Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  827/S

Obchodné meno: 
Agrostav, s.r.o. "v likvidácii"
  (od: 27.05.1998)
A g r o s t a v s.r.o.
  (od: 25.11.1992 do: 26.05.1998)
Sídlo: 
ul. Škultétyho
Veľký Krtíš 990 01
  (od: 25.11.1992)
IČO: 
31 574 378
  (od: 25.11.1992)
Deň zápisu: 
25.11.1992
  (od: 25.11.1992)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 25.11.1992)
Predmet činnosti: 
stavebníctvo
  (od: 25.11.1992)
vykonávanie inžin. činnosti
  (od: 25.11.1992)
ťažba nerastov
  (od: 25.11.1992)
výstavby a údržba meliorácie, rekultivácie
  (od: 25.11.1992)
výroba stavebných materiálov
  (od: 25.11.1992)
výroba stolárskych výrobkov
  (od: 25.11.1992)
výroba zámočníckych výrobkov
  (od: 25.11.1992)
elektroinštalácia
  (od: 25.11.1992)
revízia elektrických zariadení do lOOOV a bleskozvodov
  (od: 25.11.1992)
revízia, skúšky tesnosti a tlakové skúšky tlakových nádob
  (od: 25.11.1992)
MTZ, obchod. činnosť okrem obchod. činnosti uvedenej v prílohe č. 2 a 3 zák.č.455/9l Zb
  (od: 25.11.1992)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 25.11.1992)
prevádzkovanie vinohradníctva, predvýsadbovej úpravy pozemkov a výsadby vinohradov a výroby vín
  (od: 25.11.1992)
cestná nákladná doprava
  (od: 15.08.1997)
cestná nákladná doprava vnútroštátna
  (od: 25.11.1992 do: 14.08.1997)
Spoločníci: 
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Závada
Závada
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Balog nad Ipľom
Balog nad Ipľom
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom
Dačov Lom
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Kiarov
Kiarov
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Kováčovce
Kováčovce
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Olováry
Olováry
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Plachtince
Stredné Plachtince
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo PODHORIE Kamenné Kosihy
Kamenné Kosihy
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo podielnikov IČO: 00 208 868
Sklabiná
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo podielníkov "v likvidácii" IČO: 00 208 799
Veľký Krtíš
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo podielníkov so sídlom Dolná Strehová IČO: 00 634 760
Dolná Strehová
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Príbelce
Príbelce
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Bušinciach "v likvidácii" IČO: 00 208 574
Bušince
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo Veľký Lom
Suché Brezovo
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Vinica
Vinica
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Vrbovka
Vrbovka
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Zlatý klas Želovce
Želovce
  (od: 15.08.1997)
Roľnícke družstvo Horná Strehová-Brusník "v likvidácii" IČO: 00 634 778
Horná Strehová
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Závada
Závada
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Balog nad Ipľom
Balog nad Ipľom
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Bušince
Bušince
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom
Dačov Lom
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Dolná Strehová
Dolná Strehová
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Kiarov
Kiarov
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Kováčovce
Kováčovce
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Olováry
Olováry
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Plachtince
Stredné Plachtince
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo PODHORIE Kamenné Kosihy
Kamenné Kosihy
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Nenince
Nenince
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Príbelce
Príbelce
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Sklabiná
Sklabiná
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo Veľký Lom
Suché Brezovo
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Vinica
Vinica
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Vrbovka
Vrbovka
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Zlatý klas Želovce
Želovce
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Roľnícke družstvo Horná Strehová - Brusník
Horná Strehová
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Závada, zast. Ing. Júliusom Kanátom, bytom Veľký Krtíš, Duklianska l2
Závada
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Balog nad Ipľom zast. Igorom Mäsiarom, Veľký Krtíš, Lučenecká 85
Balog nad Ipľom
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Bušince zast. Ing. Igorom Mäsiarom, bytom Veľký Krtíš, Lučenecká 85
Bušince
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom, zast. Michalom Selským, bytom Veľký Krtíš, Okružná 49
Dačov Lom
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Dolná Strehová, zast. Ing. Pavlom Ferencom, bytom Dolná Strehová 89
Dolná Strehová
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Kiarov, zast. Štefanom Kovácsom, bytom Kiarov lO7
Kiarov
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Kováčovce, zast.Ing. Tiborom Kajtorom, bytom Želovce 262
Kováčovce
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Olováry, zast. Jurajom Petrovičom, bytom Sklabiná l49
Olováry
