Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  705/S

Obchodné meno: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (od: 30.08.2002)
Sídlo: 
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica 974 01
  (od: 24.06.2016)
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica 974 00
  (od: 30.08.2002 do: 23.06.2016)
IČO: 
36 056 006
  (od: 30.08.2002)
Deň zápisu: 
01.09.2002
  (od: 30.08.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.08.2002)
Predmet činnosti: 
poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácii a čistiarní odpadových vôd
  (od: 30.08.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.08.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.08.2002)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (od: 30.08.2002)
prenájom nehnuteľností
  (od: 30.08.2002)
projektovanie stavieb
  (od: 30.08.2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - vodárenské stavby
  (od: 30.08.2002)
vodohospodárske stavby - zdravotechnické stavby /vodojemy a vodárenské technologické zariadenia/
  (od: 30.08.2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby
  (od: 30.08.2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda/
  (od: 30.08.2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda, odpadová voda/
  (od: 30.08.2002)
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu:
  (od: 30.08.2002)
obstarávanie prác a dovávok
  (od: 30.08.2002)
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
  (od: 30.08.2002)
rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (od: 30.08.2002)
výroba elektriny, rozvod elektriny
  (od: 30.08.2002)
vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum
  (od: 30.08.2002)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 10.06.2004)
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
  (od: 27.07.2004)
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
  (od: 27.07.2004)
výskum v oblasti technických a prírodných vied
  (od: 16.07.2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 10.06.2004 do: 17.05.2006)
pohostinská činnosť
  (od: 10.06.2004 do: 17.05.2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 10.06.2004 do: 17.05.2006)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu a inžinierskogeologického prieskumu
  (od: 30.08.2002 do: 09.06.2004)
oprava plynového zariadenia vozidiel poháňaných na stlačený plyn
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektov a zariadení
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
dodávka a montáž chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie pre vodohospodárske stavby
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
opravy a servis technológie vodárenských diel a zariadení
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami
  (od: 30.08.2002 do: 26.07.2004)
zabezpečovanie prevádzky, kontroly a riadenia technológie čistiarní odpadových vôd
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
vykonávanie prehliadok kanalizačných systémov prístrojovou technikou
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
pohostinské a ubytovacie služby
  (od: 30.08.2002 do: 09.06.2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete a armatúr a určovanie styčných miest pre napojenie prístrojovej techniky
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
meranie množstva odpadových vôd na merných objektoch a kanalizáciách s určením okamžitého alebo kumulatívneho prietoku prístrojovou technikou
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody, vrátane technologických rozborov vôd
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
revízna služba chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
prevádzkovanie tlakovej stanice bioplynu, predaj a distribúcia stlačeného plynu a bioplynu
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
opravy a servis všetkých druhov čerpadiel
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
opravy a servis chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
opravy, montáž a servis zariadení slaboprúdovej a silnoprúdovej elektroniky
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
montáž technológie vodárenských diel a zariadení vrátane zváračských prác
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
opravy a montáž vodomerov
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
vykonávanie vodohospodárskych a inžinierskych stavieb
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
elektroinštalačné práce
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
vykonávanie revíznych a tlakových skúšok tlakových nádob stabilných skupina A a B
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
revízie vyhradených elektrických zariadení
