Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  125/T

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Senica
  (od: 01.01.1975)
Sídlo: 
Čáčovská cesta 5234/198
Senica 905 01
  (od: 08.07.2016)
časť Čáčov I. 163
Senica 905 01
  (od: 04.02.2004 do: 07.07.2016)
Senica 905 01
  (od: 30.06.1993 do: 03.02.2004)
Senica
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
IČO: 
00 203 670
  (od: 01.01.1975)
Deň zápisu: 
01.01.1975
  (od: 01.01.1975)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.01.1975)
Predmet činnosti: 
Poľnohospodárska výroba
  (od: 01.01.1975)
obhospodarovanie pôdy a lesov
  (od: 01.01.1975)
výroba poľnohospodurskych výrobkov z vlastných surovín a surovín iných výrobcov
  (od: 01.01.1975)
výroba potravinárskych výrobkov a polotovarov z vlastných surovín a surovín iných výrobcov
  (od: 01.01.1975)
spracovanie lesných plodov
  (od: 01.01.1975)
Chov hospodárskych a plemenných zvierat
  (od: 01.01.1975)
mäsiarstvo-údenárstvo
  (od: 30.06.1993)
výroba piliarska
  (od: 30.06.1993)
výroba drevených obalov a jednoduchých výrobkov z dreva
  (od: 30.06.1993)
opravy poľnohospodárskych strojov
  (od: 30.09.2016)
opravy motorových vozidiel
  (od: 30.06.1993)
staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok)
  (od: 30.06.1993)
zámočníctvo
  (od: 30.06.1993)
pohostinská činnosť (závodné stravovanie)
  (od: 30.06.1993)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 17.08.1998)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (od: 17.08.1998)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 17.08.1998)
prenájom stavebných strojov a mechanizmov
  (od: 12.04.2002)
práca a služby vykonávané poľnohospodárskou technikou
  (od: 12.04.2002)
práce vykonávané stavebnými mechanizmami a autožeriavom
  (od: 12.04.2002)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (od: 23.07.2003)
prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 23.07.2003)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 23.07.2003)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 23.07.2003)
skladovacia činnosť
  (od: 04.05.2005)
výroba betónu a výrobkov z betónu
  (od: 04.05.2005)
prevádzkovanie verejného skladu
  (od: 04.05.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 30.09.2016)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (od: 30.09.2016)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (od: 30.09.2016)
výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy
  (od: 30.09.2016)
medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu
  (od: 30.09.2016)
cestná motorová doprava-verejná nákladná
  (od: 30.06.1993 do: 29.09.2016)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (od: 30.06.1993 do: 29.09.2016)
kovovýroba
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
drevovýroba
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
porez dreva na píle a predaj reziva rôzneho druhu
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
stavebná činnosť
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť: predaj a nákup poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov a polotovarov od právnických a fyzických osôb, spracovanie lesných plodov, zvierat z vlastného chovu, výrobkov vyrobených v rámci inej činnosti družstva a prebytkov.Predaj a nákup poľnohospodárskych surovín, hnojív a vecí potrebných pre bežný chod družstva
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
zahranično-obchodná činnosť: dovoz a vývoz výrobkov, zvierat a tovaru,všetkého druhu s výnimkou výrobkov, zvierat a tovarov na ktorý sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
prevádzkovanie ubytovacieho, reštauračnoobchodného zariadenia a služieb verejného stravovania.
