Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  8777/B

Obchodné meno: 
HERMES TRANS - TRADE s.r.o.
  (od: 12.04.1995 do: 08.01.2016)
Sídlo: 
Ružinovská č. 42
Bratislava 821 01
  (od: 04.02.2004 do: 08.01.2016)
Tomášikova 30
Bratislava 821 01
  (od: 20.12.1999 do: 03.02.2004)
Bazová 9
Bratislava 821 08
  (od: 15.07.1998 do: 19.12.1999)
Grösslingova 46
Bratislava 811 09
  (od: 01.08.1995 do: 14.07.1998)
Lombardiniho 1
Bratislava 831 03
  (od: 12.04.1995 do: 31.07.1995)
IČO: 
31 393 233
  (od: 12.04.1995)
Deň zápisu: 
12.04.1995
  (od: 12.04.1995)
Spoločnosť zrušená od: 
9.10.2015
  (od: 09.01.2016)
Právny dôvod zrušenia: 
rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku úpadcu
  (od: 09.01.2016)
Deň výmazu: 
09.01.2016
  (od: 09.01.2016)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 09.01.2016)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 12.04.1995)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
  (od: 12.04.1995 do: 08.01.2016)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
  (od: 12.04.1995 do: 08.01.2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 12.04.1995 do: 08.01.2016)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.04.1995 do: 08.01.2016)
reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
  (od: 12.04.1995 do: 08.01.2016)
Spoločníci: 
JUTI SLOVAKIA, k. s.
Ružinovská 42
Bratislava 821 01
  (od: 30.10.2008 do: 22.06.2010)
Ing. Pavel Derkay
Beniakova 26
Bratislava
  (od: 12.04.1995 do: 23.04.1996)
JUDr. Alexander Mňahončák
Saratovská 7
Bratislava
  (od: 12.04.1995 do: 17.07.1996)
JUDr. Miroslav Stanek
Prídavková 28
Záhorská Bystrica
  (od: 18.07.1996 do: 22.06.2010)
JUDr. Miroslav Stanek
Prídavková 28
Záhorská Bystrica
  (od: 24.04.1996 do: 17.07.1996)
JUDr. Miroslav Stanek
Prídavková 28
Záhorská Bystrica
  (od: 12.04.1995 do: 23.04.1996)
Ing. Pavel Tripský
Nová 139
Stupava
  (od: 20.12.1999 do: 06.10.2010)
Ing. Pavel Tripský
Vígľašská 21
Bratislava
  (od: 18.07.1996 do: 19.12.1999)
Ing. Pavel Tripský
Štepná 17
Bratislava
  (od: 24.04.1996 do: 17.07.1996)
Ing. Pavel Tripský
Štepná 17
Bratislava
  (od: 12.04.1995 do: 23.04.1996)
Ing. Ján Zelizňak
216
Stará Lesná 059 52
  (od: 07.10.2010 do: 08.01.2016)
Dipl. obch. Armin Kosely
Dehmgasse 64
Klosterneuburg
Rakúska republika
  (od: 04.02.2004 do: 29.10.2008)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Pavel Tripský
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 12.04.1995 do: 23.04.1996)
Ing. Pavel Derkay
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 12.04.1995 do: 23.04.1996)
JUDr. Miroslav Stanek
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 12.04.1995 do: 23.04.1996)
JUDr. Alexander Mňahončák
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 12.04.1995 do: 17.07.1996)
Ing. Pavel Tripský
Vklad: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 75 000 Sk
  (od: 24.04.1996 do: 17.07.1996)
JUDr. Miroslav Stanek
Vklad: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 75 000 Sk
  (od: 24.04.1996 do: 17.07.1996)
Ing. Pavel Tripský
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 18.07.1996 do: 19.12.1999)
JUDr. Miroslav Stanek
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 18.07.1996 do: 21.06.2010)
Ing. Pavel Tripský
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 20.12.1999 do: 21.06.2010)
Dipl. obch. Armin Kosely
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 04.02.2004 do: 29.10.2008)
JUTI SLOVAKIA, k. s.
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 30.10.2008 do: 21.06.2010)
JUDr. Miroslav Stanek
Vklad: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 320 EUR
  (od: 22.06.2010 do: 22.06.2010)
Ing. Pavel Tripský
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
  (od: 22.06.2010 do: 22.06.2010)
JUTI SLOVAKIA, k. s.
