Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6955/V

Business name: 
KOŠIČAN, spol. s r.o. Košice v likvidácii
  (from: 01/19/2007 until: 04/08/2022)
KOŠIČAN, spol. s r.o. Košice
  (from: 11/09/1995 until: 01/18/2007)
Registered seat: 
Lesná 16
Košice 040 01
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
Tomášikova 16
Košice 040 01
  (from: 11/09/1995 until: 11/10/1997)
Identification number (IČO): 
31 716 547
  (from: 11/09/1995)
Date of entry: 
11/09/1995
  (from: 11/09/1995)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/09/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/09/1995 until: 04/08/2022)
maloobchod a veľkoobchod s potravinami, nápojmi, tabakovými výrobkami, ovocím, zeleninou, mliekom, mliečnymi výrobkami, mrazenými výrobkami, s rybami, s odevami, textilom a textilnými výrobkami, s vláknami na výrobu textílií, s obuvou, s kožou a výrobkami z kože, s koženou galantériou, s kancelárskymi potrebami, so sklom, keramikou, s gumou, s hračkami, s výrobkami z umelej hmoty, s kovmi, s výrobkami z kovu, s drevom a výrobkami z dreva, so stavebným materiálom a stavebnými hmotami, s autosúčiastkami a náhradnými dielmi, s jednostopými a dvojstopými vozidlami, s prívesnými vozíkmi, s ťažnými zariadeniami
  (from: 11/09/1995 until: 04/08/2022)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v oblasti predmetu podnikania
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
prenájom nehnuteľností
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností na základe honoráru
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov v obj. triedy "A", "B", montáž, opravy, údržba televíznych antén na obj. triedy "A", výroba elektr. rozvádzačov nn pre objekty triedy "A"
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
revízia elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov v objektoch triedy "B"
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
štúdie a spracovanie energetických projektov v oblasti geotermálnej energie
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
meranie výskytu škodlivín a rádioaktívnych látok v prostredí /mimo zisťovania faktorov vplyvu na zdravie ľudí/
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
murárstvo, tesárstvo, klampiarstvo, obkladačské, pokrývačské a podlahárske práce
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
vodoinštalatérstvo
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
vykonávanie tepelných a zvukových izolácií
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
činnosť stavbyvedúceho, pozemné stavby, vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby /vodovod, kanalizácia/
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
Partners: 
Juraj Horváth
Sliačanská 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/09/1995 until: 11/04/1998)
Juraj Horváth
Lesná 16
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/05/1998 until: 04/08/2022)
Contribution of each member: 
Juraj Horváth
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/09/1995 until: 11/04/1998)
Juraj Horváth
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/05/1998 until: 02/11/2010)
Juraj Horváth
Amount of investment: 6 638,783775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/12/2010 until: 04/08/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/09/1995 until: 04/08/2022)
Juraj Horváth
Lesná 16
Košice
  (from: 11/09/1995 until: 04/08/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/09/1995 until: 04/08/2022)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/12/2010 until: 04/08/2022)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/19/2007 until: 02/11/2010)
100 000 Sk
  (from: 11/09/1995 until: 11/04/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/30/2006
  (from: 01/19/2007)
 Liquidators:
Viera Hoštaková
Húskova 25
Košice 040 23
From: 11/30/2006
  (from: 01/19/2007 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Viera Hoštáková
Húskova 25
Košice 040 23
From: 11/30/2006
  (from: 06/30/2017 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje za spoločnosť samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/19/2007 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice napísanej dňa 14.9.1995 číslo N 82/95, Nz 83/95 JUDr. Vierou Ogurčákovou, notárkou v Košiciach podľa § 105 a nasl. ust. zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 11/09/1995 until: 04/08/2022)
Zmena zakl. listiny formou notárskej zápisnice číslo N 76/97, Nz 76/97 zo dňa 7.5.1997.
  (from: 11/11/1997 until: 04/08/2022)
Zmena zakl. listiny zo dňa 10.6.1998. Zakl. listina upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.
  (from: 11/05/1998 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person