Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  117/T

Business name: 
ZDROJMARKET, a.s.
  (from: 07/31/1995 until: 11/14/2018)
Registered seat: 
ul. 29. augusta 1646/6
Galanta 924 36
  (from: 09/04/1997 until: 11/14/2018)
ul. 29. augusta 5
Galanta 924 36
  (from: 06/05/1997 until: 09/03/1997)
29.augusta 566
Galanta 924 36
  (from: 07/31/1995 until: 06/04/1997)
Identification number (IČO): 
34 125 299
  (from: 07/31/1995)
Date of entry: 
07/31/1995
  (from: 07/31/1995)
Date of deletion: 
11/15/2018
  (from: 11/15/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/15/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/31/1995)
Objects of the company: 
nákup a predaj potravinárskeho tovaru, lahôdkárskych a cukrárenských výrobkov a polotovarov, ovocia a zeleniny, potravy a potrieb pre zvieratá, priemyselného tovaru, strojov a zariadení v rozsahu voľnej činnosti
  (from: 07/31/1995 until: 06/04/1997)
prenájom a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí formou leasingu
  (from: 07/31/1995 until: 06/04/1997)
pohostinská činnosť
  (from: 07/31/1995 until: 06/04/1997)
výroba propagačných prostriedkov a poskytovanie aranžérskych služieb
  (from: 07/31/1995 until: 06/04/1997)
dovoz strojov a zariadení prostredníctvom organizácií, oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť
  (from: 07/31/1995 until: 06/04/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/05/1997 until: 11/14/2018)
cestná motorová doprava
  (from: 06/05/1997 until: 11/14/2018)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/23/2001 until: 11/14/2018)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 01/23/2001 until: 11/14/2018)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/23/2001 until: 11/14/2018)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/23/2001 until: 11/14/2018)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 01/23/2001 until: 11/14/2018)
poradenská činnosť v obchode
  (from: 01/23/2001 until: 11/14/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/04/1998 until: 11/14/2018)
Managing board
  (from: 07/31/1995 until: 03/03/1998)
Oľga Ambrušová
Clementisove Sady 905
Galanta
  (from: 07/31/1995 until: 11/06/1997)
Roman Botló - predseda predstavenstva
Cukrovarská 250/23
Sládkovičovo
From: 12/23/2002
  (from: 01/29/2003 until: 07/07/2005)
Roman Botló - predseda predstavenstva
Cukrovarská 250/23
Sládkovičovo
From: 12/23/2002 Until: 06/20/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ing. Jozef Černý - podpredseda predstavenstva
Dolnomajerská ul. 3
Sereď 926 01
  (from: 03/04/1998 until: 05/26/1999)
Ing. Jozef Černý - podpredseda predstavenstva
Dolnomajerská ul. 3
Sereď 926 01
  (from: 05/27/1999 until: 01/28/2003)
Viliam Drinóczi
463
Neded 925 85
  (from: 11/07/1997 until: 03/03/1998)
Atilla Forró
346
Kráľová nad Váhom
  (from: 07/31/1995 until: 11/06/1997)
Ing. Miroslav Halák
Radarová ul. 14
Bratislava 821 02
  (from: 11/07/1997 until: 05/26/1999)
Ing. Miroslav Halák - člen predstavenstva
Radarová ul. 14
Bratislava 821 02
  (from: 05/27/1999 until: 01/28/2003)
Mgr. Ľuboš Halák - predseda predstavenstva
Drieňova ul. 35
Bratislava 821 02
  (from: 12/03/1999 until: 01/28/2003)
Mgr. Ľuboš Halák - predseda predstavenstva
Drieňová ul. 35
Bratislava 821 02
  (from: 11/07/1997 until: 05/26/1999)
Mgr. Ľuboš Halák - predseda predstavenstva
Drieňová ul. 35
Bratislava 821 02
  (from: 05/27/1999 until: 12/02/1999)
Jozef Hutera
Galantská 577
Dolná Streda
  (from: 07/31/1995 until: 11/06/1997)
Paulína Pauerová
Slnečná 2907/3
Sereď
  (from: 07/31/1995 until: 11/06/1997)
RNDr. Ján Procházka
Štefánikova ul. 33
Bratislava 811 05
  (from: 11/07/1997 until: 03/03/1998)
Ing. Eva Richnáková
Dolnomajerská 1223/2
Sereď
  (from: 06/05/1997 until: 11/06/1997)
Ing. Eva Richnáková
ul.Dolnomajerská č.1223/2
Sereď
  (from: 07/31/1995 until: 06/04/1997)
Ivan Rózsa
Vajnorská ul. 12
Bratislava 831 03
  (from: 11/07/1997 until: 03/03/1998)
Veronika Špendlová
ul.Okružná 24
Šaľa
  (from: 07/31/1995 until: 11/06/1997)
Ing. Alexander Tenkel - člen predstavenstva
Sládkovičova 3
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 03/04/1998 until: 05/26/1999)
Ing. Alexander Tenkel - podpredseda predstavenstva
Sládkovičova ul. 3/1
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 11/07/1997 until: 03/03/1998)
Zuzana Tóthová
504
Košúty
  (from: 07/31/1995 until: 11/06/1997)
Ing. Michaela Vaďurová
Kukučínova ul. 2
Bratislava 831 03
  (from: 11/07/1997 until: 03/03/1998)
Eleonóra Jakabovičová - podpredseda predstavenstva
Vl. Clementisa 43
Trnava
From: 12/23/2002
  (from: 01/29/2003 until: 11/14/2018)
Tibor Mrva - člen predstavenstva
121
Majcichov
From: 12/23/2002
  (from: 01/29/2003 until: 11/14/2018)
František Chrupka - predseda predstavenstva
Cukrovarská 247/20
Sládkovičovo 925 21
From: 06/21/2005
  (from: 07/08/2005 until: 11/14/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva spoločne.