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
Práce a služby pre členov družstva a iné fyzické a právnické osoby
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
nákladná cestná doprava
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
práce a služby poľnohospodárskou technikou a ťažkými mechanizmami
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
opravárenské služby a prenájom vozidiel a stavebných strojov
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.05.2001)
predstavenstvo
  (od: 07.06.1996 do: 21.05.2001)
predstavenstvo
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
predstavenstvo
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
Peter Morávek - Predseda predstavenstva
166
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021)
Peter Španka - Podpredseda predstavenstva
281
Koválov 906 03
Vznik funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021)
Ján Bajan - Člen predstavenstva
Kunov 40
Senica 905 01
Vznik funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021)
Ing. Ivana Krchová - Člen predstavenstva
Športová 2557/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021)
Jozef Kankara - Člen predstavenstva
270
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021)
Peter Šalík - Člen predstavenstva
Čáčovská cesta 5218/166
Senica 905 01
Vznik funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021)
Igor Jamárik - Člen predstavenstva
Kunov 57
Senica 905 01
Vznik funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021)
Ing. karol Bernát - člen
S. Jurkoviča 1203/14
Senica 905 01
Bieloruská republika
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 25.03.2011)
Ing. Karol Bernát - člen
S. Jurkoviča 1203/14
Senica 905 01
Vznik funkcie: 01.03.2008
  (od: 28.03.2008 do: 10.03.2011)
Ing. Karol Bernát - člen
S. Jurkoviča 1203/14
Senica 905 01
Vznik funkcie: 01.03.2008 Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Ing. Karol Bernát - člen
S. Jurkoviča 1203/14
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 26.03.2011 do: 24.10.2014)
Ing. Karol Bernát - člen
S. Jurkoviča 1203/14
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 07.03.2014
  (od: 25.10.2014 do: 24.10.2014)
Pavol Bílik - člen
Sotiná 1350/112
Senica
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Eduard Bitner - člen
123
Rybky
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Eduard Bitner - člen
123
Rybky
  (od: 07.06.1996 do: 21.05.2001)
Darina Blahová - člen
56
Rovensko
  (od: 07.06.1996 do: 10.03.2011)
Darina Blahová - člen
56
Rovensko
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Darina Blahová - člen
56
Rovensko 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 30.03.2016)
Darina Blahová - člen
56
Rovensko 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Ľubomír Černek - člen
Čáčov 307
Senica
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Ľubomír Černek - člen
časť Čáčov 307
Senica
  (od: 07.06.1996 do: 10.03.2011)
Ľubomír Černek - člen
časť Čáčov 307
Senica
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Dušan Danek - člen
časť Kunov 9
Senica
  (od: 07.06.1996 do: 21.05.2001)
Dušan Danek - člen
Kunov 9
Senica
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Anna Dobrucká - člen
časť Kunov 144
Senica
  (od: 07.06.1996 do: 21.05.2001)
Pavol Harnoš
124
Rybky
  (od: 22.05.2001 do: 10.03.2011)
Pavol Harnoš
124
Rybky
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Pavol Harnoš - člen
124
Rybky 906 04
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 24.10.2014)
Pavol Harnoš - člen
124
Rybky 906 04
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 07.03.2014
  (od: 25.10.2014 do: 24.10.2014)
Ing. Rastislav Havel - člen
Nešporova 927
Senica
  (od: 07.06.1996 do: 15.05.1997)
Viera Havlová - člen
časť Čáčov 281
Senica 905 01
Vznik funkcie: 27.02.2009
  (od: 02.04.2009 do: 10.03.2011)
Viera Havlová - člen
časť Čáčov 281
Senica 905 01
Vznik funkcie: 27.02.2009 Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Anna Holická - člen
134
Hlboké
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Ing. vladimír Holický
Hollého 745
Senica
  (od: 22.05.2001 do: 10.03.2011)
Ing. vladimír Holický
Hollého 745
Senica
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Ing. Vladimír Holický - člen
Hollého 745
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 24.10.2014)
Ing. Vladimír Holický - člen
Hollého 745
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 07.03.2014
  (od: 25.10.2014 do: 24.10.2014)
Miroslav Chodúr - člen
časť 164
Senica
  (od: 07.06.1996 do: 15.05.1997)
Miroslav Chodúr
časť Čáčov 164
Senica
  (od: 16.05.1997 do: 10.03.2011)
Miroslav Chodúr
časť Čáčov 164
Senica
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Jarmila Jakubovičová - člen
J. Kráľa 738/12
Senica 905 01