  (od: 30.08.2002 do: 17.05.2006)
úprava a rozvod pitnej a úžitkovej vody verejnými vodovodmi, prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (od: 30.08.2002 do: 26.07.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.06.2004)
predstavenstvo
  (od: 30.08.2002 do: 09.06.2004)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 10.04.2017
  (od: 15.08.2018)
Ing. Lucia Harachová - podpredseda predstavenstva
Komenského 14483/10E
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 03.12.2019
  (od: 13.12.2019)
Ing. Vojtech Čičmanec - člen predstavenstva
Kocurany 162
Kocurany 972 02
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 14.01.2017)
Ing. Lenka Balkovičová
Kimovská 2438/30
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 25.04.2018)
Ing. Ján Šufliarsky - člen predstavenstva
Skliarovo 245
Detva 962 12
Vznik funkcie: 25.03.2019
  (od: 12.04.2019)
Viera Krakovská - člen predstavenstva
786
Brusno 976 62
Vznik funkcie: 25.03.2019
  (od: 12.04.2019)
Vladimír Baran - člen predstavenstva
233
Ladomerská Vieska 965 01
Vznik funkcie: 25.03.2019
  (od: 12.04.2019)
Mgr. Peter Neuzer - Člen predstavenstva
Jazmínová 15
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 30.03.2021
  (od: 06.05.2021)
Mgr. Peter Antal
Sládkovičova 485/5
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.03.2015
  (od: 02.04.2015 do: 24.04.2018)
Mgr. Peter Antal
Sládkovičova 485/5
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.03.2015 Skončenie funkcie: 26.03.2018
  (od: 25.04.2018 do: 24.04.2018)
Ing. Ján Babjak - člen
Tatranská 8
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 27.10.2003
  (od: 20.11.2003 do: 28.07.2004)
Ing. Ján Babjak - podpredseda
Tatranská 6556/8
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 07.12.2007
  (od: 04.01.2008 do: 30.08.2009)
Ing. Ján Babjak - podpredseda
Tatranská 6556/8
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 07.12.2007 Skončenie funkcie: 31.08.2009
  (od: 31.08.2009 do: 30.08.2009)
Ing. Ján Babjak - podpredseda
Tatranská 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 27.10.2003
  (od: 29.07.2004 do: 03.01.2008)
Ing. Ján Babjak - podpredseda
Tatranská 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 27.10.2003 Skončenie funkcie: 07.12.2007
  (od: 04.01.2008 do: 03.01.2008)
Ing. Dušan Brečka - člen
Lichardova 52
Brezno
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 18.06.2003
  (od: 30.08.2002 do: 02.11.2003)
Mgr. Ivan Černaj - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 52/60
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 07.09.2006
  (od: 29.09.2006 do: 12.04.2011)
Mgr. Ivan Černaj - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 52/60
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 24.03.2011
  (od: 13.04.2011 do: 12.04.2011)
Mgr. Ivan Černaj - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 52/60
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.03.2011
  (od: 13.04.2011 do: 02.04.2014)
Mgr. Ivan Černaj - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 52/60
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.03.2011 Skončenie funkcie: 27.03.2014
  (od: 03.04.2014 do: 02.04.2014)
Ing. Jaroslav Demian - člen
Malinovského 11
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 08.09.2004
  (od: 28.09.2004 do: 06.10.2008)
Ing. Jaroslav Demian - člen
Malinovského 11
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 08.09.2004 Skončenie funkcie: 19.09.2008
  (od: 07.10.2008 do: 06.10.2008)
Ing. Jaroslav Demian - člen predstavenstva
Malinovského 11
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 19.09.2008
  (od: 07.10.2008 do: 29.06.2011)
Ing. Jaroslav Demian - člen predstavenstva
Malinovského 11
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 19.09.2008 Skončenie funkcie: 08.06.2011
  (od: 30.06.2011 do: 29.06.2011)
Martin Gonda - člen
411
Beňuš
Vznik funkcie: 18.06.2003 Skončenie funkcie: 26.09.2003
  (od: 03.11.2003 do: 19.11.2003)
Ing. Jozef Hegeduš - člen predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 05.01.2006 do: 31.08.2009)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 24.02.2014
  (od: 07.03.2014 do: 08.03.2018)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 24.02.2014 Skončenie funkcie: 24.02.2018
  (od: 09.03.2018 do: 08.03.2018)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 03.02.2010
  (od: 17.02.2010 do: 06.03.2014)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 03.02.2010 Skončenie funkcie: 24.02.2014
  (od: 07.03.2014 do: 06.03.2014)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 01.09.2009 do: 16.02.2010)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 03.02.2010
