Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  6379/V

Obchodné meno: 
NOVEX-INSTAV s.r.o. Košice
  (od: 19.06.1995 do: 12.05.2005)
Sídlo: 
Pražská 4
Košice 040 11
  (od: 19.06.1995 do: 12.05.2005)
IČO: 
31 709 753
  (od: 19.06.1995)
Deň zápisu: 
19.06.1995
  (od: 19.06.1995)
Spoločnosť zrušená od: 
10.5.2005
  (od: 13.05.2005)
Deň výmazu: 
13.05.2005
  (od: 13.05.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 13.05.2005)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 19.06.1995)
Predmet činnosti: 
maloobchod a veľkoobchod: poľnohospodárske, potravinárske výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, minerálne vody, mäso, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, tabakové výrobky, výrobky z kože, textilu, gumy, skla, drahých kovov, kozmetika, čistiace prostriedky, spotrebná elektronika, počítače a počítačové systémy, stroje a strojné zariadenia, technologické zariadenia, hutnícke výrobky zo železných a neželezných kovov, nerastné suroviny, umelé hnojivá, nábytok, drevo a výrobky z dreva, buničina, papier a výrobky z nich, cestné a stavebné mechanizmy a príslušenstvo, stavebný materiál, palivá-plynné, tekuté, tuhé, rudy, kovy
  (od: 19.06.1995 do: 12.05.2005)
nákup a predaj osobných a nákladných automobilov a príslušenstva
  (od: 19.06.1995 do: 12.05.2005)
prenájom a leasing osobných a nákladných automobilov, cestných a stavebných strojov, strojného a technologického zariadenia, výpočtovej techniky
  (od: 19.06.1995 do: 12.05.2005)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 19.06.1995 do: 12.05.2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 19.06.1995 do: 12.05.2005)
Spoločníci: 
JUDr. Karol Burian
Floriánska 1379/3
Košice
  (od: 12.10.1999 do: 07.08.2000)
JUDr. Karol Burian
Floriánska 1379/3
Košice
  (od: 16.12.1998 do: 11.10.1999)
JUDr. Karol Burian
Floriánska 1379/3
Košice
  (od: 29.04.1996 do: 15.12.1998)
JUDr. Karol Burian
Florianska 1379/3
Košice
  (od: 19.06.1995 do: 28.04.1996)
Ing. Eugen Cirák
Dúhová 18
Prievidza
  (od: 08.08.2000 do: 30.01.2003)
Ing. Eugen Cirák
Dúhová 18
Prievidza
  (od: 16.12.1998 do: 07.08.2000)
Ing. Eduard Hadidom
121
Malé Ozorovce
  (od: 12.10.1999 do: 07.08.2000)
Ing. Eduard Hadidom
121
Malé Ozorovce
  (od: 16.12.1998 do: 11.10.1999)
Ing. Eduard Hadidom
121
Malé Ozorovce
  (od: 29.04.1996 do: 15.12.1998)
Ing. Eduard Hadidom
121
Malé Ozorovce
  (od: 19.06.1995 do: 28.04.1996)
Ing. Anna Kašteľová
Letná 33
Košice
  (od: 19.06.1995 do: 28.04.1996)
Martin Kováč
Ostravská 14
Košice
  (od: 12.10.1999 do: 07.08.2000)
Martin Kováč
Ostravská 14
Košice
  (od: 16.12.1998 do: 11.10.1999)
Ing. Miroslav Peteja
Narcisová 20
Prievidza
  (od: 08.08.2000 do: 30.01.2003)
Ing. Miroslav Peteja
  (od: 12.10.1999 do: 07.08.2000)
Ing. Jaroslav Filip
Čapajevova 11
Košice
  (od: 31.01.2003 do: 12.05.2005)
Výška vkladu každého spoločníka: 
JUDr. Karol Burian
Vklad: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 34 000 Sk
  (od: 19.06.1995 do: 28.04.1996)
Ing. Eduard Hadidom
Vklad: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 34 000 Sk
  (od: 19.06.1995 do: 28.04.1996)
Ing. Anna Kašteľová
Vklad: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 34 000 Sk
  (od: 19.06.1995 do: 28.04.1996)
JUDr. Karol Burian
Vklad: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 51 000 Sk
  (od: 29.04.1996 do: 15.12.1998)
Ing. Eduard Hadidom
Vklad: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 51 000 Sk
  (od: 29.04.1996 do: 15.12.1998)
JUDr. Karol Burian
Vklad: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 60 000 Sk
  (od: 16.12.1998 do: 11.10.1999)
Ing. Eduard Hadidom
Vklad: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 60 000 Sk
  (od: 16.12.1998 do: 11.10.1999)
Martin Kováč