Vznik funkcie: 07.03.2014
  (od: 31.03.2016 do: 28.06.2017)
Jarmila Jakubovičová - člen
J.Kráľa 738/12
Senica
  (od: 07.06.1996 do: 10.03.2011)
Jarmila Jakubovičová - člen
J.Kráľa 738/12
Senica
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Jarmila Jakubovičová - člen predstavenstva
J. Kráľa 738/12
Senica 905 01
Vznik funkcie: 07.03.2014
  (od: 25.10.2014 do: 30.03.2016)
Jarmila Jakubovičová - člen predstavenstva
J. Kráľa 738/12
Senica 905 01
Vznik funkcie: 07.03.2014 Skončenie funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Igor Jamárik - člen predstavenstva
Kunov 57
Senica 905 01
Vznik funkcie: 07.03.2014
  (od: 25.10.2014 do: 30.03.2016)
Igor Jamárik - člen predstavenstva
Kunov 57
Senica 905 01
Vznik funkcie: 07.03.2014 Skončenie funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Ľudmila Junasová - člen
43
Rovensko
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Jozef Kankara - člen
270
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 18.02.2006
  (od: 21.07.2006 do: 10.03.2011)
Jozef Kankara - člen
270
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 18.02.2006 Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Jozef Kankara - člen
270
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 30.03.2016)
Jozef Kankara - člen
270
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Miroslav Končitík - člen
19
Rovensko
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Pavol Koprla - člen
383
Hlboké
  (od: 07.06.1996 do: 10.03.2011)
Pavol Koprla - člen
383
Hlboké
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Pavol Koprla - člen
383
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 30.03.2016)
Pavol Koprla - člen
383
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Ing. Ivana Krchová - člen
Čáčov 178
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 07.07.2016)
Pavol Krištof - člen
30
Hlboké
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Jaroslav Kučera - člen
219
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 27.02.2004
  (od: 11.05.2004 do: 01.04.2009)
Jaroslav Kučera - člen
219
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 27.02.2004 Skončenie funkcie: 31.12.2008
  (od: 02.04.2009 do: 01.04.2009)
Ing. Jozef Marenčík - predseda
Robotnícka 60
Senica
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Ing. Jozef Marenčík - predseda
Robotnícka č. 60
Senica
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
Ing. Jozef Marenčík - predseda
Robotnícka 60/41
Senica
  (od: 07.06.1996 do: 10.03.2011)
Ing. Jozef Marenčík - predseda
Robotnícka 60/41
Senica
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Emília Melichárková - člen
Kunov 53
Senica
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Peter Morávek - člen
Mudrochova 1355
Senica
  (od: 07.06.1996 do: 10.03.2011)
Peter Morávek - člen
Mudrochova 1355
Senica
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Peter Morávek - predseda predstavenstva
Mudrochova 1355
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 30.03.2016)
Peter Morávek - predseda predstavenstva
Mudrochova 1355
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Jozef Oravec - člen
Robotnícka 63/47
Senica
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Milan Pawlusiow - člen
374
Hlboké
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Milan Pawlusiow - člen
272
Hlboké
  (od: 07.06.1996 do: 10.03.2011)
Milan Pawlusiow - člen
272
Hlboké
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Ing. Ondrej Remko - člen predstavenstva
Košútovec 1022
Senica 905 01
Vznik funkcie: 07.03.2014
  (od: 25.10.2014 do: 30.03.2016)
Ing. Ondrej Remko - člen predstavenstva
Košútovec 1022
Senica 905 01
Vznik funkcie: 07.03.2014 Skončenie funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Ing. Jana Remková - člen
Košútovec 1022
Senica
  (od: 07.06.1996 do: 20.07.2006)
Ing. Jana Remková - člen
Košútovec 1022
Senica
Skončenie funkcie: 17.02.2006
  (od: 21.07.2006 do: 20.07.2006)
Ing. Jozef Sirági
130
Smrdáky
  (od: 22.05.2001 do: 10.05.2004)
Ing. Jozef Sirági
130
Smrdáky
Skončenie funkcie: 27.02.2004
  (od: 11.05.2004 do: 10.05.2004)
Peter Šalík - člen
časť Čáčov 147
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 30.03.2016)
Peter Šalík - člen
časť Čáčov 147
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Pavol Šipkovský - člen
283
Hlboké
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Cyril Španka - podpredseda
31
Rybky
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Cyril Španka - podpredseda
č. 31
Rohovské Rybky
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
Cyril Španka - podpredseda
31
Rybky
  (od: 07.06.1996 do: 10.03.2011)
Cyril Španka - podpredseda
31
Rybky
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Peter Španka - podpredseda