  (od: 17.02.2010 do: 16.02.2010)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredsedda predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 24.02.2018
  (od: 09.03.2018 do: 12.12.2019)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredsedda predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 24.02.2018 Skončenie funkcie: 03.12.2019
  (od: 13.12.2019 do: 12.12.2019)
Ing. Marián Hluchý - predseda
Osloboditeľov 23
Malý Krtíš
Vznik funkcie: 18.06.2003
  (od: 03.11.2003 do: 28.04.2005)
Ing. Marián Hluchý - predseda
Osloboditeľov 23
Malý Krtíš
Vznik funkcie: 18.06.2003 Skončenie funkcie: 20.04.2005
  (od: 29.04.2005 do: 28.04.2005)
Ing. Jozef Hoffmann - podpredseda
Ľ. Štúra 262/44
Halič
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 18.06.2003
  (od: 30.08.2002 do: 02.11.2003)
Ing. Peter Juríček - člen
Priehon 125
Sebedražie 972 05
Vznik funkcie: 08.09.2004
  (od: 28.09.2004 do: 06.10.2008)
Ing. Peter Juríček - člen
Priehon 125
Sebedražie 972 05
Vznik funkcie: 08.09.2004 Skončenie funkcie: 19.09.2008
  (od: 07.10.2008 do: 06.10.2008)
Ing. Peter Juríček - člen
Priehon 125
Sebedražie 972 05
Vznik funkcie: 25.09.2012
  (od: 11.10.2012 do: 13.01.2017)
Ing. Peter Juríček - člen
Priehon 125
Sebedražie 972 05
Vznik funkcie: 25.09.2012 Skončenie funkcie: 14.12.2016
  (od: 14.01.2017 do: 13.01.2017)
Ing. Peter Juríček - člen predstavenstva
Priehon 125
Sebedražie 972 05
Vznik funkcie: 19.09.2008
  (od: 07.10.2008 do: 10.10.2012)
Ing. Peter Juríček - člen predstavenstva
Priehon 125
Sebedražie 972 05
Vznik funkcie: 19.09.2008 Skončenie funkcie: 25.09.2012
  (od: 11.10.2012 do: 10.10.2012)
Viera Krakovská
786
Brusno 976 62
Vznik funkcie: 24.03.2015
  (od: 02.04.2015 do: 11.04.2019)
Viera Krakovská
786
Brusno 976 62
Vznik funkcie: 24.03.2015 Skončenie funkcie: 24.03.2019
  (od: 12.04.2019 do: 11.04.2019)
Viera Krakovská - člen
786
Brusno
Vznik funkcie: 01.09.2002
  (od: 30.08.2002 do: 28.09.2006)
Viera Krakovská - člen
786
Brusno
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 01.09.2006
  (od: 29.09.2006 do: 28.09.2006)
Viera Krakovská - člen predstavenstva
786
Brusno 976 62
Vznik funkcie: 24.03.2011
  (od: 13.04.2011 do: 01.04.2015)
Viera Krakovská - člen predstavenstva
786
Brusno 976 62
Vznik funkcie: 24.03.2011 Skončenie funkcie: 24.03.2015
  (od: 02.04.2015 do: 01.04.2015)
Viera Krakovská - člen predstavenstva
Brusno 786
Brusno 976 62
Vznik funkcie: 07.12.2007
  (od: 19.01.2008 do: 12.04.2011)
Viera Krakovská - člen predstavenstva
Brusno 786
Brusno 976 62
Vznik funkcie: 07.12.2007 Skončenie funkcie: 24.03.2011
  (od: 13.04.2011 do: 12.04.2011)
Ing. Ján Krčula - predseda predstavenstva
Komenského 14419/18B
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.10.2006
  (od: 12.02.2009 do: 11.06.2009)
Ing. Ján Krčula - predseda predstavenstva
Komenského 14419/18B
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.10.2006 Skončenie funkcie: 29.05.2009
  (od: 12.06.2009 do: 11.06.2009)
Ing. Ján Krčula - predseda predstavenstva
Severná 1408/18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.10.2006
  (od: 21.10.2006 do: 11.02.2009)
Ing. Ján Maťaš - predseda predstavenstva
Na Motyčinách 5710/9
Banská Bystrica-Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 20.04.2005
  (od: 29.04.2005 do: 05.10.2006)
Ing. Ján Maťaš - predseda predstavenstva
Na Motyčinách 5710/9
Banská Bystrica-Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 20.04.2005 Skončenie funkcie: 18.08.2006
  (od: 06.10.2006 do: 05.10.2006)
Márius Mika - člen
Národná 18
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 18.06.2003
  (od: 03.11.2003 do: 27.09.2004)
Márius Mika - člen
Národná 18
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 18.06.2003 Skončenie funkcie: 08.09.2004
  (od: 28.09.2004 do: 27.09.2004)
Ing. Peter Mináč - člen
Francisciho 833
Tisovec
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 18.06.2003
  (od: 30.08.2002 do: 02.11.2003)
Ing. Svätoslav Mravec - člen
Azalková 4
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 26.09.2003
  (od: 20.11.2003 do: 04.01.2006)
Ing. Svätoslav Mravec - člen
Azalková 4
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 26.09.2003 Skončenie funkcie: 01.01.2006
  (od: 05.01.2006 do: 04.01.2006)
Ing. Ľubomír Ryša - predseda
Moskovská 48
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 18.06.2003
  (od: 30.08.2002 do: 02.11.2003)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 29.05.2009
  (od: 12.06.2009 do: 14.06.2013)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 29.05.2009 Skončenie funkcie: 04.06.2013
  (od: 15.06.2013 do: 14.06.2013)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 04.06.2013