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Plachtince, zast. Ing. Jánom Andokom, bytom Stredné Plachtince 235
Stredné Plachtince
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo PODHORIE Kamenné Kosihy, zast. Ladislavom Molnárom, bytom Vidiná, Zvolenská 7
Kamenné Kosihy
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Nenince, zast. Ing. Pavlom Čižmárom, bytom Veľký Krtíš, Venevská l7
Nenince
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Príbelce, zast. Ing. Vladislavom Poliščákom, bytom Veľký Krtíš, Lučenecká 49
Príbelce
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Sklabiná, zast. Ing. Ľubomírom Síkeľom, bytom Suché Brezovo 37
Sklabiná
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Suché BrezovoVeľký Lom, zas. Ing. Slavkom Backom, bytom Veľký Krtíš, Dúbravská 23
Suché Brezovo
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Vinica, zast. Ing. Ladislavom Korcsogom, bytom Vinica, Pivničná 69l
Vinica
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Vrbovka, zast. Ing. Ladislavom Nagyom, bytom Vrbovka 67
Vrbovka
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Zlatý klas Želovce, zast. Ing. Jozefom Balíkom, bytom Želovce 2l8
Želovce
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Roľnícke družstvo Horná Strehová - Brusník, zast. Jánom Čižmárom, bytom Horná Strehová 24
Horná Strehová
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Poľnohospodárske družstvo Balog nad Ipľom
Vklad: 245 000 Sk Splatené: 245 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Bušinciach "v likvidácii"
Vklad: 114 000 Sk Splatené: 114 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom
Vklad: 78 000 Sk Splatené: 78 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo podielníkov so sídlom Dolná Strehová
Vklad: 83 000 Sk Splatené: 83 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo PODHORIE Kamenné Kosihy
Vklad: 121 000 Sk Splatené: 121 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Olováry
Vklad: 66 000 Sk Splatené: 66 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Plachtince
Vklad: 97 000 Sk Splatené: 97 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo podielnikov
Vklad: 86 000 Sk Splatené: 86 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo Veľký Lom
Vklad: 118 000 Sk Splatené: 118 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Vinica
Vklad: 139 000 Sk Splatené: 139 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Vrbovka
Vklad: 43 000 Sk Splatené: 43 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Závada
Vklad: 92 000 Sk Splatené: 92 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Zlatý klas Želovce
Vklad: 132 000 Sk Splatené: 132 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Príbelce
Vklad: 58 000 Sk Splatené: 58 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Roľnícke družstvo Horná Strehová-Brusník "v likvidácii"
Vklad: 45 000 Sk Splatené: 45 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Kováčovce
Vklad: 44 000 Sk Splatené: 44 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Kiarov
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo podielníkov "v likvidácii"
Vklad: 259 000 Sk Splatené: 259 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Balog nad Ipľom zast. Igorom Mäsiarom, Veľký Krtíš, Lučenecká 85
Vklad: 245 423 Sk Splatené: 245 423 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Bušince zast. Ing. Igorom Mäsiarom, bytom Veľký Krtíš, Lučenecká 85
Vklad: 114 696 Sk Splatené: 114 696 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom, zast. Michalom Selským, bytom Veľký Krtíš, Okružná 49
Vklad: 78 195 Sk Splatené: 78 195 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Dolná Strehová, zast. Ing. Pavlom Ferencom, bytom Dolná Strehová 89
Vklad: 83 121 Sk Splatené: 83 121 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo PODHORIE Kamenné Kosihy, zast. Ladislavom Molnárom, bytom Vidiná, Zvolenská 7
Vklad: 121 168 Sk Splatené: 121 168 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Nenince, zast. Ing. Pavlom Čižmárom, bytom Veľký Krtíš, Venevská l7
Vklad: 259 233 Sk Splatené: 259 233 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Olováry, zast. Jurajom Petrovičom, bytom Sklabiná l49
Vklad: 151 197 Sk Splatené: 151 197 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Plachtince, zast. Ing. Jánom Andokom, bytom Stredné Plachtince 235
Vklad: 97 845 Sk Splatené: 97 845 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Sklabiná, zast. Ing. Ľubomírom Síkeľom, bytom Suché Brezovo 37
Vklad: 86 963 Sk Splatené: 86 963 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Suché BrezovoVeľký Lom, zas. Ing. Slavkom Backom, bytom Veľký Krtíš, Dúbravská 23
Vklad: 33 679 Sk Splatené: 33 679 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Vinica, zast. Ing. Ladislavom Korcsogom, bytom Vinica, Pivničná 69l
Vklad: 139 758 Sk Splatené: 139 758 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Vrbovka, zast. Ing. Ladislavom Nagyom, bytom Vrbovka 67
Vklad: 43 690 Sk Splatené: 43 690 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Závada, zast. Ing. Júliusom Kanátom, bytom Veľký Krtíš, Duklianska l2