Vklad: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 150 000 Sk
  (od: 16.12.1998 do: 11.10.1999)
Ing. Eugen Cirák
Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk
  (od: 16.12.1998 do: 07.08.2000)
JUDr. Karol Burian
Vklad: 95 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 95 000 Sk
  (od: 12.10.1999 do: 07.08.2000)
Ing. Eduard Hadidom
Vklad: 95 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 95 000 Sk
  (od: 12.10.1999 do: 07.08.2000)
Martin Kováč
Vklad: 250 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 250 000 Sk
  (od: 12.10.1999 do: 07.08.2000)
Ing. Miroslav Peteja
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 12.10.1999 do: 07.08.2000)
Ing. Eugen Cirák
Vklad: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 400 000 Sk
  (od: 08.08.2000 do: 30.01.2003)
Ing. Miroslav Peteja
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 08.08.2000 do: 30.01.2003)
Ing. Jaroslav Filip
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 31.01.2003 do: 12.05.2005)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 08.08.2000 do: 12.05.2005)
konatelia
  (od: 16.12.1998 do: 07.08.2000)
konatelia
  (od: 19.06.1995 do: 15.12.1998)
JUDr. Karol Burian
Florianska 1379/3
Košice
  (od: 19.06.1995 do: 28.04.1996)
JUDr. Karol Burian
Floriánska 1379/3
Košice
  (od: 29.04.1996 do: 07.08.2000)
Ing. Eugen Cirák
Dúhová 18
Prievidza
  (od: 08.08.2000 do: 25.09.2000)
Ing. Ladislav Fodor
Petzvalova 1
Košice 040 11
Skončenie funkcie: 28.07.2002
  (od: 26.04.2001 do: 30.01.2003)
Ing. Eduard Hadidom
121
Malé Ozorovce
  (od: 19.06.1995 do: 28.04.1996)
Ing. Eduard Hadidom
121
Malé Ozorovce
  (od: 29.04.1996 do: 15.12.1998)
Helena Halušková
Erveňská 25
Čaňa 044 14
  (od: 26.09.2000 do: 25.04.2001)
Ing. Anna Kašteľová
Letná 33
Košice
  (od: 19.06.1995 do: 28.04.1996)
Ing. Jaroslav Filip
Čapajevova 11
Košice
Vznik funkcie: 28.07.2002
  (od: 31.01.2003 do: 12.05.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 08.08.2000 do: 12.05.2005)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 16.12.1998 do: 07.08.2000)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 19.06.1995 do: 15.12.1998)
Základné imanie: 
500 000 Sk Rozsah splatenia: 500 000 Sk
  (od: 31.01.2003 do: 12.05.2005)
500 000 Sk
  (od: 12.10.1999 do: 30.01.2003)
300 000 Sk
  (od: 16.12.1998 do: 11.10.1999)
102 000 Sk
  (od: 19.06.1995 do: 15.12.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe § 8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: NOVEX-INSTAV s.r.o. Košice Sídlo: 040 11 Košice, Pražská 4 IČO: 31 709 753 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 3K 3/05 zo dňa 11.3.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.5.2005, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NOVEX-INSTAV s.r.o. Košice, Pražská 4, Košice, IČO: 31 709 753 pre nedostatok majetku zamieta.
  (od: 13.05.2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.4.1995, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb. Dodatok č. 1/96 zo dňa 2.4.1996 k spoločenskej zmluve.
  (od: 29.04.1996 do: 12.05.2005)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.11.1998 v znení zák. 11/98 Zb.
  (od: 16.12.1998 do: 12.05.2005)
Dodatok č. 3/99 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.6.1999.
  (od: 12.10.1999 do: 12.05.2005)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve č. 4/2000 zo dňa 2.6.2000.
  (od: 08.08.2000 do: 12.05.2005)
Zápisnica z MVZ zo dňa 18. 9. 2000.
  (od: 26.09.2000 do: 12.05.2005)
Dodatok č. 5/2002 zo dňa 28.7.2002.
  (od: 31.01.2003 do: 12.05.2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.5.1995 podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (od: 19.06.1995 do: 28.04.1996)
Dátum aktualizácie údajov:  14.10.2021
Dátum výpisu:  17.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)