Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14280/N

Business name: 
FK Real s.r.o.
  (from: 12/16/2003)
Registered seat: 
Kalvária 3
Nitra 949 01
  (from: 07/05/2008)
Identification number (IČO): 
36 555 924
  (from: 12/16/2003)
Date of entry: 
12/16/2003
  (from: 12/16/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/16/2003)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť
  (from: 12/16/2003)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 12/16/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 12/16/2003)
podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb
  (from: 12/16/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (from: 12/16/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti)
  (from: 12/16/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti)
  (from: 12/16/2003)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 12/16/2003)
prenájom stavebných strojov a mechanizmov
  (from: 12/16/2003)
reklamná činnosť
  (from: 12/16/2003)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
  (from: 12/16/2003)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 12/16/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/16/2003)
počítačové služby
  (from: 05/27/2009)
vypracovanie odborných posudkov a odhadov
  (from: 05/27/2009)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií
  (from: 06/16/2011)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 06/16/2011)
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 06/16/2011)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie
  (from: 06/16/2011)
zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 06/16/2011)
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
  (from: 06/16/2011)
Partners: 
Ing. Peter Filin
Púpavova 13
Nitra 949 11
Slovak Republic
  (from: 02/26/2021)
Ing. Vincent Filin
Petzwalova 18
Nitra 949 11
Slovak Republic
  (from: 02/26/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Filin
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/26/2021)
Ing. Vincent Filin
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/26/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/26/2021)
Ing. Vincent Filin
Petzwalova 18
Nitra 949 11
From: 12/16/2003
  (from: 03/12/2021)
Ing. Peter Filin
Púpavova 13
Nitra 949 11
From: 04/30/2009
  (from: 05/27/2009)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/05/2008)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/27/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.12.2003 v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.
  (from: 12/16/2003)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person