  (from: 03/04/1998 until: 11/14/2018)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/31/1995 until: 03/03/1998)
Capital: 
87 792 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 11/14/2018)
77 792 000 Sk
  (from: 07/31/1995 until: 12/21/1999)
Shares: 
Number of shares: 77792
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 11/14/2018)
Number of shares: 10000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 11/14/2018)
Number of shares: 77792
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/05/1997 until: 12/21/1999)
Number of shares: 77792
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/31/1995 until: 06/04/1997)
Supervisory board: 
Elvíra Belagyiová
1086
Vlčany
  (from: 07/31/1995 until: 03/03/1998)
Elvíra Belagyiová
1086
Vlčany 925 84
  (from: 03/04/1998 until: 05/26/1999)
Elvíra Belagyiová
1086
Vlčany 925 84
  (from: 05/27/1999 until: 01/28/2003)
Vladimír Beno
Fándlyho 756/24
Sereď
  (from: 07/31/1995 until: 03/03/1998)
Vladimír Beno
Fándlyho 756/24
Sereď 926 01
  (from: 03/04/1998 until: 05/26/1999)
Ing. Lenka Černá
Dolnomajerská ul. 3
Sereď 926 01
  (from: 05/27/1999 until: 01/28/2003)
Mária Fojtíková
Clementisove Sady 906/E
Galanta 924 00
  (from: 03/04/1998 until: 05/26/1999)
Mária Fojtíková
Clementisove Sady č.906/E
Galanta
  (from: 07/31/1995 until: 03/03/1998)
Eva Horváthová
sídlisko JAS 932/1
Galanta 924 00
  (from: 05/27/1999 until: 01/28/2003)
Ing. Kamil Chovanec
Andreja Hlinku 3058/18
Sereď 926 01
  (from: 03/04/1998 until: 05/26/1999)
Ing. Kamil Chovanec
Novomestská 44/45
Sereď
  (from: 07/31/1995 until: 03/03/1998)
Ing. Ján Kukučka
SNP 1003/33
Galanta
  (from: 07/31/1995 until: 03/03/1998)
Ing. Ján Kukučka
SNP 1003/33
Galanta 924 00
  (from: 03/04/1998 until: 05/26/1999)
Pavol Mada
Pri Dobrotke 4
Nitra
  (from: 07/31/1995 until: 03/03/1998)
RNDr. Ján Procházka
tefánikova ul. 33
Bratislava 811 05
  (from: 03/04/1998 until: 05/26/1999)
Jozef Čirka
178
Pusté Sady
From: 12/23/2002
  (from: 01/29/2003 until: 11/14/2018)
Monika Košťálová
55
Šalgočka
From: 12/23/2002
  (from: 01/29/2003 until: 11/14/2018)
Ladislav Slahučka
Nám. Slobody 31/13
Sereď
From: 12/23/2002
  (from: 01/29/2003 until: 11/14/2018)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 179/2005 - 348 zo dňa 23.12.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2012, bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.08.2007 pod č.k.: 3K 179/05-227, po splnení rozvrhového uznesenia a zároveň bol Mgr. Ing. Miroslav Ondreja, AK Krížna 20, 811 07 Bratislava odvolaný z funkcie správcu konkurznej podstaty. Spoločnosť ZDROJMARKET, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1646/6, Galanta 924 36, IČO: 34 125 299 bola podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka zrušená.
  (from: 11/15/2018)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou zo dňa 28.6.1995, rozhodnutie zakladateľa osvedčené do notárskej zápisnice č.N 160/95, Nz 159/95 dňa 28.6.1995, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl.Zák.č.513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 361
  (from: 07/31/1995 until: 11/14/2018)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom VZ dňa 16.05.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 268/96, Nz 216/96. Zmena sídla spoločnosti z: ul. 29. augusta č. 566, Galanta na: ul. 29. augusta č. 5, Galanta.
  (from: 06/05/1997 until: 11/14/2018)
Rozhodnutie primátora zo dňa 09.07.1997 č.: výst. 2206/97 primátora o určení súpisného a orientačného čísla.
  (from: 09/04/1997 until: 11/14/2018)
Zmena stanov spoločnosti na základe rozhodnutia dozornej rady na jej mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 13.10.1997.
  (from: 11/07/1997 until: 11/14/2018)
Valné zhromaždenie konané dňa 19.12.1997 (notárska zápisnica N 505/97, Nz 501/97) schválilo zmenu stanov.
  (from: 03/04/1998 until: 11/14/2018)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 06.11.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 440/98, Nz 387/98.
  (from: 05/27/1999 until: 11/14/2018)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 17.11.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 669/99, Nz 669/99. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 06.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 413/99 Nz 379/99.
  (from: 12/22/1999 until: 11/14/2018)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa, 22.05.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 133/2000, Nz 108/2000.
  (from: 01/23/2001 until: 11/14/2018)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 20.12.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 524/02, NZ 494/02.
  (from: 01/29/2003 until: 11/14/2018)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28. 8. 2007 (č. k.:3K 179/05-227), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2007, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: ZDROJMARKET, a.s., ul. 29. Augusta 1646/6, 924 36 Galanta, IČO: 34 125 299 a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Ing. Miroslav Ondrej, Hornopotočná 4, 917 01 Trnava.
  (from: 02/28/2013 until: 11/14/2018)
Date of updating data in databases:  06/23/2021
Date of extract :  06/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person