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
  (od: 22.06.2010 do: 22.06.2010)
Ing. Pavel Tripský
Vklad: 9 960 EUR Splatené: 9 960 EUR
  (od: 23.06.2010 do: 06.10.2010)
Ing. Ján Zelizňak
Vklad: 9 960 EUR Splatené: 9 960 EUR
  (od: 07.10.2010 do: 08.01.2016)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 09.03.1999 do: 08.01.2016)
konatelia
  (od: 18.07.1996 do: 08.03.1999)
konatelia
  (od: 12.04.1995 do: 17.07.1996)
Ing. Pavel Derkay
Beniakova 26
Bratislava
  (od: 12.04.1995 do: 23.04.1996)
JUDr. Alexander Mňahončák
Saratovská 7
Bratislava
  (od: 12.04.1995 do: 17.07.1996)
JUDr. Miroslav Stanek
Prídavková 28
Záhorská Bystrica
  (od: 12.04.1995 do: 08.03.1999)
Ing. Pavel Tripský
Nová 139
Stupava
  (od: 20.12.1999 do: 09.06.2003)
Ing. Pavel Tripský
Vígľašská 21
Bratislava
  (od: 12.04.1995 do: 19.12.1999)
Ing. Pavel Tripský
Nová 139
Stupava
Vznik funkcie: 12.04.1995
  (od: 10.06.2003 do: 02.09.2010)
Ing. Pavel Tripský
Nová 139
Stupava
Vznik funkcie: 12.04.1995 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 03.09.2010 do: 02.09.2010)
Ing. Dušan Praj
B. Němcovej 14/3857
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 03.09.2010 do: 08.01.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 09.03.1999 do: 08.01.2016)
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 18.07.1996 do: 08.03.1999)
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia vždy dvaja spoločne.
  (od: 12.04.1995 do: 17.07.1996)
Základné imanie: 
9 960 EUR Rozsah splatenia: 9 960 EUR
  (od: 22.06.2010 do: 08.01.2016)
300 000 Sk Rozsah splatenia: 300 000 Sk
  (od: 04.02.2004 do: 21.06.2010)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 10.06.2003 do: 03.02.2004)
200 000 Sk
  (od: 12.04.1995 do: 09.06.2003)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 5.6.2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.5.2012 sp. Zn. 4K 84/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2012 a vykonateľnosť dňa 5.6.2012 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka HERMES TRANS – TRADE s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Mgr. Karola Haťapku, so sídlom kancelárie Nám. SNP22, 811 01 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.10.2012 č.k. 4K 84/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 7.11.2012, súd odvolal z funkcie správcu úpadcu HERMES TRANS – TRADE s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava Mgr. Karola Haťapku, so sídlom kancelárie Nám. SNP 22, 811 01 Bratislava a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu Crossdefault Management Group, k.s. , so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO : 45 462 801.
  (od: 13.02.2013)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 5.6.2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.5.2012 sp. Zn. 4K 84/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2012 a vykonateľnosť dňa 5.6.2012 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka HERMES TRANS – TRADE s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Mgr.. Karola Haťapku, so sídlom kancelárie Nám. SNP22, 811 01 Bratislava.
  (od: 19.09.2012 do: 12.02.2013)
Správca konkurznej podstaty: 
Crossdefault Management Group, k.s.
Zelená 2
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.11.2012
  (od: 13.02.2013)
Mgr. Karol Haťapka
Nám. SNP 22
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 05.06.2012
  (od: 19.09.2012 do: 12.02.2013)
Mgr. Karol Haťapka
Nám. SNP 22
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 05.06.2012 Skončenie funkcie: 07.11.2012
  (od: 13.02.2013 do: 12.02.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 4K/84/2011-211 zo dňa 19.9.2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.10.2015 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť HERMES TRANS - TRADE s.r.o., so sídlom Ružinovská č. 42, 821 01 Bratislava, IČO: 31 393 233 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 8777/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (od: 09.01.2016)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.3.1995 v súlade s ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/91 Zb. Živnostenský list č. Žo - 95/16632 - Za reg. č. 1515/95 vydaný dňa 28.3.1995 Obvodným úradom Bratislava 3. Stary spis: S.r.o. 15640
  (od: 12.04.1995 do: 08.01.2016)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.5.95, zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.5.1995 Stary spis: S.r.o. 15640
  (od: 01.08.1995 do: 08.01.2016)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 8.2.1996. Stary spis: S.r.o. 15640
  (od: 24.04.1996 do: 08.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.4.1996. Stary spis: S.r.o. 15640
  (od: 18.07.1996 do: 08.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.6.1998. Spoločenská zmluva zo dňa 16.6.1998.
  (od: 15.07.1998 do: 08.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.1999. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.1999.
  (od: 20.12.1999 do: 08.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2002.
  (od: 10.06.2003 do: 08.01.2016)
Spoločenská zmluva zo dňa 15.01.2004, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.01.2004.
  (od: 04.02.2004 do: 08.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2008.
  (od: 30.10.2008 do: 08.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2010
  (od: 23.06.2010 do: 08.01.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka - zápisnica zo dňa 31.08.2010.
  (od: 03.09.2010 do: 08.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.10.2010
  (od: 07.10.2010 do: 08.01.2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.7.2012, sp. zn. 34 Exre/239/2012 -3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.9.2012.
  (od: 19.09.2012 do: 08.01.2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.12.2012, sp. zn. 34 Exre/418/2012 - 3 , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.1.2013.
  (od: 13.02.2013 do: 08.01.2016)
Predaj: 
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku medzi spoločnosťou HERMES TRANS - TRADE s.r.o. so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 31 393 233 ako predávajúcim a spoločnosťou ATLAS REAL, s.r.o. so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35 868 716 ako kupujúcim zo dňa 04.02.2011
  (od: 19.03.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  25.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)