Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6379/V

Business name: 
NOVEX-INSTAV s.r.o. Košice
  (from: 06/19/1995 until: 05/12/2005)
Registered seat: 
Pražská 4
Košice 040 11
  (from: 06/19/1995 until: 05/12/2005)
Identification number (IČO): 
31 709 753
  (from: 06/19/1995)
Date of entry: 
06/19/1995
  (from: 06/19/1995)
Person dissolved from: 
10.5.2005
  (from: 05/13/2005)
Date of deletion: 
05/13/2005
  (from: 05/13/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/13/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/19/1995)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod: poľnohospodárske, potravinárske výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, minerálne vody, mäso, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, tabakové výrobky, výrobky z kože, textilu, gumy, skla, drahých kovov, kozmetika, čistiace prostriedky, spotrebná elektronika, počítače a počítačové systémy, stroje a strojné zariadenia, technologické zariadenia, hutnícke výrobky zo železných a neželezných kovov, nerastné suroviny, umelé hnojivá, nábytok, drevo a výrobky z dreva, buničina, papier a výrobky z nich, cestné a stavebné mechanizmy a príslušenstvo, stavebný materiál, palivá-plynné, tekuté, tuhé, rudy, kovy
  (from: 06/19/1995 until: 05/12/2005)
nákup a predaj osobných a nákladných automobilov a príslušenstva
  (from: 06/19/1995 until: 05/12/2005)
prenájom a leasing osobných a nákladných automobilov, cestných a stavebných strojov, strojného a technologického zariadenia, výpočtovej techniky
  (from: 06/19/1995 until: 05/12/2005)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/19/1995 until: 05/12/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/19/1995 until: 05/12/2005)
Partners: 
JUDr. Karol Burian
Floriánska 1379/3
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/12/1999 until: 08/07/2000)
JUDr. Karol Burian
Floriánska 1379/3
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/16/1998 until: 10/11/1999)
JUDr. Karol Burian
Floriánska 1379/3
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/29/1996 until: 12/15/1998)
JUDr. Karol Burian
Florianska 1379/3
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/19/1995 until: 04/28/1996)
Ing. Eugen Cirák
Dúhová 18
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 08/08/2000 until: 01/30/2003)
Ing. Eugen Cirák
Dúhová 18
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 12/16/1998 until: 08/07/2000)
Ing. Eduard Hadidom
121
Malé Ozorovce
Slovak Republic
  (from: 10/12/1999 until: 08/07/2000)
Ing. Eduard Hadidom
121
Malé Ozorovce
Slovak Republic
  (from: 12/16/1998 until: 10/11/1999)
Ing. Eduard Hadidom
121
Malé Ozorovce
Slovak Republic
  (from: 04/29/1996 until: 12/15/1998)
Ing. Eduard Hadidom
121
Malé Ozorovce
Slovak Republic
  (from: 06/19/1995 until: 04/28/1996)
Ing. Anna Kašteľová
Letná 33
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/19/1995 until: 04/28/1996)
Martin Kováč
Ostravská 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/12/1999 until: 08/07/2000)
Martin Kováč
Ostravská 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/16/1998 until: 10/11/1999)
Ing. Miroslav Peteja
Narcisová 20
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 08/08/2000 until: 01/30/2003)
Ing. Miroslav Peteja
  (from: 10/12/1999 until: 08/07/2000)
Ing. Jaroslav Filip
Čapajevova 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/31/2003 until: 05/12/2005)
Contribution of each member: 
JUDr. Karol Burian
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 06/19/1995 until: 04/28/1996)
Ing. Eduard Hadidom
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 06/19/1995 until: 04/28/1996)
Ing. Anna Kašteľová
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 06/19/1995 until: 04/28/1996)
JUDr. Karol Burian
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 04/29/1996 until: 12/15/1998)
Ing. Eduard Hadidom
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 04/29/1996 until: 12/15/1998)
JUDr. Karol Burian
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/16/1998 until: 10/11/1999)
