Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8777/B

Business name: 
HERMES TRANS - TRADE s.r.o.
  (from: 04/12/1995 until: 01/08/2016)
Registered seat: 
Ružinovská č. 42
Bratislava 821 01
  (from: 02/04/2004 until: 01/08/2016)
Tomášikova 30
Bratislava 821 01
  (from: 12/20/1999 until: 02/03/2004)
Bazová 9
Bratislava 821 08
  (from: 07/15/1998 until: 12/19/1999)
Grösslingova 46
Bratislava 811 09
  (from: 08/01/1995 until: 07/14/1998)
Lombardiniho 1
Bratislava 831 03
  (from: 04/12/1995 until: 07/31/1995)
Identification number (IČO): 
31 393 233
  (from: 04/12/1995)
Date of entry: 
04/12/1995
  (from: 04/12/1995)
Person dissolved from: 
9.10.2015
  (from: 01/09/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku úpadcu
  (from: 01/09/2016)
Date of deletion: 
01/09/2016
  (from: 01/09/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/09/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/12/1995)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
  (from: 04/12/1995 until: 01/08/2016)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
  (from: 04/12/1995 until: 01/08/2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/12/1995 until: 01/08/2016)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/12/1995 until: 01/08/2016)
reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
  (from: 04/12/1995 until: 01/08/2016)
Partners: 
JUTI SLOVAKIA, k. s.
Ružinovská 42
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 10/30/2008 until: 06/22/2010)
Ing. Pavel Derkay
Beniakova 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/12/1995 until: 04/23/1996)
JUDr. Alexander Mňahončák
Saratovská 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/12/1995 until: 07/17/1996)
JUDr. Miroslav Stanek
Prídavková 28
Záhorská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/18/1996 until: 06/22/2010)
JUDr. Miroslav Stanek
Prídavková 28
Záhorská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/24/1996 until: 07/17/1996)
JUDr. Miroslav Stanek
Prídavková 28
Záhorská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/12/1995 until: 04/23/1996)
Ing. Pavel Tripský
Nová 139
Stupava
Slovak Republic
  (from: 12/20/1999 until: 10/06/2010)
Ing. Pavel Tripský
Vígľašská 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/18/1996 until: 12/19/1999)
Ing. Pavel Tripský
Štepná 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/24/1996 until: 07/17/1996)
Ing. Pavel Tripský
Štepná 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/12/1995 until: 04/23/1996)
Ing. Ján Zelizňak
216
Stará Lesná 059 52
Slovak Republic
  (from: 10/07/2010 until: 01/08/2016)
Dipl. obch. Armin Kosely
Dehmgasse 64
Klosterneuburg
Rakúska republika
  (from: 02/04/2004 until: 10/29/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Pavel Tripský
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/12/1995 until: 04/23/1996)
Ing. Pavel Derkay
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/12/1995 until: 04/23/1996)
JUDr. Miroslav Stanek
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/12/1995 until: 04/23/1996)
JUDr. Alexander Mňahončák
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/12/1995 until: 07/17/1996)
Ing. Pavel Tripský
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 75 000 Sk
  (from: 04/24/1996 until: 07/17/1996)
JUDr. Miroslav Stanek
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 75 000 Sk
  (from: 04/24/1996 until: 07/17/1996)
Ing. Pavel Tripský
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 12/19/1999)
JUDr. Miroslav Stanek
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 06/21/2010)
Ing. Pavel Tripský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 06/21/2010)
Dipl. obch. Armin Kosely
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/04/2004 until: 10/29/2008)
JUTI SLOVAKIA, k. s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/30/2008 until: 06/21/2010)
JUDr. Miroslav Stanek
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 06/22/2010 until: 06/22/2010)
Ing. Pavel Tripský
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 06/22/2010 until: 06/22/2010)
JUTI SLOVAKIA, k. s.
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 06/22/2010 until: 06/22/2010)
Ing. Pavel Tripský
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 06/23/2010 until: 10/06/2010)
Ing. Ján Zelizňak
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 10/07/2010 until: 01/08/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/09/1999 until: 01/08/2016)
konatelia
  (from: 07/18/1996 until: 03/08/1999)
konatelia
  (from: 04/12/1995 until: 07/17/1996)
Ing. Pavel Derkay
Beniakova 26
Bratislava
  (from: 04/12/1995 until: 04/23/1996)
JUDr. Alexander Mňahončák
Saratovská 7
Bratislava
  (from: 04/12/1995 until: 07/17/1996)
JUDr. Miroslav Stanek
Prídavková 28
Záhorská Bystrica
  (from: 04/12/1995 until: 03/08/1999)
Ing. Pavel Tripský
Nová 139
Stupava
  (from: 12/20/1999 until: 06/09/2003)
Ing. Pavel Tripský
Vígľašská 21
Bratislava
  (from: 04/12/1995 until: 12/19/1999)
Ing. Pavel Tripský
Nová 139
Stupava
From: 04/12/1995
  (from: 06/10/2003 until: 09/02/2010)
Ing. Pavel Tripský
Nová 139
Stupava
From: 04/12/1995 Until: 08/31/2010
  (from: 09/03/2010 until: 09/02/2010)
Ing. Dušan Praj
B. Němcovej 14/3857
Trnava 917 00
From: 08/31/2010
  (from: 09/03/2010 until: 01/08/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/09/1999 until: 01/08/2016)
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/18/1996 until: 03/08/1999)
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia vždy dvaja spoločne.