  (od: 15.06.2013 do: 24.05.2017)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 04.06.2013 Skončenie funkcie: 10.04.2017
  (od: 25.05.2017 do: 24.05.2017)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 10.04.2017
  (od: 25.05.2017 do: 14.08.2018)
Ing. Ján Šufliarsky
Skliarovo 245
Detva 962 12
Vznik funkcie: 24.03.2015
  (od: 02.04.2015 do: 27.06.2017)
Ing. Ján Šufliarsky - člen predstavenstva
Skliarovo 245
Detva 962 12
Vznik funkcie: 24.03.2011
  (od: 13.04.2011 do: 01.04.2015)
Ing. Ján Šufliarsky - člen predstavenstva
Skliarovo 245
Detva 962 12
Vznik funkcie: 24.03.2011 Skončenie funkcie: 24.03.2015
  (od: 02.04.2015 do: 01.04.2015)
Ing. Ján Šufliarský
Skliarovo 245
Detva 962 12
Vznik funkcie: 24.03.2015
  (od: 28.06.2017 do: 11.04.2019)
Ing. Ján Šufliarský
Skliarovo 245
Detva 962 12
Vznik funkcie: 24.03.2015 Skončenie funkcie: 24.03.2019
  (od: 12.04.2019 do: 11.04.2019)
Ing. Ján Šufliarský - člen
Skliarovo 245
Detva 962 12
Vznik funkcie: 03.05.2007
  (od: 22.05.2007 do: 12.04.2011)
Ing. Ján Šufliarský - člen
Skliarovo 245
Detva 962 12
Vznik funkcie: 03.05.2007 Skončenie funkcie: 24.03.2011
  (od: 13.04.2011 do: 12.04.2011)
Ing. Vladimír Švec - člen
Šoltésovej 945/31
Nováky
Vznik funkcie: 01.09.2002
  (od: 30.08.2002 do: 27.09.2004)
Ing. Vladimír Švec - člen
Šoltésovej 945/31
Nováky
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 08.09.2004
  (od: 28.09.2004 do: 27.09.2004)
Ing. Miroslav Toman - člen
Beskydská 9
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 18.06.2003 Skončenie funkcie: 26.09.2003
  (od: 03.11.2003 do: 19.11.2003)
Ing. Marek Žabka
171
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 24.02.2018
  (od: 09.03.2018 do: 25.02.2021)
Ing. Marek Žabka
171
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 24.02.2018 Skončenie funkcie: 04.01.2021
  (od: 26.02.2021 do: 25.02.2021)
Ing. Marek Žabka - člen
171
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 24.02.2014
  (od: 07.03.2014 do: 08.03.2018)
Ing. Marek Žabka - člen
171
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 24.02.2014 Skončenie funkcie: 24.02.2018
  (od: 09.03.2018 do: 08.03.2018)
Ing. Marek Žabka - člen predstavenstva
171
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 01.09.2009
  (od: 01.09.2009 do: 06.03.2014)
Ing. Marek Žabka - člen predstavenstva
171
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 01.09.2009 Skončenie funkcie: 24.02.2014
  (od: 07.03.2014 do: 06.03.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z podpisujúcich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 10.06.2004)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 30.08.2002 do: 09.06.2004)
Odštepný závod: 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 03 Prievidza
  (od: 30.08.2002 do: 23.01.2006)
Sídlo: 
V. Clementisa 52
Prievidza
  (od: 30.08.2002 do: 23.01.2006)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Švec
Šoltésovej 945/31
Nováky
  (od: 30.08.2002 do: 23.01.2006)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 30.08.2002 do: 23.01.2006)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 05, Veľký Krtíš
  (od: 30.08.2002 do: 23.01.2006)
Sídlo: 
Banícka 39
Veľký Krtíš
  (od: 30.08.2002 do: 23.01.2006)
Vedúci: 
Mgr. Zoltán Balla
147
Kamenné Kosihy
  (od: 30.08.2002 do: 23.01.2006)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 30.08.2002 do: 23.01.2006)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 07 Žiar nad Hronom
  (od: 30.08.2002 do: 23.01.2006)
Sídlo: 
ul. SNP 125
Žiar nad Hronom
  (od: 30.08.2002 do: 23.01.2006)
Vedúci: 
Ing. Milan Vlček
Angyalova 478/6
Kremnica
  (od: 30.08.2002 do: 23.01.2006)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 30.08.2002 do: 23.01.2006)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 01 Banská Bystrica
  (od: 13.06.2003 do: 23.01.2006)
Sídlo: 
Partizánska cesta 73
Banská Bystrica
  (od: 13.06.2003 do: 23.01.2006)
Vedúci: 
Ing. Pavol Badinský
218
Tajov 976 34
  (od: 13.06.2003 do: 23.01.2006)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 13.06.2003 do: 23.01.2006)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 04 Rimavská Sobota
  (od: 04.11.2004 do: 23.01.2006)
Sídlo: 
Duklianskych hrdinov 42
Rimavská Sobota
  (od: 04.11.2004 do: 23.01.2006)
Vedúci: 
Ing. Branislav Jurík
Banícka 254
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 1.7.2005
  (od: 12.07.2005 do: 23.01.2006)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 04.11.2004 do: 23.01.2006)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 02 Lučenec
  (od: 05.11.2004 do: 23.01.2006)
Sídlo: 
Komenského 4
Lučenec
