/2015
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 02/09/1996)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.3.1995 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/07/1995)
Rozhodnutie VZ vo forme notárskej zápisnice N 382/95, Nz 383/95 zo dňa 19.10.1995 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup spoločnosti do likvidácie dňa: 19.10.1995. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri dňa: 9.2.1996.
  (from: 02/09/1996)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 26Cbr/67/2008-21 zo dňa 8.1.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2011 za likvidátora spoločnosti menoval Ing. Pavla Regendu.
  (from: 05/15/2012)
Okresný súd Košice I uznesením 9CbR/107/2013-44 zo dňa 21.12.2015, právoplatným dňa 26.02.2016, odvolal Ing. Pavla Regendu z funkcie likvidátora a za likvidátora menoval Ing. Mariannu Doričovú.
  (from: 10/08/2016)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person