Ing. Eduard Hadidom
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/16/1998 until: 10/11/1999)
Martin Kováč
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 12/16/1998 until: 10/11/1999)
Ing. Eugen Cirák
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/16/1998 until: 08/07/2000)
JUDr. Karol Burian
Amount of investment: 95 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 95 000 Sk
  (from: 10/12/1999 until: 08/07/2000)
Ing. Eduard Hadidom
Amount of investment: 95 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 95 000 Sk
  (from: 10/12/1999 until: 08/07/2000)
Martin Kováč
Amount of investment: 250 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 250 000 Sk
  (from: 10/12/1999 until: 08/07/2000)
Ing. Miroslav Peteja
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/12/1999 until: 08/07/2000)
Ing. Eugen Cirák
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 08/08/2000 until: 01/30/2003)
Ing. Miroslav Peteja
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/08/2000 until: 01/30/2003)
Ing. Jaroslav Filip
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 01/31/2003 until: 05/12/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/08/2000 until: 05/12/2005)
konatelia
  (from: 12/16/1998 until: 08/07/2000)
konatelia
  (from: 06/19/1995 until: 12/15/1998)
JUDr. Karol Burian
Florianska 1379/3
Košice
  (from: 06/19/1995 until: 04/28/1996)
JUDr. Karol Burian
Floriánska 1379/3
Košice
  (from: 04/29/1996 until: 08/07/2000)
Ing. Eugen Cirák
Dúhová 18
Prievidza
  (from: 08/08/2000 until: 09/25/2000)
Ing. Ladislav Fodor
Petzvalova 1
Košice 040 11
Until: 07/28/2002
  (from: 04/26/2001 until: 01/30/2003)
Ing. Eduard Hadidom
121
Malé Ozorovce
  (from: 06/19/1995 until: 04/28/1996)
Ing. Eduard Hadidom
121
Malé Ozorovce
  (from: 04/29/1996 until: 12/15/1998)
Helena Halušková
Erveňská 25
Čaňa 044 14
  (from: 09/26/2000 until: 04/25/2001)
Ing. Anna Kašteľová
Letná 33
Košice
  (from: 06/19/1995 until: 04/28/1996)
Ing. Jaroslav Filip
Čapajevova 11
Košice
From: 07/28/2002
  (from: 01/31/2003 until: 05/12/2005)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/08/2000 until: 05/12/2005)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/16/1998 until: 08/07/2000)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/19/1995 until: 12/15/1998)
Capital: 
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 01/31/2003 until: 05/12/2005)
500 000 Sk
  (from: 10/12/1999 until: 01/30/2003)
300 000 Sk
  (from: 12/16/1998 until: 10/11/1999)
102 000 Sk
  (from: 06/19/1995 until: 12/15/1998)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: NOVEX-INSTAV s.r.o. Košice Sídlo: 040 11 Košice, Pražská 4 IČO: 31 709 753 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 3K 3/05 zo dňa 11.3.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.5.2005, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NOVEX-INSTAV s.r.o. Košice, Pražská 4, Košice, IČO: 31 709 753 pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 05/13/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.4.1995, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb. Dodatok č. 1/96 zo dňa 2.4.1996 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/29/1996 until: 05/12/2005)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.11.1998 v znení zák. 11/98 Zb.
  (from: 12/16/1998 until: 05/12/2005)
Dodatok č. 3/99 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.6.1999.
  (from: 10/12/1999 until: 05/12/2005)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve č. 4/2000 zo dňa 2.6.2000.
  (from: 08/08/2000 until: 05/12/2005)
Zápisnica z MVZ zo dňa 18. 9. 2000.
  (from: 09/26/2000 until: 05/12/2005)
Dodatok č. 5/2002 zo dňa 28.7.2002.
  (from: 01/31/2003 until: 05/12/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.5.1995 podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 06/19/1995 until: 04/28/1996)
Date of updating data in databases:  12/02/2021
Date of extract :  12/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person