Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14670/L

Business name: 
MEDIVASA, s.r.o.
  (from: 02/04/2004)
Registered seat: 
Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187
Žilina 010 01
  (from: 08/22/2007)
Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 43
Žilina 012 07
  (from: 02/04/2004 until: 08/21/2007)
Identification number (IČO): 
36 415 952
  (from: 02/04/2004)
Date of entry: 
02/04/2004
  (from: 02/04/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/04/2004)
Objects of the company: 
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (from: 03/02/2005)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/02/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/02/2005)
organizovanie kurzov, školení a prednášok
  (from: 03/02/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/02/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/02/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/05/2017)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 04/29/2021)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/29/2021)
prenájom iných strojov a prístrojov
  (from: 04/29/2021)
maloobchod s kozmetickými výrobkami
  (from: 04/29/2021)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/29/2021)
veľkoobchod s kozmetickými výrobkami
  (from: 04/29/2021)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 04/29/2021)
výroba farmaceutických prípravkov, chemických a rastlinných produktov pre lekárenské účely
  (from: 04/29/2021)
výroba základných látok pre výrobu farmaceutických prípravkov
  (from: 04/29/2021)
výroba farmaceutických prípravkov /obväzové výrobky/
  (from: 04/29/2021)
Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti:- angiologická ambulancia č. 1 v špecializačnom odbore angiológia, - angiologická ambulancia č. 2 v špecializačnom odbore angiológia, - kardiologická ambulancia v špecializačnom odbore kardiológia,- ambulancia diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy č. 1 v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, - ambulancia diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy č. 2 v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, - ambulancia vnútorného lekárstva v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo a v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, - psychiatrická ambulancia v špecializačnom odbore psychiatria, - neurologická ambulancia v špecializačnom odbore neurológia, - endokrinologická ambulancia v špecializačnom odbore endokrinológia
  (from: 07/22/2021)
Ambulancia všeobecnej ambulantnej starostlivosti: - všeobecná ambulancia pre dospelých č. 1 v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - všeobecná ambulancia pre dospelých č. 2 v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
  (from: 07/22/2021)
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 07/22/2021)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - polikliniky so zameraním : 1. Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: - všeobecná ambulancia pre dospelých č. 1, - všeobecná ambulancia pre dospelých č. 2., 2. Ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: - angiologická ambulancia č.1, - angiologická ambulancia č. 2, - kardiologická ambulancia, - ambulancia diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy č. 1, - ambulancia diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy č. 2, - ambulancia vnútorného lekárstva - psychiatrická ambulancia 3. Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 07/05/2017 until: 07/21/2021)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - ambulancii:
  (from: 02/04/2004 until: 07/04/2017)
a/ v nadstavbovom odbore vnútorného lekárstva kardiológia
  (from: 02/04/2004 until: 07/04/2017)
b/ v nadstavbovom odbore vnútorného lekárstva angiológia
  (from: 02/04/2004 until: 07/04/2017)
c/ v nadstavbovom odbore vnútorného lekárstva diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  (from: 02/04/2004 until: 07/04/2017)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore endokrinológia
  (from: 04/29/2021 until: 07/21/2021)
Poskytovanie zravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - ambulancii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
  (from: 04/26/2017 until: 07/04/2017)
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore psychiatria a gerontopsyiatria
  (from: 04/26/2017 until: 07/04/2017)
Partners: 
MUDr. Viliam Bugáň
Jána Bottu 477/36
Varín
Slovak Republic
  (from: 02/04/2004)
Contribution of each member: 
MUDr. Viliam Bugáň
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/19/2010)
MUDr. Viliam Bugáň
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/04/2004 until: 01/18/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/04/2004)
MUDr. Viliam Bugáň
Jána Bottu 477/36
Varín
From: 02/04/2004
  (from: 02/04/2004)
MUDr. Ingrid Bugáňová
Jána Bottu 477/36
Varín
From: 02/04/2004
  (from: 02/04/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/04/2004)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/19/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/04/2004 until: 01/18/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 97759/2003 z 28.10.2003, podľa §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/04/2004)
Jediný spoločník obchodnej spoločnosti MEDIVASA, s.r.o. dňa 19.04.2017 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti MEDIVASA, s.r.o. so sídlom Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187, Žilina 010 01, IČO: 36 415 952 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou MEDIPSY, s.r.o., so sídlom Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187, Žilina 010 01, IČO: 36 855 065 a MUDr. Ján Košturiak, s.r.o., so sídlom Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187, Žilina 010 01, IČO: 36 429 597 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti MEDIPSY, s.r.o. a MUDr. Ján Košturiak, s.r.o., na obchodnú spoločnosť MEDIVASA, s.r.o. Obchodná spoločnosť MEDIVASA, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MEDIPSY, s.r.o. a MUDr. Ján Košturiak, s.r.o.
  (from: 04/26/2017)
Jediný spoločník spoločnosti MEDIVASA, s.r.o. dňa 30.03.2021 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti MEDIVASA, s.r.o. so sídlom Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187, 010 01 Žilina, IČO: 36 415 952 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou VITALITA, s.r.o. so sídlom NsP, V. Spanyola 8187, IČO: 36 016 926 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti VITALITA, s.r.o. na obchodnú spoločnosť MEDIVASA, s.r.o. . Obchodná spoločnosť MEDIVASA, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti VITALITA, s.r.o. .
  (from: 04/29/2021)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/26/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
MEDIPSY, s.r.o.
Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187
Žilina 010 01
  (from: 04/26/2017)
MUDr. Ján Košturiak, s.r.o.
Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187
Žilina 010 01
  (from: 04/26/2017)
VITALITA, s.r.o.
NsP, V. Spanyola 8187
Žilina 010 01
  (from: 04/29/2021)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person