Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  827/S

Business name: 
Agrostav, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 05/27/1998)
Registered seat: 
ul. Škultétyho
Veľký Krtíš 990 01
  (from: 11/25/1992)
Identification number (IČO): 
31 574 378
  (from: 11/25/1992)
Date of entry: 
11/25/1992
  (from: 11/25/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/25/1992)
Objects of the company: 
stavebníctvo
  (from: 11/25/1992)
vykonávanie inžin. činnosti
  (from: 11/25/1992)
ťažba nerastov
  (from: 11/25/1992)
výstavby a údržba meliorácie, rekultivácie
  (from: 11/25/1992)
výroba stavebných materiálov
  (from: 11/25/1992)
výroba stolárskych výrobkov
  (from: 11/25/1992)
výroba zámočníckych výrobkov
  (from: 11/25/1992)
elektroinštalácia
  (from: 11/25/1992)
revízia elektrických zariadení do lOOOV a bleskozvodov
  (from: 11/25/1992)
revízia, skúšky tesnosti a tlakové skúšky tlakových nádob
  (from: 11/25/1992)
MTZ, obchod. činnosť okrem obchod. činnosti uvedenej v prílohe č. 2 a 3 zák.č.455/9l Zb
  (from: 11/25/1992)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 11/25/1992)
prevádzkovanie vinohradníctva, predvýsadbovej úpravy pozemkov a výsadby vinohradov a výroby vín
  (from: 11/25/1992)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/15/1997)
Partners: 
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Závada
Závada
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Balog nad Ipľom
Balog nad Ipľom
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom
Dačov Lom
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Kiarov
Kiarov
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Kováčovce
Kováčovce
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Olováry
Olováry
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Plachtince
Stredné Plachtince
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo PODHORIE Kamenné Kosihy
Kamenné Kosihy
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo podielnikov IČO: 00 208 868
Sklabiná
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo podielníkov "v likvidácii" IČO: 00 208 799
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo podielníkov so sídlom Dolná Strehová IČO: 00 634 760
Dolná Strehová
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Príbelce
Príbelce
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Bušinciach "v likvidácii" IČO: 00 208 574
Bušince
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo Veľký Lom
Suché Brezovo
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Vinica
Vinica
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Vrbovka
Vrbovka
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Zlatý klas Želovce
Želovce
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Roľnícke družstvo Horná Strehová-Brusník "v likvidácii" IČO: 00 634 778
Horná Strehová
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997)
Contribution of each member: 
Poľnohospodárske družstvo Balog nad Ipľom
Amount of investment: 245 000 Sk Paid up: 245 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Bušinciach "v likvidácii"
Amount of investment: 114 000 Sk Paid up: 114 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom
Amount of investment: 78 000 Sk Paid up: 78 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo podielníkov so sídlom Dolná Strehová
Amount of investment: 83 000 Sk Paid up: 83 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo PODHORIE Kamenné Kosihy
Amount of investment: 121 000 Sk Paid up: 121 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Olováry
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Plachtince
Amount of investment: 97 000 Sk Paid up: 97 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo podielnikov
Amount of investment: 86 000 Sk Paid up: 86 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo Veľký Lom
Amount of investment: 118 000 Sk Paid up: 118 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Vinica
Amount of investment: 139 000 Sk Paid up: 139 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Vrbovka
Amount of investment: 43 000 Sk Paid up: 43 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Závada
Amount of investment: 92 000 Sk Paid up: 92 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Zlatý klas Želovce
Amount of investment: 132 000 Sk Paid up: 132 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Príbelce
Amount of investment: 58 000 Sk Paid up: 58 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Roľnícke družstvo Horná Strehová-Brusník "v likvidácii"
Amount of investment: 45 000 Sk Paid up: 45 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Kováčovce
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo Kiarov
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Poľnohospodárske družstvo podielníkov "v likvidácii"
Amount of investment: 259 000 Sk Paid up: 259 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/27/1998)
Ing. Vladimír Hornaček
B. Němcovej 35
Veľký Krtíš
  (from: 08/15/1997)
Milan Klenovčan
ul. Ľ.Štúra 6
Veľký Krtíš
  (from: 08/15/1997)
Ing. Jozef Králik
Novohradská 10
Veľký Krtíš
  (from: 08/15/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 05/27/1998)
Capital: 
1 850 000 Sk
  (from: 08/15/1997)
Supervisory board: 
Ing. Ján Andok - člen
235
Stredné Plachtince
  (from: 08/15/1997)
Ing. Jozef Balík - člen
218
Želovce
  (from: 08/15/1997)
Ing. Ján Bodonyi - člen
163
Veľká Ves nad Ipľom
  (from: 08/15/1997)
Vojtech Lukács - člen
Lipová 531/8
Vinica
  (from: 08/15/1997)
Ing. Anton Macko - člen
Janka Kráľa 3
Veľký Krtíš
  (from: 08/15/1997)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/27/1998
  (from: 02/23/1999)
 Liquidators:
Ing. Gabriel Vámoš
88
Muľa
  (from: 05/27/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zodňa 9.lO.l992 podľa § lO5 a nasl. zák. č. 5l3/9l Zb.
  (from: 11/25/1992)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.3.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2526
  (from: 06/26/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.5.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/15/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 19.5.1998 schválilo zrušenie spoločnosti likvidáciou.
  (from: 05/27/1998)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 11.02.1999, č.k. 36 - 24 K 443/98 bol na majetok spoloč- nosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Ivana Bablenu, kom.právnika so sídlom Banícka 871, Veľký Krtíš.
  (from: 02/23/1999)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person