Vklad: 92 637 Sk Splatené: 92 637 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Zlatý klas Želovce, zast. Ing. Jozefom Balíkom, bytom Želovce 2l8
Vklad: 123 276 Sk Splatené: 123 276 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Príbelce, zast. Ing. Vladislavom Poliščákom, bytom Veľký Krtíš, Lučenecká 49
Vklad: 58 207 Sk Splatené: 58 207 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Roľnícke družstvo Horná Strehová - Brusník, zast. Jánom Čižmárom, bytom Horná Strehová 24
Vklad: 45 544 Sk Splatené: 45 544 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Kováčovce, zast.Ing. Tiborom Kajtorom, bytom Želovce 262
Vklad: 44 758 Sk Splatené: 44 758 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Kiarov, zast. Štefanom Kovácsom, bytom Kiarov lO7
Vklad: 30 275 Sk Splatené: 30 275 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Poľnohospodárske družstvo Balog nad Ipľom
Vklad: 245 423 Sk Splatené: 245 423 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Bušince
Vklad: 114 696 Sk Splatené: 114 696 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom
Vklad: 78 195 Sk Splatené: 78 195 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Dolná Strehová
Vklad: 83 121 Sk Splatené: 83 121 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo PODHORIE Kamenné Kosihy
Vklad: 121 168 Sk Splatené: 121 168 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Nenince
Vklad: 259 233 Sk Splatené: 259 233 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Olováry
Vklad: 151 197 Sk Splatené: 151 197 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Plachtince
Vklad: 97 845 Sk Splatené: 97 845 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Sklabiná
Vklad: 86 963 Sk Splatené: 86 963 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo Veľký Lom
Vklad: 33 679 Sk Splatené: 33 679 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Vinica
Vklad: 139 758 Sk Splatené: 139 758 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Vrbovka
Vklad: 43 690 Sk Splatené: 43 690 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Závada
Vklad: 92 637 Sk Splatené: 92 637 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Zlatý klas Želovce
Vklad: 123 276 Sk Splatené: 123 276 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Príbelce
Vklad: 58 207 Sk Splatené: 58 207 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Roľnícke družstvo Horná Strehová - Brusník
Vklad: 45 544 Sk Splatené: 45 544 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Kováčovce
Vklad: 44 758 Sk Splatené: 44 758 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Poľnohospodárske družstvo Kiarov
Vklad: 30 275 Sk Splatené: 30 275 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 27.05.1998)
konatelia
  (od: 15.08.1997 do: 26.05.1998)
konateľ
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
konatelia
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Ing. Vladimír Hornaček
B. Němcovej 35
Veľký Krtíš
  (od: 15.08.1997)
Milan Klenovčan
ul. Ľ.Štúra 6
Veľký Krtíš
  (od: 15.08.1997)
Ing. Jozef Králik
Novohradská 10
Veľký Krtíš
  (od: 15.08.1997)
Ing. Alfonz Dillhoff
12
Záhorce
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Milan Klenovčan
ul. Ľ.Štúra 6
Veľký Krtíš
  (od: 25.11.1992 do: 14.08.1997)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (od: 27.05.1998)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 15.08.1997 do: 26.05.1998)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Základné imanie: 
1 850 000 Sk
  (od: 15.08.1997)
1 849 665 Sk
  (od: 25.11.1992 do: 14.08.1997)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Andok - člen
235
Stredné Plachtince
  (od: 15.08.1997)
Ing. Jozef Balík - člen
218
Želovce
  (od: 15.08.1997)
Ing. Ján Bodonyi - člen
163
Veľká Ves nad Ipľom
  (od: 15.08.1997)
Vojtech Lukács - člen
Lipová 531/8
Vinica
  (od: 15.08.1997)
Ing. Anton Macko - člen
Janka Kráľa 3
Veľký Krtíš
  (od: 15.08.1997)
Ing. Jozef Balík - člen
218
Želovce
  (od: 25.11.1992 do: 14.08.1997)
Ján Bášti - člen
Hlavná 62
Balog nad Ipľom
  (od: 26.06.1996 do: 14.08.1997)
Jozef Cibuľa - člen
Vinohradnícka 29
Čebovce
  (od: 25.11.1992 do: 25.06.1996)
Ing. Peter Eröš - člen
Družobná 16
Veľký Krtíš
  (od: 25.11.1992 do: 14.08.1997)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 27.5.1998
  (od: 23.02.1999)
Dátum vstupu do likvidácie: 27.5.1998
  (od: 27.05.1998 do: 22.02.1999)
 Likvidátor:
Ing. Gabriel Vámoš
88
Muľa
  (od: 27.05.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zodňa 9.lO.l992 podľa § lO5 a nasl. zák. č. 5l3/9l Zb.
  (od: 25.11.1992)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.3.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2526
  (od: 26.06.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.5.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (od: 15.08.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 19.5.1998 schválilo zrušenie spoločnosti likvidáciou.
  (od: 27.05.1998)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 11.02.1999, č.k. 36 - 24 K 443/98 bol na majetok spoloč- nosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Ivana Bablenu, kom.právnika so sídlom Banícka 871, Veľký Krtíš.
  (od: 23.02.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  17.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)