281
Koválov 906 03
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 30.03.2016)
Peter Španka - podpredseda
281
Koválov 906 03
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Elígius Štepanovský - člen
130
Rybky
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Elígius Štepanovský - člen
130
Rybky
  (od: 07.06.1996 do: 27.03.2008)
Elígius Štepanovský - člen
130
Rybky
Skončenie funkcie: 29.02.2008
  (od: 28.03.2008 do: 27.03.2008)
Milan Tomeš - člen
IBV 1094
Senica
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Milan Tomeš - člen
IBV 1094
Senica
  (od: 07.06.1996 do: 22.07.2003)
Milan Tomeš - člen
Kaplinská 1094/28
Senica
  (od: 23.07.2003 do: 10.03.2011)
Milan Tomeš - člen
Kaplinská 1094/28
Senica
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Ing. Emília Wágnerová - člen
Čáčov 162
Senica
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Ing. Emília Wágnerová - člen
časť Čáčov 162
Senica
  (od: 07.06.1996 do: 22.07.2003)
Ing. Emília Wágnerová - člen
časť Čáčov 162
Senica
  (od: 23.07.2003 do: 10.03.2011)
Ing. Emília Wágnerová - člen
časť Čáčov 162
Senica
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Pavol Žák
Sotiná 1203/16
Senica
  (od: 16.05.1997 do: 10.03.2011)
Pavol Žák
Sotiná 1203/16
Senica
Skončenie funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Peter Morávek - predseda predstavenstva a predseda družstva
166
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Peter Španka - podpredseda
281
Koválov 906 03
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ján Bajan - člen
Kunov 40
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ing. Ivana Krchová - člen
Športová 5257/26
Senica - Čáčov 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Jozef Kankara - člen
270
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Peter Šalík - člen
Čáčovská cesta 5218/166
Senica - Čáčov 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Jarmila Jakubovičová - člen
J. Kráľa 738/12
Senica 905 01
Vznik funkcie: 07.03.2014 Skončenie funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Igor Jamárik - člen
Kunov 57
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ing. Ondrej Remko - člen
Košútovec 1022/10
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 17.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Peter Morávek - predseda predstavenstva a predseda družstva
166
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2021)
Peter Španka - podpredseda
281
Koválov 906 03
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2021)
Ján Bajan - člen
Kunov 40
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2021)
Ing. Ivana Krchová - člen
Športová 5257/26
Senica - Čáčov 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 08.07.2016 do: 22.07.2021)
Jozef Kankara - člen
270
Hlboké 906 31
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2021)
Peter Šalík - člen
Čáčovská cesta 5218/166
Senica - Čáčov 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2021)
Jarmila Jakubovičová - člen
J. Kráľa 738/12
Senica 905 01
Vznik funkcie: 07.03.2014
  (od: 29.06.2017 do: 22.07.2021)
Igor Jamárik - člen
Kunov 57
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2021)
Ing. Ondrej Remko - člen
Košútovec 1022/10
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2021)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva. V prípade neprítomnosti predsedu družstva koná navonok podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje predseda družstva a podpredseda družstva. V prípade neprítonosti predsedu alebo podpredsedu družstva podpisuje listiny o právnych úkonoch i ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 11.03.2011)
Za družstvo koná navonok predseda družstva Ing. Jozef Marenčík a podpredseda družstva Cyril Španka. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje predseda družstva a podpredseda. V prípade neprítomnosti predsedu alebo podpredsedu družstva podpisuje listiny o právnych úkonoch i ďaľší jeden člen predstavenstva Ing. Emília Wágnerová, Pavol Koprla, Milan Tomeš.
  (od: 28.03.2008 do: 10.03.2011)
Za družstvo koná navonok predseda družstva Ing. Jozef Marenčík a podpredseda družstva Cyril Španka. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje predseda družstva a podpredseda. V prípade neprítomnosti predsedu alebo podpredsedu družstva podpisuje listiny o právnych úkonoch i ďaľší jeden člen predstavenstva Ing. Emília Wágnerová, Elígius Štepanovský, Pavol Koprla, Milan Tomeš.
  (od: 22.05.2001 do: 27.03.2008)
Za družstvo koná navonok predseda družstva Ing.Jozef Marenčík a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva Cyril Španka. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďlaší jeden člen predstavenstva Ing.Emília Wágnerová, Elígius Štepanovský, Koprla Pavol, Tomeš Milan.