  (od: 05.11.2004 do: 23.01.2006)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Solkový
Bernolákova 2705/5
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 1.7.2005
  (od: 12.07.2005 do: 23.01.2006)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 05.11.2004 do: 23.01.2006)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 06 Zvolen
  (od: 05.11.2004 do: 23.01.2006)
Sídlo: 
Štúrova 2208
Zvolen
  (od: 05.11.2004 do: 23.01.2006)
Vedúci: 
Ing. Robert Javorčík
Ľ. Štúra 4230/15A
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 23.12.2004
  (od: 27.01.2005 do: 23.01.2006)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 05.11.2004 do: 23.01.2006)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 06 Zvolen
  (od: 05.11.2004 do: 04.11.2004)
Sídlo: 
Štúrova 2208
Zvolen
  (od: 05.11.2004 do: 04.11.2004)
Vedúci: 
Ing. Ján Zimerman
9. mája 40/25
Zvolen
Skončenie funkcie: 31.10.2004
  (od: 05.11.2004 do: 04.11.2004)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 02 Lučenec
  (od: 05.11.2004 do: 04.11.2004)
Sídlo: 
Komenského 4
Lučenec
  (od: 05.11.2004 do: 04.11.2004)
Vedúci: 
Ing. Jozef Hoffmann
Ľ. Štúra 262/44
Halič
Skončenie funkcie: 31.10.2004
  (od: 05.11.2004 do: 04.11.2004)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 06 Zvolen
  (od: 30.08.2002 do: 04.11.2004)
Sídlo: 
Štúrova 2208
Zvolen
  (od: 30.08.2002 do: 04.11.2004)
Vedúci: 
Ing. Ján Zimerman
9. mája 40/25
Zvolen
  (od: 30.08.2002 do: 04.11.2004)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 30.08.2002 do: 04.11.2004)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 02 Lučenec
  (od: 30.08.2002 do: 04.11.2004)
Sídlo: 
Komenského 4
Lučenec
  (od: 30.08.2002 do: 04.11.2004)
Vedúci: 
Ing. Jozef Hoffmann
Ľ. Štúra 262/44
Halič
  (od: 30.08.2002 do: 04.11.2004)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 30.08.2002 do: 04.11.2004)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 04 Rimavská Sobota
  (od: 30.08.2002 do: 03.11.2004)
Sídlo: 
Duklianskych hrdinov 42
Rimavská Sobota
  (od: 30.08.2002 do: 03.11.2004)
Vedúci: 
Ing. Dušan Tóčik
Sídlisko Rimava 1062/13
Rimavská Sobota
  (od: 30.08.2002 do: 03.11.2004)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 30.08.2002 do: 03.11.2004)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 04 Rimavská Sobota
  (od: 04.11.2004 do: 03.11.2004)
Sídlo: 
Duklianskych hrdinov 42
Rimavská Sobota
  (od: 04.11.2004 do: 03.11.2004)
Vedúci: 
Ing. Dušan Tóčik
Sídlisko Rimava 1062/13
Rimavská Sobota
Skončenie funkcie: 26.10.2004
  (od: 04.11.2004 do: 03.11.2004)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 01 Banská Bystrica
  (od: 04.03.2003 do: 12.06.2003)
Sídlo: 
Partizánska cesta 73
Banská Bystrica
  (od: 04.03.2003 do: 12.06.2003)
Vedúci: 
Ing. Pavel Badínsky
218
Tajov 976 34
  (od: 04.03.2003 do: 12.06.2003)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 04.03.2003 do: 12.06.2003)
 
 
Názov: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 01 Banská Bystrica
  (od: 30.08.2002 do: 03.03.2003)
Sídlo: 
Partizánska cesta 73
Banská Bystrica
  (od: 30.08.2002 do: 03.03.2003)
Vedúci: 
Ing. Milan Leitman
Zelená 5383/18
Banská Bystrica
  (od: 30.08.2002 do: 03.03.2003)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 30.08.2002 do: 03.03.2003)
 
 
Základné imanie: 
147 472 314 EUR Rozsah splatenia: 147 472 314 EUR
  (od: 12.02.2009)
4 337 421 000 Sk Rozsah splatenia: 4 337 421 000 Sk
  (od: 30.08.2002 do: 11.02.2009)
Akcie: 
Počet: 4337421
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára tejto a.s. To neplatí pre prevod akcií z majetku zakladateľa spoločnosti na základe rozhodnutia o privatizácii vydaného podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 12.02.2009)
Počet: 4337421
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára tejto a.s. To neplatí pre prevod akcií z majetku zakladateľa spoločnosti na základe rozhodnutia o privatizácii vydaného podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 10.06.2004 do: 11.02.2009)
Počet: 4337421
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu, než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti.
  (od: 04.03.2003 do: 09.06.2004)
Počet: 4337421
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.08.2002 do: 03.03.2003)
Akcionár: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňova 27
Bratislava
  (od: 30.08.2002 do: 19.11.2003)
Dozorná rada: 
JUDr. Ivan Daniš
Lazovná 14614/71
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.10.2016
  (od: 12.11.2016)
Ing. Michal Dóša , PhD.
384
Priechod 976 11
Vznik funkcie: 24.10.2016
  (od: 12.11.2016)
Jana Majerová
Strelníky 94
Ľubietová 976 55
Vznik funkcie: 24.10.2016
  (od: 12.11.2016)
JUDr. Tomáš Ábel , PhD.