  (from: 04/12/1995 until: 07/17/1996)
Capital: 
9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 06/22/2010 until: 01/08/2016)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 02/04/2004 until: 06/21/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/10/2003 until: 02/03/2004)
200 000 Sk
  (from: 04/12/1995 until: 06/09/2003)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/05/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.5.2012 sp. Zn. 4K 84/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2012 a vykonateľnosť dňa 5.6.2012 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka HERMES TRANS – TRADE s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Mgr. Karola Haťapku, so sídlom kancelárie Nám. SNP22, 811 01 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.10.2012 č.k. 4K 84/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 7.11.2012, súd odvolal z funkcie správcu úpadcu HERMES TRANS – TRADE s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava Mgr. Karola Haťapku, so sídlom kancelárie Nám. SNP 22, 811 01 Bratislava a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu Crossdefault Management Group, k.s. , so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO : 45 462 801.
  (from: 02/13/2013)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/05/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.5.2012 sp. Zn. 4K 84/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2012 a vykonateľnosť dňa 5.6.2012 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka HERMES TRANS – TRADE s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Mgr.. Karola Haťapku, so sídlom kancelárie Nám. SNP22, 811 01 Bratislava.
  (from: 09/19/2012 until: 02/12/2013)
Bankruptcy trustee: 
Crossdefault Management Group, k.s.
Zelená 2
Bratislava 811 01
From: 11/07/2012
  (from: 02/13/2013)
Mgr. Karol Haťapka
Nám. SNP 22
Bratislava 811 01
From: 06/05/2012
  (from: 09/19/2012 until: 02/12/2013)
Mgr. Karol Haťapka
Nám. SNP 22
Bratislava 811 01
From: 06/05/2012 Until: 11/07/2012
  (from: 02/13/2013 until: 02/12/2013)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 4K/84/2011-211 zo dňa 19.9.2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.10.2015 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť HERMES TRANS - TRADE s.r.o., so sídlom Ružinovská č. 42, 821 01 Bratislava, IČO: 31 393 233 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 8777/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 01/09/2016)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.3.1995 v súlade s ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/91 Zb. Živnostenský list č. Žo - 95/16632 - Za reg. č. 1515/95 vydaný dňa 28.3.1995 Obvodným úradom Bratislava 3. Stary spis: S.r.o. 15640
  (from: 04/12/1995 until: 01/08/2016)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.5.95, zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.5.1995 Stary spis: S.r.o. 15640
  (from: 08/01/1995 until: 01/08/2016)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 8.2.1996. Stary spis: S.r.o. 15640
  (from: 04/24/1996 until: 01/08/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.4.1996. Stary spis: S.r.o. 15640
  (from: 07/18/1996 until: 01/08/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.6.1998. Spoločenská zmluva zo dňa 16.6.1998.
  (from: 07/15/1998 until: 01/08/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.1999. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.1999.
  (from: 12/20/1999 until: 01/08/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2002.
  (from: 06/10/2003 until: 01/08/2016)
Spoločenská zmluva zo dňa 15.01.2004, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.01.2004.
  (from: 02/04/2004 until: 01/08/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2008.
  (from: 10/30/2008 until: 01/08/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2010
  (from: 06/23/2010 until: 01/08/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka - zápisnica zo dňa 31.08.2010.
  (from: 09/03/2010 until: 01/08/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.10.2010
  (from: 10/07/2010 until: 01/08/2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.7.2012, sp. zn. 34 Exre/239/2012 -3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.9.2012.
  (from: 09/19/2012 until: 01/08/2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.12.2012, sp. zn. 34 Exre/418/2012 - 3 , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.1.2013.
  (from: 02/13/2013 until: 01/08/2016)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku medzi spoločnosťou HERMES TRANS - TRADE s.r.o. so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 31 393 233 ako predávajúcim a spoločnosťou ATLAS REAL, s.r.o. so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35 868 716 ako kupujúcim zo dňa 04.02.2011
  (from: 03/19/2011)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person