  (od: 07.06.1996 do: 21.05.2001)
Za družstvo koná navonok predseda družstva Ing. Jozef Marenčík a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva Cyril Španka. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva, Ing. Emília Wágnerová, Dušan Danek, Elígius Štepanovský, Pavol Šipkovský.
  (od: 30.06.1993 do: 06.06.1996)
Za družstvo podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 01.01.1975 do: 29.06.1993)
Kontrolná komisia: 
Ing. Ľubica Bilková - predseda kontrolnej komisie
Čáčovská cesta 5243/167
Senica 905 01
Vznik funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021)
Oľga Břízová - člen kontrolnej komisie
Čáčovská cesta 5381/47
Senica 905 01
Vznik funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021)
Pavol Otepka - člen kontrolnej komisie
Bahenská 5139/3
Senica 905 01
Vznik funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021)
Ing. Ľubica Bilková
časť Čáčov 310
Senica 905 01
Vznik funkcie: 01.03.2013
  (od: 04.04.2013 do: 30.03.2016)
Ing. Ľubica Bilková
časť Čáčov 310
Senica 905 01
Vznik funkcie: 01.03.2013 Skončenie funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Oľga Břízová
Mudrochova 1352/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 30.03.2016)
Oľga Břízová
Mudrochova 1352/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Stanislav Kalamen
4
Rovensko 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 30.03.2016)
Stanislav Kalamen
4
Rovensko 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Pavol Otépka
časť Čáčov 93
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 30.03.2016)
Vladimír Rybnikár
Železničná 391/56
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 30.03.2016)
Vladimír Rybnikár
Železničná 391/56
Senica 905 01
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Elígius Štepanovský
130
Rybky 906 04
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 11.03.2011 do: 03.04.2013)
Elígius Štepanovský
130
Rybky 906 04
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 01.03.2013
  (od: 04.04.2013 do: 03.04.2013)
Ing. Ľubica Bilková
Čáčovská cesta 5243/167
Senica - Čáčov 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Oľga Břízová
Čáčovská cesta 5381/47
Senica - Čáčov 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Pavol Otepka
Bahenská 5139/3
Senica - Čáčov 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Vladimír Rybnikár
Železničná 391/56
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Vladimír Rybnikár
Železničná 391/56
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2021)
Stanislav Kalamen
4
Rovensko 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016 Skončenie funkcie: 18.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ing. Ľubica Bilková
Čáčovská cesta 5243/167
Senica - Čáčov 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2021)
Oľga Břízová
Čáčovská cesta 5381/47
Senica - Čáčov 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2021)
Pavol Otepka
Bahenská 5139/3
Senica - Čáčov 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2021)
Stanislav Kalamen
4
Rovensko 905 01
Vznik funkcie: 26.02.2016
  (od: 31.03.2016 do: 22.07.2021)
Zapisované základné imanie: 
1 435 900 EUR
  (od: 02.04.2009)
90 243 316 Sk
  (od: 30.06.1993 do: 01.04.2009)
Základný členský vklad: 
100 EUR
  (od: 02.04.2009)
3 000 Sk
  (od: 30.06.1993 do: 01.04.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 28.12.1974 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: 9.mája so sídlom v Senici, Čáčov, Hlboké, Rohovské Rybky a Rovensko, bolo zvolené predstavenstvo. Rada Okresného národného výboru v Senici uznesením č. 148/75 zo dňa 22.4.1975 schválila vznik družstva podľa Zák.č. 49/59 Zb. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 6.6.1975 (§ 1 Zák.č. 72/70 Zb.) Stanovy družstva: Stanovy družstva boli schválené členskou schôdzou dňa 27.3.1991 v zmysle Zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 397
  (od: 01.01.1975)
Stanovy schválené na členskej schôdzi konanej dňa 17.12.1992 prispôsobené Zák.č. 513/1991 Zb. Družstvo bolo pretransformované v zmysle Zák.č. 42/1992 Zb. Stary spis: Dr 397
  (od: 30.06.1993)
Zmena stanov družstva na základe rozhodnutia výročnej členskej schôdze zo dňa 28.02.1997.
  (od: 16.05.1997)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi dňa 16.08.2002.
  (od: 23.10.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  18.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)