9. mája 25
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 28.05.2019
  (od: 28.06.2019)
Ing. Ján Lichanec
72
Orávka 980 42
Vznik funkcie: 28.05.2019
  (od: 28.06.2019)
JUDr. Katarína Macháčková
Ul. Björnsona 128/22
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 28.05.2019
  (od: 07.09.2019)
MUDr. Ján Nosko
Š. Moysesa 5650/28
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.05.2020
  (od: 16.06.2020)
Ing. Radoslav Vazan
Dionýza Štúra 981/1
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 26.05.2020
  (od: 16.06.2020)
PhDr. Alexandra Pivková
Martina Rázusa 5458/12A
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 26.05.2020
  (od: 16.06.2020)
Ing. Dalibor Surkoš
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 26.05.2020
  (od: 16.06.2020)
Ján Bodnár
Dlhá ulica 367/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 07.05.2004
  (od: 10.06.2004 do: 11.06.2009)
Ján Bodnár
Dlhá ulica 367/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 07.05.2004 Skončenie funkcie: 29.05.2009
  (od: 12.06.2009 do: 11.06.2009)
Ing. Ján Bodnár
Dlhá ulica 367/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 29.05.2009
  (od: 12.06.2009 do: 29.06.2011)
Ing. Ján Bodnár
Dlhá ulica 367/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 29.05.2009 Skončenie funkcie: 21.06.2011
  (od: 30.06.2011 do: 29.06.2011)
Péter Csúsz
Osloboditeľov 15
Lučenec
Vznik funkcie: 18.03.2003
  (od: 13.06.2003 do: 09.06.2004)
Péter Csúsz
Osloboditeľov 15
Lučenec
Vznik funkcie: 18.03.2003 Skončenie funkcie: 07.05.2004
  (od: 10.06.2004 do: 09.06.2004)
Ing. Ján Čavoj
Rúbanisko II 28
Lučenec
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 27.11.2002
  (od: 30.08.2002 do: 03.03.2003)
JUDr. Ivan Daniš
Lazovná 14614/71
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2015
  (od: 22.01.2015 do: 11.11.2016)
JUDr. Ivan Daniš
Lazovná 14614/71
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2015 Skončenie funkcie: 24.10.2015
  (od: 12.11.2016 do: 11.11.2016)
Mgr. Ivan Daniš
Radvanská 4
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 11.09.2006
  (od: 26.09.2006 do: 28.09.2011)
Mgr. Ivan Daniš
Radvanská 4
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 11.09.2006 Skončenie funkcie: 14.09.2011
  (od: 29.09.2011 do: 28.09.2011)
Ing. Jaroslav Demian
Malinovského 11
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 21.06.2011
  (od: 30.06.2011 do: 17.06.2015)
Ing. Jaroslav Demian
Malinovského 11
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 21.06.2011 Skončenie funkcie: 25.05.2015
  (od: 18.06.2015 do: 17.06.2015)
Ing. Klára Dvorecká
Strmý vŕšok 73
Bratislava
Vznik funkcie: 18.03.2003
  (od: 13.06.2003 do: 09.06.2004)
Ing. Klára Dvorecká
Strmý vŕšok 73
Bratislava
Vznik funkcie: 18.03.2003 Skončenie funkcie: 07.05.2004
  (od: 10.06.2004 do: 09.06.2004)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
Vznik funkcie: 01.09.2002
  (od: 30.08.2002 do: 30.09.2004)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 17.09.2004
  (od: 01.10.2004 do: 30.09.2004)
Ing. Mária Gašparíková
Legerského 16
Bratislava
Vznik funkcie: 01.09.2002
  (od: 30.08.2002 do: 09.06.2004)
Ing. Mária Gašparíková
Legerského 16
Bratislava
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 07.05.2004
  (od: 10.06.2004 do: 09.06.2004)
JUDr. Emília Gerhátová
Trieda SNP 1504/27
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 14.09.2011
  (od: 29.09.2011 do: 21.01.2015)
JUDr. Emília Gerhátová
Trieda SNP 1504/27
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 14.09.2011 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 22.01.2015 do: 21.01.2015)
Mgr. Peter Gogola
Spojová 12
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 21.06.2011
  (od: 30.06.2011 do: 17.06.2015)
Mgr. Peter Gogola
Spojová 12
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 21.06.2011 Skončenie funkcie: 25.05.2015
  (od: 18.06.2015 do: 17.06.2015)
Ing. Ján Chovan
Podháj 2089/39
Banská Bystrica - Kráľová 974 05
Vznik funkcie: 29.01.2010
  (od: 17.02.2010 do: 28.09.2011)
Ing. Ján Chovan
Podháj 2089/39
Banská Bystrica - Kráľová 974 05
Vznik funkcie: 29.01.2010 Skončenie funkcie: 14.09.2011
  (od: 29.09.2011 do: 28.09.2011)
Ing. Jana Chrančoková
9. mája 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 14.09.2011
  (od: 29.09.2011 do: 15.07.2013)
Ing. Robert Javorčík
Ľ.Štúra 4230/15A
Zvolen
Vznik funkcie: 24.06.2003
  (od: 03.11.2003 do: 25.09.2006)
Ing. Robert Javorčík
Ľ.Štúra 4230/15A
Zvolen
Vznik funkcie: 24.06.2003 Skončenie funkcie: 11.09.2006
  (od: 26.09.2006 do: 25.09.2006)
Ing. František Kán
Boženy Němcovej 477
Bacúch 976 64
Vznik funkcie: 26.05.2015
  (od: 18.06.2015 do: 27.06.2019)
Ing. František Kán
Boženy Němcovej 477
Bacúch 976 64
Vznik funkcie: 26.05.2015 Skončenie funkcie: 27.05.2019
