Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14343/L

Business name: 
TELETANDEM GM,s.r.o.
  (from: 10/05/1999)
Registered seat: 
Dedinská 74
Žilina - Strážov 010 01
  (from: 10/07/2017)
Zádubnie 93
Žilina 010 03
  (from: 05/21/2003 until: 10/06/2017)
Ovocná 19
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/05/1999 until: 05/20/2003)
Identification number (IČO): 
36 038 041
  (from: 10/05/1999)
Date of entry: 
10/05/1999
  (from: 10/05/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/05/1999)
Objects of the company: 
montáž a opravy kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej elektroniky
  (from: 10/05/1999)
elektroinštalatérske práce
  (from: 10/05/1999)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 10/05/1999)
inžinierska činnosť v stavebníctve:
  (from: 10/05/1999)
obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve
  (from: 10/05/1999)
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
  (from: 10/05/1999)
rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 10/05/1999)
požičiavanie elektrického a ručného náradia, strojov a nástrojov
  (from: 10/05/1999)
vydávanie neperiodickýcj publikácií
  (from: 10/05/1999)
organizovanie školení a predajných výstav
  (from: 10/05/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/05/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/05/1999)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 11/24/1999)
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení: - telefaxov, - faxmodemov a faxmodemových kariet, - modemov, - pobočkových telefónnych ústrední vrátane nadväzných pobočkových rozvodov, pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť
  (from: 11/24/1999)
montážne, rekonštrukčné, servisné práce a meranie podzemných a nadzemných optických a metalických telekomunikačných vedení JTS vrátane nadväzujúcich káblových vedení a súborov
  (from: 11/24/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/04/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/04/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/04/2004)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 12/04/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 12/04/2004)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 12/04/2004)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 03/05/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 03/05/2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 03/05/2005)
osobná cestná doprava
  (from: 12/06/2018)
Partners: 
Ing. Ján Potančok
Zádubnie 93
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/04/2004)
Michal Daniš
Pieninská 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/04/2004)
Ing. František Gilian
Ovocná 19
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/29/1999 until: 07/17/2002)
Ing. František Gilian
Ovocná 19
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/05/1999 until: 12/28/1999)
Jaroslav Juraško
L. Novomeského 16
Prešov
Slovak Republic
  (from: 07/18/2002 until: 01/21/2003)
Peter Maňak
Konská 406
Rajecké Teplice 013 13
Slovak Republic
  (from: 12/29/1999 until: 07/17/2002)
Ing. Ján Potančok
Zádubnie 93
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/22/2003 until: 12/03/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Potančok
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/23/2009)
Michal Daniš
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/23/2009)
Ing. František Gilian
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/05/1999 until: 12/28/1999)
Ing. František Gilian
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/29/1999 until: 07/17/2002)
Peter Maňak
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/29/1999 until: 07/17/2002)
Jaroslav Juraško
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/18/2002 until: 01/21/2003)
Ing. Ján Potančok
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/22/2003 until: 12/03/2004)
Ing. Ján Potančok
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/04/2004 until: 12/22/2009)
Michal Daniš
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/04/2004 until: 12/22/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/04/2004)
Individual managing director
  (from: 07/18/2002 until: 12/03/2004)
Individual managing director
  (from: 12/29/1999 until: 07/17/2002)
Individual managing director
  (from: 10/05/1999 until: 12/28/1999)
Ing. Ján Potančok
Zádubnie 93
Žilina
From: 11/06/2002
  (from: 05/21/2022)
Michal Daniš
Pieninská 15
Banská Bystrica
From: 11/03/2004
  (from: 06/30/2017)
Michal Daniš
Pieninská 15
Banská Bystrica
From: 11/03/2004
  (from: 12/04/2004 until: 06/29/2017)
Ing. František Gilian
Ovocná 19
Banská Bystrica
Until: 11/16/2001
  (from: 10/05/1999 until: 07/17/2002)
Jaroslav Juraško
L. Novomeského 16
Prešov
From: 11/16/2001 Until: 11/06/2002
  (from: 07/18/2002 until: 01/21/2003)
Peter Maňak
Konská 406
Rajecké Teplice 013 13
Until: 11/16/2001
  (from: 12/29/1999 until: 07/17/2002)
Ing. Ján Potančok
Zádubnie 93
Žilina
From: 11/06/2002
  (from: 01/22/2003 until: 05/20/2022)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú za spoločnosť samostatne.
  (from: 12/04/2004)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/18/2002 until: 12/03/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/29/1999 until: 07/17/2002)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/05/1999 until: 12/28/1999)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 12/23/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/22/2003 until: 12/22/2009)
200 000 Sk
  (from: 10/05/1999 until: 01/21/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 204/99, zo dňa 17.9.1999 podľa §§ 24, 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/05/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.11.1999 spoločník schválil Dodatok k zakladateľskej listine.
  (from: 11/24/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.11.1999 bol schválený Dodatok č.1 k zakladateľskej listine.
  (from: 12/29/1999)
. Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2001 bol schválený Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.
  (from: 07/18/2002)
. Valné zhromaždenie konané 6.11.2002 schválilo zmenu zakladateľskej listiny a jej úplné znenie v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 01/22/2003)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.2.2003 spoločník schválil zmenu zakladateľskej listiny v zmysle Dodatku č.3 a bolo vyhotovené úplne znenie spoločenskej zmluvy. Spis odstúpený na OS Žilina 24.7.03-zmena sídla.
  (from: 05/21/2003)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person