Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8327/B

Business name: 
SLOVMIL s.r.o.
  (from: 02/07/1995 until: 12/21/2011)
Registered seat: 
Donnerova 27
Bratislava 841 04
  (from: 03/25/2002 until: 12/21/2011)
Trenčianska 53
Bratislava 825 13
  (from: 02/07/1995 until: 03/24/2002)
Identification number (IČO): 
31 388 299
  (from: 02/07/1995)
Date of entry: 
02/07/1995
  (from: 02/07/1995)
Person dissolved from: 
25.10.2011
  (from: 12/22/2011)
Date of deletion: 
12/22/2011
  (from: 12/22/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/22/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/07/1995)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
  (from: 02/07/1995 until: 12/21/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/07/1995 until: 12/21/2011)
marketingová činnosť - prieskum trhu
  (from: 02/07/1995 until: 12/21/2011)
konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 02/07/1995 until: 12/21/2011)
Partners: 
AZUD, s.r.o. IČO: 35 730 056
Račianska 188
Bratislava 831 05
Slovak Republic
  (from: 09/27/2000 until: 03/24/2002)
František Bolcs
Starhradská 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/03/1997 until: 09/26/2000)
Ing. Pavel Derkay
Beniakova 26
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 02/07/1995 until: 02/02/1997)
Milan Kováry
Donnerova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/28/1995 until: 02/02/1997)
Libor Oliva
Landauova 28
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 02/07/1995 until: 03/27/1995)
Ing. Pavel Tripský
Štepná 17
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 02/07/1995 until: 02/02/1997)
Silvester OSVALD
Donnerova 27
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 03/25/2002 until: 12/21/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Pavel Derkay
Amount of investment: 430 000 Sk Paid up: 129 000 Sk
  (from: 02/07/1995 until: 02/02/1997)
Ing. Pavel Tripský
Amount of investment: 430 000 Sk Paid up: 129 000 Sk
  (from: 02/07/1995 until: 02/02/1997)
Libor Oliva
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 02/07/1995 until: 03/27/1995)
Milan Kováry
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 03/28/1995 until: 02/02/1997)
František Bolcs
Amount of investment: 1 060 000 Sk Paid up: 318 000 Sk
  (from: 02/03/1997 until: 09/26/2000)
AZUD, s.r.o.
Amount of investment: 1 060 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 060 000 Sk
  (from: 09/27/2000 until: 03/24/2002)
Silvester OSVALD
Amount of investment: 1 060 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 060 000 Sk
  (from: 03/25/2002 until: 12/21/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/03/1997 until: 12/21/2011)
konatelia
  (from: 02/07/1995 until: 02/02/1997)
František Bolcs
Starhradská 14
Bratislava
  (from: 02/03/1997 until: 09/26/2000)
Ing. Pavel Derkay
Beniakova 26
Bratislava 841 07
  (from: 02/07/1995 until: 02/02/1997)
Alexander Križan
Ambroseho 15
Bratislava 851 02
  (from: 09/27/2000 until: 03/24/2002)
Ing. Pavel Tripský
Štepná 17
Bratislava 841 01
  (from: 02/07/1995 until: 02/02/1997)
Silvester OSVALD
Donnerova 27
Bratislava 841 04
From: 11/12/2001
  (from: 03/25/2002 until: 12/21/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 02/03/1997 until: 12/21/2011)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 02/07/1995 until: 02/02/1997)
Capital: 
1 060 000 Sk Paid up: 1 060 000 Sk
  (from: 03/25/2002 until: 12/21/2011)
1 060 000 Sk
  (from: 02/07/1995 until: 03/24/2002)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 28.09.2011, právoplatné dňom 25.10.2011, č. k.: 32CbR/30/2011, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť SLOVMIL s. r. o., so sídlom Donnerova 27, 841 04 Bratislava, IČO: 31 388 299 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť SLOVMIL s. r. o., so sídlom Donnerova 27, 841 04 Bratislava, IČO: 31 388 299, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 8327/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 12/22/2011)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.1.1995 v súlade s ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/19991 Zb. Stary spis: S.r.o. 15179
  (from: 02/07/1995 until: 12/21/2011)
Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 8.3.1995 Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.3.1953 Stary spis: S.r.o. 15179
  (from: 03/28/1995 until: 12/21/2011)
Prevody obchodných podielov odsúhlasené na valnom zhromaždení konanom dňa 26.7.1996. Osvedčenie o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 188/96, Nz 174/96 zo dňa 10.10.1996 spísané notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou. Stary spis: S.r.o. 15179
  (from: 02/03/1997 until: 12/21/2011)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.8.2000. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 412/00, Nz 411/00 zo dňa 21.8.2000 v súlade so Zák. č. 11/1998 a Zák. č. 127/1999 Z.z.
  (from: 09/27/2000 until: 12/21/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2001. Notárska zápisnica č. NZ 393/2001 zo dňa 12.11.2001. Deň zániku funkcie konateľa A. Križana 12.11.2001.
  (from: 03/25/2002 until: 12/21/2011)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person