  (od: 28.06.2019 do: 27.06.2019)
Ing. Miroslav Kusein
Imatra 2445/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 29.05.2009
  (od: 12.06.2009 do: 25.06.2014)
Ing. Miroslav Kusein
Imatra 2445/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 29.05.2009 Skončenie funkcie: 10.06.2014
  (od: 26.06.2014 do: 25.06.2014)
Ing. Miroslav Kusein
Imatra 2445/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 10.06.2014
  (od: 26.06.2014 do: 17.06.2015)
Ing. Miroslav Kusein
Imatra 2445/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 10.06.2014 Skončenie funkcie: 25.05.2015
  (od: 18.06.2015 do: 17.06.2015)
JIUDr. Katarína Macháčková
Ul. Björnsona 128/22
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 28.05.2019
  (od: 28.06.2019 do: 06.09.2019)
Milan Marko
Okružná 7
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 07.05.2004
  (od: 10.06.2004 do: 11.06.2009)
Milan Marko
Okružná 7
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 07.05.2004 Skončenie funkcie: 29.05.2009
  (od: 12.06.2009 do: 11.06.2009)
Ing. Milan Marko
Okružná 7
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 29.05.2009
  (od: 12.06.2009 do: 29.06.2011)
Ing. Milan Marko
Okružná 7
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 29.05.2009 Skončenie funkcie: 21.06.2011
  (od: 30.06.2011 do: 29.06.2011)
Ing. Ondrej Martinec
239
Priechod
Vznik funkcie: 24.06.2003
  (od: 03.11.2003 do: 25.09.2006)
Ing. Ondrej Martinec
239
Priechod
Vznik funkcie: 24.06.2003 Skončenie funkcie: 11.09.2006
  (od: 26.09.2006 do: 25.09.2006)
Ing. Ondrej Martinec
239
Priechod 976 11
Vznik funkcie: 11.09.2006
  (od: 26.09.2006 do: 16.02.2010)
Ing. Ondrej Martinec
239
Priechod 976 11
Vznik funkcie: 11.09.2006 Skončenie funkcie: 28.01.2010
  (od: 17.02.2010 do: 16.02.2010)
Ing. Ľubomír Mažár
Ipeľská 1
Bratislava
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 24.06.2003
  (od: 30.08.2002 do: 02.11.2003)
Peter Mináč
Francisciho 833
Tisovec 980 61
Vznik funkcie: 07.05.2004
  (od: 10.06.2004 do: 11.06.2009)
Peter Mináč
Francisciho 833
Tisovec 980 61
Vznik funkcie: 07.05.2004 Skončenie funkcie: 29.05.2009
  (od: 12.06.2009 do: 11.06.2009)
Ing. Peter Mináč
Francisciho 833
Tisovec 980 61
Vznik funkcie: 29.05.2009
  (od: 12.06.2009 do: 25.06.2014)
Ing. Peter Mináč
Francisciho 833
Tisovec 980 61
Vznik funkcie: 29.05.2009 Skončenie funkcie: 10.06.2014
  (od: 26.06.2014 do: 25.06.2014)
Ing. Peter Mináč
Muránska 1491
Tisovec 980 61
Vznik funkcie: 10.06.2014
  (od: 26.06.2014 do: 27.06.2019)
Ing. Peter Mináč
Muránska 1491
Tisovec 980 61
Vznik funkcie: 10.06.2014 Skončenie funkcie: 27.05.2019
  (od: 28.06.2019 do: 27.06.2019)
MUDr. Jozef Murgaš
Ľ. Štúra 1
Lučenec
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 18.03.2003
  (od: 30.08.2002 do: 12.06.2003)
Ing. Miroslav Muroň
Starohorská 6156/70
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 28.04.2006
  (od: 18.05.2006 do: 21.06.2007)
Ing. Miroslav Muroň
Starohorská 6156/70
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 28.04.2006 Skončenie funkcie: 10.05.2007
  (od: 22.06.2007 do: 21.06.2007)
Ing. Miroslav Muroň
Starohorská 70
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 27.11.2002
  (od: 04.03.2003 do: 17.05.2006)
Ing. Miroslav Muroň
Starohorská 70
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 27.11.2002 Skončenie funkcie: 27.02.2006
  (od: 18.05.2006 do: 17.05.2006)
Jana Oboňová
Niva 569/4A
Medzibrod 976 96
Vznik funkcie: 14.09.2011
  (od: 29.09.2011 do: 11.11.2016)
Jana Oboňová
Niva 569/4A
Medzibrod 976 96
Vznik funkcie: 14.09.2011 Skončenie funkcie: 24.10.2016
  (od: 12.11.2016 do: 11.11.2016)
Jana Oboňová
Tatranská 55
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 11.09.2006
  (od: 26.09.2006 do: 28.09.2011)
Jana Oboňová
Tatranská 55
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 11.09.2006 Skončenie funkcie: 14.09.2011
  (od: 29.09.2011 do: 28.09.2011)
Ing. Pavel Oravec
Tichá 6406/4
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 24.06.2003
  (od: 03.11.2003 do: 25.09.2006)
Ing. Pavel Oravec
Tichá 6406/4
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 24.06.2003 Skončenie funkcie: 11.09.2006
  (od: 26.09.2006 do: 25.09.2006)
PhDr. Alexandra Pivková
Martina Rázusa 5458/12A
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 21.06.2011
  (od: 30.06.2011 do: 23.06.2016)
PhDr. Alexandra Pivková
Martina Rázusa 5458/12A
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 21.06.2011 Skončenie funkcie: 30.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Ing. Rudolf Podoba
SNP 15/6
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 21.06.2011
  (od: 30.06.2011 do: 23.06.2016)
Ing. Rudolf Podoba
SNP 15/6
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 21.06.2011 Skončenie funkcie: 30.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Ing. Rudolf Podoba
SNP 15/6
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 31.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 27.06.2019)
Ing. Rudolf Podoba
SNP 15/6
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 31.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2019
  (od: 28.06.2019 do: 27.06.2019)
Ing. Robert Prikryl
Obchodná 547/13
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 10.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 21.06.2007)
Ing. Robert Prikryl
Obchodná 547/13
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 10.05.2007
  (od: 22.06.2007 do: 21.06.2007)
Ing. Jindra Repčíková
Školská 14
Bratislava
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 24.06.2003
  (od: 30.08.2002 do: 02.11.2003)
Mgr. Ivan Saktor - člen
Sitnianska 18/6592
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 10.05.2007
  (od: 22.06.2007 do: 29.06.2011)
Mgr. Ivan Saktor - člen
Sitnianska 18/6592
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 10.05.2007 Skončenie funkcie: 21.06.2011
  (od: 30.06.2011 do: 29.06.2011)
Ing. Dalibor Surkoš
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.06.2012
  (od: 27.06.2012 do: 23.06.2016)
Ing. Dalibor Surkoš
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.06.2012 Skončenie funkcie: 30.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Ing. Dalibor Surkoš - člen
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 10.05.2007
  (od: 22.06.2007 do: 26.06.2012)
Ing. Dalibor Surkoš - člen
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 10.05.2007 Skončenie funkcie: 12.06.2012
  (od: 27.06.2012 do: 26.06.2012)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudkova 4638/6
Zvolen
Vznik funkcie: 01.09.2002
  (od: 30.08.2002 do: 15.11.2005)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudkova 4638/6
Zvolen
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 11.10.2005
  (od: 16.11.2005 do: 15.11.2005)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudková 4638/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 11.10.2005
  (od: 16.11.2005 do: 15.05.2009)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudková 4638/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 11.10.2005 Skončenie funkcie: 26.03.2009
  (od: 16.05.2009 do: 15.05.2009)
Ing. Jana Šipkovská
Golianova 3908/11
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 14.09.2011
  (od: 16.07.2013 do: 11.11.2016)
Ing. Jana Šipkovská
Golianova 3908/11
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 14.09.2011 Skončenie funkcie: 24.10.2016
  (od: 12.11.2016 do: 11.11.2016)
JUDr. Ján Šipoš - člen
Slnečná 2423/3
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 10.05.2007
  (od: 22.06.2007 do: 29.06.2011)
JUDr. Ján Šipoš - člen
Slnečná 2423/3
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 10.05.2007 Skončenie funkcie: 21.06.2011
  (od: 30.06.2011 do: 29.06.2011)
JUDr. Vladimír Zachar
Chočská 1526/6
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 24.06.2003
  (od: 30.08.2002 do: 02.11.2003)
Jozef Zaťko
A. Hlinku 14
Detva
Vznik funkcie: 01.09.2002 Skončenie funkcie: 18.03.2003
  (od: 30.08.2002 do: 12.06.2003)
Ing. Radoslav Vazan
Dionýza Štúra 981/1
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 26.05.2015 Skončenie funkcie: 26.05.2020
  (od: 16.06.2020 do: 15.06.2020)
PhDr. Alexandra Pivková
Martina Rázusa 5458/12A
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 31.05.2016 Skončenie funkcie: 26.05.2020
  (od: 16.06.2020 do: 15.06.2020)
MUDr. Ján Nosko
Š. Moysesa 5650/28
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.05.2015 Skončenie funkcie: 26.05.2020
  (od: 16.06.2020 do: 15.06.2020)
Ing. Dalibor Surkoš
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 31.05.2016 Skončenie funkcie: 26.05.2020
  (od: 16.06.2020 do: 15.06.2020)
MUDr. Ján Nosko
Š. Moysesa 5650/28
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.05.2015
  (od: 18.06.2015 do: 15.06.2020)
Ing. Radoslav Vazan
Dionýza Štúra 981/1
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 26.05.2015
  (od: 18.06.2015 do: 15.06.2020)
PhDr. Alexandra Pivková
Martina Rázusa 5458/12A
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 31.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 15.06.2020)
Ing. Dalibor Surkoš
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 31.05.2016
  (od: 24.06.2016 do: 15.06.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená dňa 12. 08. 2002 v zmysle §§ 154, 172, 175 Obch. zák.
  (od: 30.08.2002)
. Rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti dňa 27.11.2002 bola prijatá zmena stanov spoločnosti.
  (od: 04.03.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  18.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)